Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Materiály na 13. zasadnutie OZ dňa 3.10.2023

Markušovce  27. 09. 2023         

V súlade s ustanovením § 12 ods. 1 zákona SNR číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva starosta obce

13. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Markušovciach, ktoré sa uskutoční

dňa 03. 10. 2023 o 17.00 hod.

v zasadacej miestnosti Obecného úradu Markušovce s týmto návrhom programu: 

 1. Otvorenie, schválenie programu zasadnutia
 2. Schválenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
 3. Prehľad plnenia uznesení
  1. Príloha
 4. Návrh na schválenie spôsobu prenájmu pozemkov pre SHR Branislav Mikolaj, Markušovce 668, 053 21 Markušovce z dôvodu hodného osobitného zreteľa
  1. Príloha žiadosť
 5. Návrh na schválenie prenájmu pozemkov pre SHR Branislav Mikolaj, Markušovce 668, 053 21 Markušovce z dôvodu hodného osobitného zreteľa
  1. Príloha zámer
 6. Návrh na schválenie Rámcovej dohody o poskytnutí služieb medzi Obcou Markušovce a Obstarávaním na mieru s.r.o.
  1. Príloha dohoda
 7. Voľba hlavného kontrolóra obce Markušovce – podmienky spôsobu, účasti a vykonania voľby hlavného kontrolóra obce Markušovce a náležitosti prihlášky
  1. Príloha Zásady ochrany osobných údajov
  2. Príloha Žiadosť o výpis z registra trestov
 8. Návrh na vyradenie majetku
  1. Príloha zoznam
 9. Návrh na 8. zmenu rozpočtu ZŠ s MŠ Markušovce
  1. Príloha rozpočet
 10. Návrh na 10. zmenu rozpočtu obce Markušovce
  1. Príloha rozpočet obce
  2. Príloha uznesenie
 11. Rôzne, diskusia, interpelácie poslancov
 12. Záver           

     

                                                                                             Peter FULLA            

                                                                                         starosta obce Markušovce

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Bod č_5 Príloha 1 zámer prenájmu SHR Branislav Mikolaj z dôvodu hodného osobitného zreteľa Veľkosť: 341 kB Formát: pdf Dátum: 28.9.2023
Bod č_10 Príloha č_1 10_zmena_rozpočtu_obce Veľkosť: 3.01 MB Formát: pdf Dátum: 29.9.2023
Bod č_10 DS 10_zmena_rozpočtu_obce Veľkosť: 202.7 kB Formát: pdf Dátum: 29.9.2023
Bod č_10 Príloha č_2 10_zmena_rozpočtu_obce Veľkosť: 155 kB Formát: pdf Dátum: 29.9.2023
Bod č_7 DS voľby HK Veľkosť: 330.8 kB Formát: pdf Dátum: 28.9.2023
Bod č_6 Príloha návrh dohody Veľkosť: 3.25 MB Formát: pdf Dátum: 28.9.2023
Bod č_4 Žiadosť Branislav Mikolaj Veľkosť: 1.73 MB Formát: pdf Dátum: 28.9.2023
Bod č_3 Príloha prehľad PU Veľkosť: 740.2 kB Formát: pdf Dátum: 28.9.2023
Bod č_2_Schválenie NH a O Veľkosť: 577.1 kB Formát: pdf Dátum: 28.9.2023
Bod č_1_Otvorenie_schvalenie Veľkosť: 587.3 kB Formát: pdf Dátum: 28.9.2023
Bod č_8 Príloha Návrh na vyradenie majetku 2023 Veľkosť: 376.6 kB Formát: pdf Dátum: 28.9.2023
Bod č_3 DS Materiál Veľkosť: 152.3 kB Formát: pdf Dátum: 28.9.2023
Bod č_7 Príloha č_1 k prihláške oboznamenie_so_spracuvanim_osobnych_udajov_volba_hk Veľkosť: 328.2 kB Formát: pdf Dátum: 28.9.2023
Bod č_9 Príloha 8_Zmena rozpočtu ZŠsMŠ príloha Veľkosť: 288 kB Formát: pdf Dátum: 28.9.2023
Bod č_7 Príloha č_2 k prihláške ziadost_o_vypis_z_registra_trestov Veľkosť: 257.8 kB Formát: pdf Dátum: 28.9.2023
Bod č_8 DS Návrh na vyradenie majetku 2023 Veľkosť: 198.1 kB Formát: pdf Dátum: 28.9.2023
Bod č_9 DS ZŠsMŠ Dôvodova správa Veľkosť: 187.2 kB Formát: pdf Dátum: 28.9.2023
Bod č_5 DS Návrh na schválenie prenájmu pozemku pre SHR Branislav Mikolaj z dôvodu hodného osobitného zreteľa Veľkosť: 181.9 kB Formát: pdf Dátum: 28.9.2023
Bod č_6 DS Materiál Veľkosť: 163.1 kB Formát: pdf Dátum: 28.9.2023
Bod č_4 DS Návrh na schválenie spôsobu prenájmu pozemku pre SHR Branislav Mikolaj - z dôvodu hodného osobitného zreteľa (2) Veľkosť: 184.7 kB Formát: pdf Dátum: 28.9.2023
Bod č_5 Príloha 2 návrh zmluvy SHR Branislav Mikolaj z dôvodu hodného osobitného zreteľa Veľkosť: 94.1 kB Formát: pdf Dátum: 28.9.2023