Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Materiály na 10. zasadnutie OZ dňa 15.6.2023

Materiály na rokovanie OZ dňa 15.6.2023

Podľa nasledujúcich bodov.

 1. Otvorenie, schválenie programu zasadnutia
 2. Schválenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
 3. Prehľad plnenia uznesení
 4. Žiadosť o poskytnutie dotácie a finančného príspevku v zmysle VZN Obce Markušovce č. 4/2016 – MUSICA NOBILIS
 5. Návrh plánu kontrolnej činnosti na polročné obdobie
 6. Odborné stanovisko HK k návrhu Záverečného účtu obce Markušovce za rok 2022
 7. Návrh na schválenie Záverečného účtu obce Markušovce za rok 2022
 8. Návrh na 5. zmenu rozpočtu ZŠ s MŠ Markušovce
 9. Návrh na 6. zmenu rozpočtu obce Markušovce
 10. Rôzne, diskusia, interpelácie poslancov
 11. Záver          

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Bod č_4 Príloha_Žiadosť Veľkosť: 403 kB Formát: pdf Dátum: 9.6.2023
Bod č_7 návrh na uznesenie ZÚ Veľkosť: 216.4 kB Formát: pdf Dátum: 12.6.2023
Bod č_9 Príloha Rozpočet_OcÚ_6 zmena Veľkosť: 1.98 MB Formát: pdf Dátum: 12.6.2023
Bod č_8 príloha Rozpočet ZŠsMŠ 5 zmena Veľkosť: 635.9 kB Formát: pdf Dátum: 12.6.2023
Bod č_XX Príloha Návrh na schválenie odkúpenia pozemkov CKN 1685 1 1685 2 1686 a stavby so súp. č. 310 Veľkosť: 501.6 kB Formát: pdf Dátum: 12.6.2023
Bod č_8 DS Rozpočet_ZŠsMŠ_5 zmena Veľkosť: 362.2 kB Formát: pdf Dátum: 12.6.2023
Bod č_XX DS Návrh na schválenie odkúpenia pozemkov CKN 1685 1 1685 2 1686 a stavby so súp. č. 310 Veľkosť: 131.5 kB Formát: pdf Dátum: 12.6.2023
Bod č_9 DS Rozpočet_OcÚ_6 zmena Veľkosť: 166.2 kB Formát: pdf Dátum: 12.6.2023
Bod č_6 DS stanovisku HK k záv.účtu Veľkosť: 152.5 kB Formát: pdf Dátum: 9.6.2023
Bod č_7 Príloha 3 Skutočnosť k 31. 12. 2022 OcÚ_2 Veľkosť: 1.05 MB Formát: pdf Dátum: 9.6.2023
Bod č_7 Príloha 1 Záverečný účet 2022_návrh Veľkosť: 1.03 MB Formát: pdf Dátum: 9.6.2023
Bod č_7 Príloha 5 Pohľadavky 319 Veľkosť: 40.8 kB Formát: pdf Dátum: 9.6.2023
Bod č_1_Otvorenie_schvalenie Veľkosť: 558 kB Formát: pdf Dátum: 9.6.2023
Bod č_2_Schválenie NH a O Veľkosť: 528.1 kB Formát: pdf Dátum: 9.6.2023
Bod č_5 Príloha Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2.polrok 2023 Veľkosť: 131.3 kB Formát: pdf Dátum: 9.6.2023
Bod č_7 Príloha 2 Skutočnosť k 31.12.2022 ZŠsMŠ Veľkosť: 407.8 kB Formát: pdf Dátum: 9.6.2023
Bod č_6 Stanovisko HK k záv. účtu za rok 2022 Veľkosť: 390.2 kB Formát: pdf Dátum: 9.6.2023
Bod č_3 Príloha Prehľad plnenia uznesení zo 8. a 9. OZ a nesplnené final do OZ 15.6.2023 Veľkosť: 219.5 kB Formát: pdf Dátum: 9.6.2023
Bod č_5 DS Návrh plánu kontrolnej činnosti na polročné obdobie Veľkosť: 156.1 kB Formát: pdf Dátum: 9.6.2023
Bod č_3 DS Prehľad plnenia uznesení Veľkosť: 154.9 kB Formát: pdf Dátum: 9.6.2023
Bod č_4 DS MUSICA NOBILIS Veľkosť: 121.2 kB Formát: pdf Dátum: 9.6.2023
Bod č_7 Príloha 4 Pohľadavky 318 Veľkosť: 69 kB Formát: pdf Dátum: 9.6.2023