Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Materiály na 17. zasadnutie OZ dňa 21.3.2024

 1. Otvorenie, schválenie programu zasadnutia
 2. Schválenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice  
 3. Prehľad plnenia uznesení
  1. prehlad-plnenia-uzneseni-na-17_oz.pdf
 4. Prezentácia činnosti sociálneho podniku PRE-MARK s.r.o, r.s.p.
 5. Správa Hlavného kontrolóra obce o výsledku kontroly č. 1/2024
 6. Správa o výsledku riadnej ročnej inventarizácie za rok 2023
  1. priloha-inventarizacia.pdf
 7. Návrh na vyradenie majetku
  1. priloha-navrh-na-vyradenie-drobneho-majetku.pdf
 8. Návrh na zrušenie uznesenia č. 272/2022, 273/2022, 284/2022, 300/2022
 9. Návrh na ponechanie finančných prostriedkov na termínovanom účte
 10. Návrh na druhú zmenu rozpočtu ZŠ s MŠ Markušovce (1. zmena realizovaná RO)
  1. priloha-c-1-rozpocet-2024-RO-c-1.pdf
  2. priloha-c-2-navrh-na-druhu-zmenu-rozpoctu-2024.pdf
 11. Návrh na druhú zmenu rozpočtu Obce Markušovce (1. zmena realizovaná RO)
  1. priloha_2_zmena-rozpoctu.pdf
 12. Žiadosť o poskytnutie dotácie a finančného príspevku v zmysle VZN Obce Markušovce č. 4/2016 – Roma Markušovce, občianske združenie
  1. ziadost-roma-markusovce-o-z.pdf
 13. Návrh na odkúpenie pozemkov E KN 90256, E KN 90257/1, E KN 90258, E KN 90267, E KN 90268, E KN 91 138, E KN 91 139, E KN 93326/3, E KN 93327, C KN 1787/2 – (G.Mikolaj)
  1. priloha-c_1_lv-1386.pdf
  2. priloha-c_2_lv-1701.pdf
  3. priloha-c_3_lv-1895.pdf
  4. priloha-c_4_navrh-na-odkupenie-pozemkov-gregor-mikolaj-zamer.pdf
 14. Návrh na schválenie odkúpenia pozemkov E KN 93169/1, E KN 93169/2, C KN 996, E KN 93171/1, E KN 93173/1,  E KN 93174/2 – (pri Štofanovi)
  1. priloha-c-1-lv.pdf
  2. priloha-c-2-kopia-z-km.pdf
 15. Návrh na schválenie odkúpenia pozemkov C KN 1666/1 a C KN 1798 ( mlynský náhon )
  1. priloha-c-1-lv.pdf
  2. priloha-c-2-kopia-z-km.pdf
 16. Rôzne, diskusia, interpelácie poslancov
 17. Záver

 

Na zasadnutí zastupiteľstva bol doplnený za bod číslo 15. nový bod číslo 16. a ostatné boby boli posunuté:

