Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Materiály na 16. zasadnutie OZ dňa 8.2.2024

 1. Otvorenie, schválenie programu zasadnutia
 2. Schválenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice  
 3. Prehľad plnenia uznesení
  1. Príloha č. 1
 4. Návrh na schválenie Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Obce Markušovce
  1. Príloha č. 1
 5. Žiadosť o poskytnutie dotácie a finančného príspevku v zmysle VZN Obce Markušovce č. 4/2016 – Hrad Markušovce, občianske združenie
  1. Príloha č. 1
 6. Žiadosť o poskytnutie dotácie a finančného príspevku v zmysle VZN Obce Markušovce č. 4/2016 – Slovenský zväz chovateľov poštových holubov – Základná organizácia chovateľov poštových holubov 02312 Markušovce
  1. Príloha č. 1
 7. Žiadosť o poskytnutie dotácie a finančného príspevku v zmysle VZN Obce Markušovce č. 4/2016 – Základná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska
  1. Príloha č. 1
 8. Žiadosť o poskytnutie dotácie a finančného príspevku v zmysle VZN Obce Markušovce č. 4/2016 – SLOVAN FO MARKUŠOVCE
  1. Príloha č. 1
 9. Žiadosť o poskytnutie dotácie a finančného príspevku v zmysle VZN Obce Markušovce č. 4/2016 – Slovenský zväz zdravotne postihnutých č. 8 Markušovce
  1. Príloha č. 1
 10. Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku v zmysle VZN Obce Markušovce č. 4/2016 – FSk Markušovčan
  1. Príloha č. 1
 11. Návrh na schválenie Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa, žiaka alebo poslucháča – Rímskokatolícka cirkev biskupstvo Spišské Podhradie
  1. Príloha č. 1 - Zmluva
  2. Príloha č. 2 
 12. Návrh na schválenie Zmluvy o poskytovaní audítorských služieb – Ing. Jana Kuklová
  1. Príloha č. 1 - Zmluva
 13. Návrh na schválenie zámeru na odkúpenie pozemkov C KN 1666/1 a C KN 1798
  1. Príloha č. 1 - LV
  2. Príloha č. 2 - kópia z katastrálnej mapy
 14. Návrh na schválenie zámeru na odkúpenie pozemkov E KN 93169/2, C KN 996, E KN 93171/1, C KN 998, E KN 93173/1, E KN 93174/2, C KN 999/5, C KN 999/6 a C KN 999/7
  1. Príloha č. 1 - LV
  2. Príloha č. 2 - kópia z katastrálnej mapy
 15. Podnety na zmeny Územného plánu zóny – Markušovce
  1. Príloha č. 1 a č. 2
 16. Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2024 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
  1. Príloha č. 1 - Text VZN
 17. Návrh na schválenie zámeru na odkúpenie pozemkov E KN 90256, E KN 90257/1, E KN 90258 E KN 90267, E KN 90268, E KN 91138, E KN 91139, E KN 93326/3, E KN 93327, C KN 1787/2.
  1. Príloha č. 1 -  Grafické znázornenie
  2. Príloha č. 2 - LV
  3. Príloha č. 3 - LV
  4. Príloha č. 4 - LV
 18. Rôzne, diskusia, interpelácie poslancov
 19. Záver

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Bod č_16_Príloha VZN Veľkosť: 979.5 kB Formát: pdf Dátum: 2.2.2024
Bod č_7_Príloha Žiadosť ZO JD Veľkosť: 420.8 kB Formát: pdf Dátum: 2.2.2024
Bod č_9_Príloha Žiadosť SZZP Veľkosť: 459.5 kB Formát: pdf Dátum: 2.2.2024
Bod č_13_Príloha č 2 kópia z KM Veľkosť: 537.5 kB Formát: pdf Dátum: 2.2.2024
