Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Obecný úrad

Adresa
Obecný úradobecný_úrad
Michalská 34/51
Markušovce 053 21
E-mail:
Telefón  
Ústredňa: 053 4498108; 053 4498137;
                    053 4299359; GSM brána: 0911306990
 
Úradné hodiny
Pondelok  8:00 - 12:00    12:30 - 14:00
Utorok       8:00 - 12:00    12:30 - 14:00
Streda       8:00 - 12:00    12:30 - 17:00
Štvrtok             Nestránkový deň
Piatok       8:00 - 12:00    12:30 - 14:00

Telefonické a e-mailové kontakty na zamestnancov obce sú na úvodnej stránke obce v dolnej časti. 

Referáty:

Sekretariát: Mgr. Veronika Geletková                                       

Evidencia obyvateľstva, matrika: Mária Sedlačková

Personalistika a mzdy, daň z nehnuteľnosti, daň za psa: Bc. Marta Brajerčíková

Pokladňa, podateľňa, osvedčovanie podpisov a listín, poplatok - TKO: Lenka Horváthová
 
Sociálna agenda, školstvo, bytové hospodárstvo: Mgr. Beáta Hamráková 
 
Stavebný úrad: Ing. Katarína Šteinerová
 
Investície a územné plánovanie: Ing. Klára Rimbalová
 
Ekonomika a účtovníctvo:
 
Rozpočtovníctvo a financie: Lucia Gerdová
 
Evidencia majetku, nebytové priestory, fakturácia: Lucia Kľučarová
 
Správa cintorína, údržba majetku obce: Peter Vojs
 
Riadenie projektov s Úradom práce - aktivačné práce, MOS - menšie obecné služby, aktívne opatrenia trhu práce, Civilná ochrana a krízový manažment, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, trest povinnej práce, priestupky, vymáhanie nedoplatkov, energetika: Ing. Ján Šofranko

Terénna sociálna práca - od 1.7.2023 je výkon činnosti TSP pozastavená

Komunitné centrum

Projekt PRIM II

Zamestnanci správy a údržby obce: Stanislav Šteiner, Bohumil Almáši

Údržba ČOV: Dušan Krčmár, František Bačkai

STAROSTA OBCE
Peter Fulla +421 903 622 942 +421 53 44 98 108,
+421 53 44 98 137, kl. 501
starostaocu@markusovce.sk
ZÁSTUPCA STAROSTU OBCE MARKUŠOVCE
Miroslav Gurčík +421 940 610 718 +421 53 44 98 108,
+421 53 44 98 137, kl. 510
zastupcaocu@markusovce.sk
SEKRETARIÁT STAROSTU OBCE
Mgr. Veronika Geletková +421 911 420 379 +421 53 44 98 108,
+421 53 44 98 137, kl. 500
sekretariatocu@markusovce.sk
Správa a údržba obce
Stanislav Šteiner +421 911 306 988
Bohumil Almáši +421 948 954 358
Dušan Krčmár +421 903 653 107
Riadenie projektov s Úradom práce - aktivačné práce, MOS - menšie obecné služby, CO a krízový manažment bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci aktívne opatrenia trhu práce trest povinnej práce, priestupky, vymáhanie nedoplatkov energetika
Ing. Ján Šofranko +421 902 225 439 +421 53 44 98 108,
+421 53 44 98 137, kl. 515
sofrankoocu@markusovce.sk
Údržba vodovodu, ČOV a kanalizácie, komunálny odpad, separovaný zber, správa a údržba cintorína, správa nehnuteľného majetku obce
Peter VOJS +421 903 659 929 +421 53 44 98 108,
+421 53 44 98 137, kl. 515
vojsocu@markusovce.sk
Sociálne veci, sociálna agenda
Mgr. Beáta Hamráková +421 902 353 292 +421 53 44 98 108,
+421 53 44 98 137, kl. 506
hamrakovaocu@markusovce.sk
Štátna správa ochrany prírody a krajiny, štátna stavebná správa a územné konanie, ochrana ovzdušia (malé zdroje znečisťovania), drobné stavby
Ing. Katarína Šteinerová +421 945 459 253 +421 53 44 98 108,
+421 53 44 98 137, kl. 508
steinerovakocu@markusovce.sk
Investície obce, územný plán obce, prevádzkovanie verejného vodovodu, verejnej kanalizácie a ČOV
Ing. Klára Rimbalová +421 911 218 123 +421 53 44 98 108,
+421 53 44 98 137, kl. 504
rimbalovaocu@markusovce.sk
Matrika a register obyvateľov, súpisné a orientačné čísla stavieb, evidencia podnikateľov a SHR, rybárske lístky
Mária Sedlačková +421 911 306 984 +421 53 44 98 108,
+421 53 44 98 137, kl. 513
sedlackovaocu@markusovce.sk
Pokladňa, centrálny protokol pošty, osvedčovanie listín a podpisov na listinách, poplatok za odpad - komunálny odpad a drobné stavebné odpady, daň za užívanie verejného priestranstva
Lenka Horváthová - +421 53 44 98 108,
+421 53 44 98 137, kl. 509
horvathovalocu@markusovce.sk
Účtovníctvo, štatistika
    +421 53 44 98 108,
+421 53 44 98 137, kl. 505
ekonomikaocu@markusovce.sk
Rozpočtovníctvo, štatistika
Lucia Gerdová +421 902 232 017 +421 53 44 98 108,
+421 53 44 98 137, kl. 505
gerdovaocu@markusovce.sk
Evidencia majetku, prenájom nebytových priestorov a pozemkov, majetko-právne vysporiadanie pozemkov a stavieb, fakturácia, vyúčtovanie dotácií
Lucia Kľučarová +421 948 307 783 +421 53 44 98 108,
+421 53 44 98 137, kl. 502
pavlikovaocu@markusovce.sk
Personalistika a mzdy, daň z nehnuteľností, daň za psa, evidencia psov
Mgr. Nikola Danišovská - externý pracovník +421 902 230 689 +421 53 44 98 108,
+421 53 44 98 137, kl. 507
danepam@markusovce.sk
PRE-MARK s.r.o., r.s.p.
Registrovaný sociálny podnik obce Markušovce +421 903 248 194 +421 53 44 98 108,
+421 53 44 98 137, kl. 512
premark@markusovce.sk
Komunitné centrum obce Markušovce

Mgr. Karina Vlčáková Karkošová – Odborný manažér komunitného centra

Nikola Švedová – komunitný pracovník komunitného centra

Ján Horváth – pracovník komunitného centra

+421 948 884 121 +421 53 44 98 108,
+421 53 44 98 137, kl. 514
komunitneocu@markusovce.sk

 

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Organizačná struktura obce 2024 Veľkosť: 148.8 kB Formát: pdf Dátum: 26.1.2024