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Bod č_12_Žiadosť Roma Markušovce o. z. Veľkosť: 382.4 kB Formát: pdf Dátum: 15.3.2024
DB bod č_16_DS Odkúpenie pozemku JOGA spol. s r.o. Veľkosť: 184.7 kB Formát: pdf Dátum: 25.3.2024
DB bod č_16 Kupna zmluva_200224 JOGA Veľkosť: 239.1 kB Formát: pdf Dátum: 25.3.2024
Bod č_11_Príloha_2_zmena-rozpočtu Veľkosť: 415.6 kB Formát: pdf Dátum: 15.3.2024
Bod č_11_DS Dôvodová-správa-2_zmena-rozpočtu Veľkosť: 194.2 kB Formát: pdf Dátum: 15.3.2024
Bod č_10_DS Dôvodova správa ZŠsMŠ 2 z mena Veľkosť: 189.6 kB Formát: pdf Dátum: 15.3.2024
Bod č_13_Príloha č_1_LV 1386 Veľkosť: 1.87 MB Formát: pdf Dátum: 15.3.2024
Bod č_14_Príloha č 1 LV Veľkosť: 4.03 MB Formát: pdf Dátum: 15.3.2024
Bod č_13_Príloha č_2_LV 1701 Veľkosť: 827.5 kB Formát: pdf Dátum: 15.3.2024
Bod č_13_Príloha č_3_LV 1895 Veľkosť: 591.7 kB Formát: pdf Dátum: 15.3.2024
Bod č_14_Príloha č 2 Kópia z KM Veľkosť: 1022.8 kB Formát: pdf Dátum: 15.3.2024
Bod č_6_Príloha Inventarizácia Veľkosť: 939.3 kB Formát: pdf Dátum: 15.3.2024
Bod č_5_DS a Materiál Správa_HK_1_2024 Veľkosť: 401.4 kB Formát: pdf Dátum: 15.3.2024
Bod č_15_Príloha č 2 kópia z KM Veľkosť: 537.5 kB Formát: pdf Dátum: 15.3.2024
Bod č_10_Príloha č 1 Rozpočet 2024- RO č 1 Veľkosť: 460.2 kB Formát: pdf Dátum: 15.3.2024
Bod č_13_Príloha č_4_Návrh na odkúpenie pozemkov Gregor Mikolaj zámer Veľkosť: 239.1 kB Formát: pdf Dátum: 15.3.2024
Bod č_15_Príloha č 1 LV Veľkosť: 105.5 kB Formát: pdf Dátum: 15.3.2024
Bod č_10_Príloha č 2 návrh na druhú zmenu rozpočtu 2024 Veľkosť: 278.2 kB Formát: pdf Dátum: 15.3.2024
Bod č_7_DS_Návrh na vyradenie majetku 2024 Veľkosť: 216.2 kB Formát: pdf Dátum: 15.3.2024
Bod č_3_Prehľad plnenia uznesení na 17_OZ Veľkosť: 223.4 kB Formát: pdf Dátum: 15.3.2024
Bod č_15_DS Návrh na odkúpenie pozemkov Mlynský náhon Veľkosť: 196.6 kB Formát: pdf Dátum: 15.3.2024
Bod č_7_Príloha Návrh na vyradenie drobného majetku Veľkosť: 144.3 kB Formát: pdf Dátum: 15.3.2024
Bod č_13_DS_Návrh na odkúpenie pozemkov G. Mikolaj Veľkosť: 180.5 kB Formát: pdf Dátum: 15.3.2024
Bod č_14_DS_Návrh na odkúpenie pozemkov Štofan Veľkosť: 155.7 kB Formát: pdf Dátum: 15.3.2024
Bod č_3_DS Materiál Prehľad plnenia uznesení Veľkosť: 154.8 kB Formát: pdf Dátum: 15.3.2024
Bod č_6_DS Správa o výsledku inventarizácie za rok 2023 Veľkosť: 143.9 kB Formát: pdf Dátum: 15.3.2024
Bod č_1_Otvorenie_schvalenie nové na uznesenia Veľkosť: 144.4 kB Formát: pdf Dátum: 15.3.2024
Bod č_8_DS aj s materiálom Návrh na zrušenia uznesenia č. 272 2022, 273 2022, 284 2022, 300 2022, Veľkosť: 150.9 kB Formát: pdf Dátum: 15.3.2024
Bod č_2_Schválenie NH a O nové na uznesenia Veľkosť: 138.3 kB Formát: pdf Dátum: 15.3.2024
Bod č_12_DS Dotácia Roma Markušovce o.z Veľkosť: 116.8 kB Formát: pdf Dátum: 15.3.2024
Bod č_9_DS_Návrh na ponechanie čiastky z RF na terminovaný vklad č 3 Veľkosť: 108.7 kB Formát: pdf Dátum: 15.3.2024