Bod č_17_DS Materiál 16 OZ bod 17 Veľkosť: 240.2 kB Formát: pdf Dátum: 2.2.2024
Bod č_14_Príloha č 2 Kópia z KM Veľkosť: 1022.8 kB Formát: pdf Dátum: 2.2.2024
Bod č_10_Príloha Žiadosť FSk Markušovčan Veľkosť: 443.9 kB Formát: pdf Dátum: 2.2.2024
Bod č_14_Príloha č 1 LV Veľkosť: 4.03 MB Formát: pdf Dátum: 2.2.2024
Bod č_17_Príloha 4 LV 1895 Veľkosť: 591.7 kB Formát: pdf Dátum: 2.2.2024
Bod č_17_Príloha 3 LV 1701 Veľkosť: 827.5 kB Formát: pdf Dátum: 2.2.2024
Bod č_11_Príloha 2 Zoznam žiakov CVČ Sp. Podhradie Veľkosť: 292.9 kB Formát: pdf Dátum: 2.2.2024
Bod č_17_Príloha 1 Grafické znázornenie pozemkov Veľkosť: 1.03 MB Formát: pdf Dátum: 2.2.2024
Bod č_17_Príloha 2 LV 1386 Veľkosť: 1.87 MB Formát: pdf Dátum: 2.2.2024
Bod č_15_DS Schválenie podnetov... Veľkosť: 22.1 kB Formát: pdf Dátum: 2.2.2024
Bod č_4_DS Schválenie Zásad hospodárenia Veľkosť: 109.7 kB Formát: pdf Dátum: 2.2.2024
Bod č_4_Príloha Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce 2024 Veľkosť: 465.9 kB Formát: pdf Dátum: 2.2.2024
Bod č_15_Príloha 1 a 2 LV a Kópie z KM Veľkosť: 579.9 kB Formát: pdf Dátum: 2.2.2024
KRN_TMP__20240228_103452_FO Veľkosť: 165.5 kB Formát: pdf Dátum: 28.2.2024
KRN_TMP__20240228_103602_holuby Veľkosť: 156.4 kB Formát: pdf Dátum: 28.2.2024
Bod č_11_DS CVČ Sp. Podhradie Materiál Veľkosť: 128.7 kB Formát: pdf Dátum: 2.2.2024
Bod č_1_Otvorenie_schvalenie nové na uznesenia Veľkosť: 145.5 kB Formát: pdf Dátum: 2.2.2024
Bod č_13_Príloha č 1 LV Veľkosť: 105.5 kB Formát: pdf Dátum: 2.2.2024
Bod č_5_DS Dotácia Hrad Markušovce Veľkosť: 119.1 kB Formát: pdf Dátum: 2.2.2024
Bod č_6_DS Dotácia SZCHPH Veľkosť: 120.9 kB Formát: pdf Dátum: 2.2.2024
Bod č_7_DS Dotácia ZO JD Veľkosť: 117.7 kB Formát: pdf Dátum: 2.2.2024
Bod č_8_DS Dotácia SLOVAN FO MARKUŠOVCE Veľkosť: 121.7 kB Formát: pdf Dátum: 2.2.2024
Bod č_9_DS Dotácia SZZP Veľkosť: 122.1 kB Formát: pdf Dátum: 2.2.2024
Bod č_10_DS Fin. príspevok FSk Markušovčan Veľkosť: 117.3 kB Formát: pdf Dátum: 2.2.2024
Bod č_12_DS Materiál Audítorka Veľkosť: 123.1 kB Formát: pdf Dátum: 2.2.2024
Bod č_2 Schválenie NH a O nové na uznesenia Veľkosť: 138.6 kB Formát: pdf Dátum: 2.2.2024
Bod č_3 Materiál Prehľad plnenia uznesení Veľkosť: 157.4 kB Formát: pdf Dátum: 2.2.2024
Bod č_11_Príloha 1 Zmluva CVČ Sp. Podhradie Veľkosť: 148 kB Formát: pdf Dátum: 2.2.2024
Bod č_14_DS Návrh na schválenie zámeru na odkúpenie pozemkov E KN 93169,1, E KN 93169,2, C KN 996, E KN 93171,1, E KN 93173,2, E KN 93174,2 Veľkosť: 153.7 kB Formát: pdf Dátum: 2.2.2024
Bod č_13_DS Návrh na schválenie zámeru na odkúpenie pozemkov C KN 1666,1 a C KN 1798 Veľkosť: 161.3 kB Formát: pdf Dátum: 2.2.2024
Bod č_12_Príloha Zmluva doplnená právnikom Veľkosť: 183.5 kB Formát: pdf Dátum: 2.2.2024
Bod č_3_DS Prehľad plnenia uznesení na 16. OZ (z 15. OZ) a nesplnené final do OZ 8.2.24 Veľkosť: 220.5 kB Formát: pdf Dátum: 2.2.2024
Bod č_16_DS Návrh VZN 1-2024 Veľkosť: 182.6 kB Formát: pdf Dátum: 2.2.2024
Bod č_5_Príloha Žiadosť Hrad Markušovce Veľkosť: 270 kB Formát: pdf Dátum: 2.2.2024