Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Volebné obdobie 2010 – 2014

Zápisnica

Hlasovanie

37. zasadnutie Hlasovanie na 37. OZ
36. zasadnutie Hlasovanie na 36. OZ
35. zasadnutie Hlasovanie na 35. OZ
34. zasadnutie Hlasovanie na 34. OZ
Prílohy zápisnice:  
Záverečný účet obce za rok 2013  
33. zasadnutie Hlasovanie na 33. OZ
32. zasadnutie Hlasovanie na 32. OZ
31. zasadnutie Hlasovanie na 31. OZ
30. zasadnutie Hlasovanie na 30. OZ
29. zasadnutie Hlasovanie na 29. OZ
Prílohy zápisnice:  
Rozpočet na roky 2014 - 2016  
Rozpočet ZŠsMŠ  
Rozpočet Obce Markušovce  
28. zasadnutie Hlasovanie na 28. OZ
27. zasadnutie Hlasovanie na 27. OZ
26. zasadnutie Hlasovanie na 26. OZ
25. zasadnutie Hlasovanie na 25. OZ
Príloha zápisnice:  
Nárh 1.zmeny rozpočtu  
24. zasadnutie Hlasovanie na 24. OZ
23. zasadnutie Hlasovanie na 23. OZ
22. zasadnutie Hlasovanie na 22. OZ
Prílohy zápisnice:  
Záverečný účet Obce Markušovce za rok 2012  
Stanovisko HK k záverečnému účtu  
Správa HK - kontrola multifunkčného ihriska  
21. zasadnutie Hlasovanie na 21. OZ
20. zasadnutie Hlasovanie na 20. OZ
Prílohy zápisnice:  
Správa hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti za 2. polrok 2012  
19. zasadnutie Hlasovanie na 19. OZ
Prílohy zápisnice:  
Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu  
Správa HK - vybrané investície a ich zaradenie do majetku  
Rozpočet na roky 2013 - 2015   
Rozpočet ZŠsMŠ  
Rozpočet Obce Markušovce  
   
18. zasadnutie Hlasovanie na 18. OZ
17. zasadnutie Hlasovanie na 17. OZ
16. zasadnutie Hlasovanie na 16. OZ
Prílohy zápisnice:  
Správa o kontrolnej činnosti za 1. polrok 2012   
Správa - kontrola uznesení OZ Obce Markušovce za rok 2010 a skôr  
Zmena rozpočtu Obce Markušovce na rok 2012 - opatrenie č. 1/2012  
Zmena rozpočtu ZŠsMŠ Markušovce na rok 2012 - opatrenie č. 1/2012  
15. zasadnutie Hlasovanie na 15. OZ
Prílohy zápisnice:  
Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2011  
Správa - Kontrola príjmov a výdavkov za Materskú školu ZŠsMŠ  
Správa - Kontrola a analýza mzdových prostriedkov Obce Markušovce  
14. zasadnutie Hlasovanie na 14. OZ
13. zasadnutie Hlasovanie na 13.OZ
Prílohy zápisnice:  
Správa o kontrolnej činnosti za 2. polrok 2011  
Správa - Kontrola zriaďovacej listiny ZŠsMŠ Makušovce  
Správa - Kontrola plnenia rozpočtu  
Správa - Kontrola verejného obstarania Obce Markušovce  
12. zasadnutie Hlasovanie na 12.OZ
Prílohy zápisnice:  
Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu na rok 2012   
Rozpočet na rok 2012  
Rozpočet ZŠsMŠ  
Rozpočet obce - Časť A -Položkový Časť B - Programový-programy Časť C - Programový- komentár  
11. zasadnutie Hlasovanie na 11.OZ
10. zasadnutie Hlasovanie na 10. OZ
9. zasadnutie Hlasovanie na 9. 0Z
Prílohy zápisnice:  
Správa o kontrolnej činnosti za 1. polrok  
Správa o výsledku kontroly v ZŠsMŠ  
8. zasadnutie Hlasovanie na 8. OZ
Prílohy zápisnice:  
Rokovací poriadok OZ  
Rozpočet na rok 2011  
Položkový Programový Komentár ZŠsMŠ  
7. zasadnutie Hlasovanie na 7. OZ
Prílohy zápisnice:  
Záverečný účet  
Stanovisko k závereč. účtu  
Správa HK-kontrola záväzkov obce  
Správa HK-kontrola a analýza  

Plán kontrolnej činnosti na II.polrok

 
6. zasadnutie Hlasovanie na 6. OZ
5. zasadnutie Hlasovanie na 5. OZ
4. zasadnutie Hlasovanie na 4. OZ
3. zasadnutie Hlasovanie na 3. OZ
2. zasadnutie Hlasovanie na 2. OZ
1. zasadnutie