Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Materiály na 4. zasadnutie OZ zo dňa 19.1.2023

POZVÁNKA

V súlade s ustanovením § 12 ods. 1 zákona SNR číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

zvoláva starosta obce

4. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Markušovciach, ktoré sa uskutoční

dňa 19. 01. 2023 o 17.00 hod.

v zasadacej miestnosti Obecného úradu Markušovce s týmto návrhom programu:

 • Otvorenie, schválenie programu zasadnutia (423.14 kB)
 • Pozvánka 4. OZ.pdf (225.38 kB)
 • Schválenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice (417.95 kB)
 • Kontrola uznesení (149.37 kB)
 • Bod č. 3 materiál 54. správa kontroly uznesení OZ 12.12.23.pdf (235.29 kB)
 • Návrh na zriadenie komisií, voľba ich predsedov a členov komisií (598.92 kB)
 • Mat. bod 4 uz. č. 15 2015 zo dňa 12.2.2015.pdf (145.3 kB)
 • Mat. bod 4 uz. č. 15 2019 zo dňa 20.3.2019.pdf (108.74 kB)
 • Návrh na schválenie rámcovej zmluvy o poskytovaní IT služieb servisu a opravy výpočtovej techniky (429.5 kB)
 • Mat. bod 5 Rámcová zmluva o poskytovaní IT služieb OcU MARKUŠOVCE II.pdf (532.46 kB)
 • Návrh na delegovanie členov za zástupcov Obce Markušovce do Rady školy ZŠ s MŠ Markušovce (426.19 kB)
 • Mat. bod 6 uz. č. 26 2019 zo dňa 17.4.2019.pdf (206.48 kB)
 • Návrh na schválenie Rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva Obce Markušovce (421.94 kB)
 • Mat. bod 7 uz. č. 23 2019 zo dňa 17.4.2019.pdf (108.26 kB)
 • Návrh rokovacieho poriadku (239.33 kB)​​​​​​​
 • Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Obce Markušovce – Dodatok č. 1 (152.41 kB)​​​​​​​
 • Bod č. 8 ZÁSADY HOSPODÁRENIA -dodatok č.1.pdf (157.51 kB)​​​​​​​
 • Žiadosť o poskytnutie dotácie a finančného príspevku v zmysle VZN Obce Markušovce č. 4/2016 – SLOVAN FO MARKUŠOVCE (433.99 kB)​​​​​​​
 • Mat. bod 9 Žiadosť - SLOVAN FO MARKUŠOVCE.pdf (400.64 kB)
 • Žiadosť o poskytnutie dotácie a finančného príspevku v zmysle VZN Obce Markušovce č. 4/2016 - Slovenský zväz zdravotne postihnutých č. 8 Markušovce (430.24 kB)​​​​​​​
 • Mat. bod 10 Žiadosť - SZZP.pdf (482.57 kB)​​​​​​​
  Rôzne
  Diskusia
  Interpelácie poslancov
  Záver
  Peter FULLA

starosta obce Markušovce

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Rokovací poriadok finál - doplnený po pracovnom stretnutí Veľkosť: 239.3 kB Formát: pdf Dátum: 2.2.2023
Mat. bod 6 uz. č. 26 2019 zo dňa 17.4.2019 Veľkosť: 206.5 kB Formát: pdf Dátum: 2.2.2023
Mat. bod 10 DS SZZP Veľkosť: 430.2 kB Formát: pdf Dátum: 2.2.2023
Mat. bod 9 DS SLOVAN FO MARKUŠOVCE Veľkosť: 434 kB Formát: pdf Dátum: 2.2.2023
Mat. bod 9 Žiadosť - SLOVAN FO MARKUŠOVCE Veľkosť: 400.6 kB Formát: pdf Dátum: 2.2.2023
Mat. bod 10 Žiadosť - SZZP Veľkosť: 482.6 kB Formát: pdf Dátum: 2.2.2023
Bod č. 3 materiál 54. správa kontroly uznesení OZ 12.12.23 Veľkosť: 235.3 kB Formát: pdf Dátum: 2.2.2023
Bod č. 8 DS materiál do OZ - dodatok č.1 zásad o hospodárení a nakladení s majetkom obce Veľkosť: 152.4 kB Formát: pdf Dátum: 2.2.2023
Bod č. 2 - Schválenie NH a O Veľkosť: 417.9 kB Formát: pdf Dátum: 2.2.2023
Bod č. 1_Otvorenie_schvalenie Veľkosť: 423.1 kB Formát: pdf Dátum: 2.2.2023
Pozvánka 4. OZ (1) Veľkosť: 225.4 kB Formát: pdf Dátum: 2.2.2023
Mat. bod 4 uz. č. 15 2019 zo dňa 20.3.2019 Veľkosť: 108.7 kB Formát: pdf Dátum: 2.2.2023
Mat. bod 4 DS Zriadenie komisií Veľkosť: 598.9 kB Formát: pdf Dátum: 2.2.2023
Mat. bod 6 DS Materiál Veľkosť: 426.2 kB Formát: pdf Dátum: 2.2.2023
Mat. bod 5 Rámcová zmluva o poskytovaní IT služieb OcU MARKUŠOVCE II Veľkosť: 532.5 kB Formát: pdf Dátum: 2.2.2023
Mat. bod 5 DS Materiál Veľkosť: 429.5 kB Formát: pdf Dátum: 2.2.2023
Mat. bod 7 DS Materiál Veľkosť: 421.9 kB Formát: pdf Dátum: 2.2.2023
Mat. bod 4 uz. č. 15 2015 zo dňa 12.2.2015 Veľkosť: 145.3 kB Formát: pdf Dátum: 2.2.2023
Mat. bod 7 uz. č. 23 2019 zo dňa 17.4.2019 Veľkosť: 108.3 kB Formát: pdf Dátum: 2.2.2023
Bod č. 3 DS materiál do OZ-kontrola uznesení Veľkosť: 149.4 kB Formát: pdf Dátum: 2.2.2023
Bod č. 8 ZÁSADY HOSPODÁRENIA -dodatok č.1 Veľkosť: 157.5 kB Formát: pdf Dátum: 2.2.2023