Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Materiály na 3. zasadnutie OZ zo dňa 15.12.2022

POZVÁNKA

V súlade s ustanovením § 12 ods. 1 zákona SNR číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

zvoláva starosta obce

3. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Markušovciach, ktoré sa uskutoční

dňa 15. 12. 2022 o 17.00 hod.

v zasadacej miestnosti Obecného úradu Markušovce s týmto návrhom programu:

 

 

 1. Otvorenie, schválenie programu zasadnutia (262.42 kB)
  1. Bod č 1 príloha Pozvanka_na_3_OZ.pdf (230.06 kB)
 2. Schválenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice (282.18 kB)
 3. Kontrola uznesení (148.88 kB)
  1. Bod č 3 príloha kontrola uznesení.pdf (305.24 kB)
 4. Kreovanie orgánov obce Markušovce (176.45 kB)
 5. Návrh plánu kontrolnej činnosti na polročné obdobie (153.5 kB)
  1. Bod č 5 príloha Návrh plánu kontrolnej činnosti na polročné obdobie.pdf (128.63 kB)
 6. Správa z kontroly a analýzy stavu pohľadávok a ich vymáhania v zmysle prijatých zásad hospodárenia s majetkom  Obce Markušovce v Obci Markušovce (157.38 kB)
  1. Bod č 6 príloha Správa z kontroly a analýzy stavu pohľadávo z 30092022 pre OZ.pdf (316.84 kB)
 7. Prerokovanie návrhu VZN Obce Markušovce č.1/2022, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecné záväzné nariadenie obce Markušovce č.5/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady účinné od 01. 01. 2017 – Dodatok č. 1 (178.67 kB)​​​​​​​
  1. Bod č 7 príloha VZN poplatok odpad.pdf (536.01 kB)
 8. Prerokovanie návrhu VZN Obce Markušovce č.2/2022 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach (184.45 kB)​​​​​​​
  1. Bod č 8 príloha Návrh nového VZN strava od 1.1.2023.pdf (581.71 kB)​​​​​​​
 9. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Markušovce na rok 2023 s výhľadom na roky 2024 a 2025 (150.6 kB)​​​​​​​
  1. Bod č 9 Príloha Stanovisko k rozpočtu 2023-2025 -po úprave úplné 14. 12. 2022.pdf (391.08 kB)​​​​​​​
 10. Návrh rozpočtu ZŠ s MŠ Markušovce na rok 2023 s výhľadom na roky 2024 a 2025 (458.7 kB)​​​​​​​
  1. Bod č. 10 - príloha č. 1.pdf (733.61 kB)​​​​​​​
 11. Návrh rozpočtu obce Markušovce na rok 2023 s výhľadom na roky 2024 a 2025 (350.42 kB)​​​​​​​
  1. Bod č 11 príloha Návrh rozpočtu 2023_2025.pdf (1.86 MB)​​​​​​​
 12. Rôzne
 13. Diskusia
 14. Interpelácie poslancov
 15. Záver              

                      

                                                                                                   Peter FULLA

                                                                                       starosta obce Markušovce

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Bod č 1 príloha Pozvanka_na_3_OZ Veľkosť: 230.1 kB Formát: pdf Dátum: 7.2.2023
Bod č 6 DS Správa z kontroly pohľadávok obce Veľkosť: 157.4 kB Formát: pdf Dátum: 7.2.2023
Bod č 3 DS kontrola uznesení Veľkosť: 148.9 kB Formát: pdf Dátum: 7.2.2023
Bod č 9 Príloha Stanovisko k rozpočtu 2023-2025 -po úprave úplné 14. 12. 2022 Veľkosť: 391.1 kB Formát: pdf Dátum: 7.2.2023
Bod č 1 Otvorenie_schvalenie Veľkosť: 262.4 kB Formát: pdf Dátum: 7.2.2023
Bod č 2 Schválenie NH a O Veľkosť: 282.2 kB Formát: pdf Dátum: 7.2.2023
Bod č. 10 - príloha č. 1 Veľkosť: 733.6 kB Formát: pdf Dátum: 7.2.2023
Bod č 9 DS k materiálu stanovisko HK k rozpočtu Veľkosť: 150.6 kB Formát: pdf Dátum: 7.2.2023
Bod č 11 príloha Návrh rozpočtu 2023_2025 Veľkosť: 1.86 MB Formát: pdf Dátum: 7.2.2023
Bod č 6 príloha Správa z kontroly a analýzy stavu pohľadávo z 30092022 pre OZ Veľkosť: 316.8 kB Formát: pdf Dátum: 7.2.2023
Bod č 7 DS VZN poplatok odpad Veľkosť: 178.7 kB Formát: pdf Dátum: 7.2.2023
Bod-č.-11---Dôvodová-správa-OcU – vyvesené Veľkosť: 350.4 kB Formát: pdf Dátum: 7.2.2023
Bod č 7 príloha VZN poplatok odpad Veľkosť: 536 kB Formát: pdf Dátum: 7.2.2023
Bod č 3 príloha kontrola uznesení Veľkosť: 305.2 kB Formát: pdf Dátum: 7.2.2023
Bod č 8 DS návrh nového VZN strava od 1.1.2023 Veľkosť: 184.5 kB Formát: pdf Dátum: 7.2.2023
Bod č 4 DS Kreovanie orgánov Obce Markušovce Veľkosť: 176.4 kB Formát: pdf Dátum: 7.2.2023
Bod č 5 príloha Návrh plánu kontrolnej činnosti na polročné obdobie Veľkosť: 128.6 kB Formát: pdf Dátum: 7.2.2023
Bod č 5 DS Návrh plánu kontrolnej činnosti na polročné obdobie Veľkosť: 153.5 kB Formát: pdf Dátum: 7.2.2023
Bod č. 10 Dôvodová správa k návrhu rozpočtu ZŠsMŠ.doc Veľkosť: 458.7 kB Formát: pdf Dátum: 7.2.2023
Bod č 8 príloha Návrh nového VZN strava od 1.1.2023 Veľkosť: 581.7 kB Formát: pdf Dátum: 7.2.2023