Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

VZN obce

viac informávćií nájdtete v prílohách.

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
VZN_2009_1_09_Dodatok_c_1_DzN Veľkosť: 26.9 kB Formát: pdf Dátum: 20.1.2023
VZN_2008_1-08_Priloha_c_3 Veľkosť: 53 kB Formát: pdf Dátum: 20.1.2023
VZN 2009_2_09_O_úhradách_za_opatrovateľskú_službu Veľkosť: 57.2 kB Formát: pdf Dátum: 20.1.2023
VZN_2008_1-08_Priloha_c_5 Veľkosť: 51.2 kB Formát: pdf Dátum: 20.1.2023
VZN_2008_1-08_Priloha_c_2 Veľkosť: 55 kB Formát: pdf Dátum: 20.1.2023
VZN_2008_1-08_Priloha_c_4 Veľkosť: 52.6 kB Formát: pdf Dátum: 20.1.2023
VZN_2008_1-08_Priloha_c_1 Veľkosť: 55.1 kB Formát: pdf Dátum: 20.1.2023
VZN_2005_2-05_Priloha_c_2 Veľkosť: 62 kB Formát: pdf Dátum: 20.1.2023
VZN 2011 1-11 Príloha č. 1 Veľkosť: 69.5 kB Formát: doc Dátum: 20.1.2023
VZN 2011 1-11 o povinnosti vypracovať a aktualizovať povodňový plán záchranných prác Veľkosť: 66 kB Formát: doc Dátum: 20.1.2023
VZN_2006_3-06_Príloha_c_1 Veľkosť: 77.5 kB Formát: pdf Dátum: 20.1.2023
VZN_2005_4-05_Priloha_c_5 Veľkosť: 79.3 kB Formát: pdf Dátum: 20.1.2023
VZN_2006_6-06_Dodatok_ c._1 Veľkosť: 94.1 kB Formát: pdf Dátum: 20.1.2023
VZN_2005_4-05_Priloha_c_1 Veľkosť: 86.3 kB Formát: pdf Dátum: 20.1.2023
VZN_2005_4-05_Priloha_c_2 Veľkosť: 93.2 kB Formát: pdf Dátum: 20.1.2023
VZN_2005_4-05_Priloha_c_3 Veľkosť: 82.8 kB Formát: pdf Dátum: 20.1.2023
VZN_2005_4-05_Priloha_c_4 Veľkosť: 80.9 kB Formát: pdf Dátum: 20.1.2023
VZN_2006_1-06 Veľkosť: 106.6 kB Formát: pdf Dátum: 20.1.2023
VZN_2006_4-06_Dodatok_c._1 Veľkosť: 125.4 kB Formát: pdf Dátum: 20.1.2023
VZN_2005_2-05 Veľkosť: 113.3 kB Formát: pdf Dátum: 20.1.2023
VZN_2006_2-06_o_pridelovani_bytov Veľkosť: 123.4 kB Formát: pdf Dátum: 20.1.2023
VZN_2006_2-06_Priloha_ DOTAZNÍK Veľkosť: 141 kB Formát: pdf Dátum: 20.1.2023
VZN_2005_2-05_Priloha_c_1 Veľkosť: 130.3 kB Formát: pdf Dátum: 20.1.2023
VZN_2003_4-03_DzN Veľkosť: 140.6 kB Formát: pdf Dátum: 20.1.2023
VZN_2006_3-06 Veľkosť: 154.1 kB Formát: pdf Dátum: 20.1.2023
VZN_2005_3-05_o_odpadoch Veľkosť: 158.3 kB Formát: pdf Dátum: 20.1.2023
VZN_2006_ 5-06_o_odpadoch Veľkosť: 159.7 kB Formát: pdf Dátum: 20.1.2023
VZN_2008_1-08_o_miestnych_daniach_a_miestnom_poplatku_za_KO_a_DSO Veľkosť: 167.4 kB Formát: pdf Dátum: 20.1.2023
Dodatok č. 1 k VZN č. 2_2019 Veľkosť: 229.8 kB Formát: pdf Dátum: 20.1.2023
VZN_2005_4-05 Veľkosť: 226.8 kB Formát: pdf Dátum: 20.1.2023
VZN 2016-03 Prevádzkový poriadok pohrebiska Veľkosť: 256 kB Formát: pdf Dátum: 20.1.2023
VZN 2015-01 o nakladaní s komunálnymi odpadmi Veľkosť: 350.7 kB Formát: pdf Dátum: 20.1.2023
VZN_č_4_2016 Veľkosť: 361.3 kB Formát: pdf Dátum: 20.1.2023
VZN 2014_02 o výške príspevku na školzar Veľkosť: 371.1 kB Formát: pdf Dátum: 20.1.2023
VZN_Zmeny a doplnky ÚPN Veľkosť: 462.1 kB Formát: pdf Dátum: 20.1.2023
2012_02 O miestnych daniach a poplatku za KOaDSO Veľkosť: 394.4 kB Formát: pdf Dátum: 20.1.2023
2014_5 O miestnych daniach Veľkosť: 402.1 kB Formát: pdf Dátum: 20.1.2023
VZN 2016-01 o organizovaní miestneho referenda Veľkosť: 461.7 kB Formát: pdf Dátum: 20.1.2023
VZN č. 2 2022 (2) (1) Veľkosť: 561.7 kB Formát: pdf Dátum: 20.1.2023
VZN č. 1 2022 ZV Veľkosť: 530.4 kB Formát: pdf Dátum: 20.1.2023
VZN 2014-03 ktorým ruší VZN 2_2011 Veľkosť: 499.6 kB Formát: pdf Dátum: 20.1.2023
VZN 2014-04 o spôsobe náhradného zásobovania Veľkosť: 526 kB Formát: pdf Dátum: 20.1.2023
VZN 2011_2 o núdzovom zásobovaní pitnou vodou Veľkosť: 549.8 kB Formát: pdf Dátum: 20.1.2023
VZN 1_2012 o verejnom poriadku na území Obce Markušovce Veľkosť: 598.3 kB Formát: pdf Dátum: 20.1.2023
VZN 2011- 4 o výške spríspevku na čiastočnú úhradu Veľkosť: 578.6 kB Formát: pdf Dátum: 20.1.2023
VZN č. 2 2022 (2) Veľkosť: 561.7 kB Formát: pdf Dátum: 20.1.2023
VZN školské poplatky Veľkosť: 776 kB Formát: pdf Dátum: 20.1.2023
VZN 2011-3 o kontrolnej činnosti Veľkosť: 655.1 kB Formát: pdf Dátum: 20.1.2023
2013-01 VZN, ktorým sa ruší VZN o zákaze požívania alkohol Veľkosť: 581.4 kB Formát: pdf Dátum: 20.1.2023
VZN 2018_2 Dodatok_2 o_podmienkach_chovu_a_drzani psov Veľkosť: 832.7 kB Formát: pdf Dátum: 20.1.2023
VZN 2014-01 ktorým ruší VZN o kontrolnej činnosti v obci Veľkosť: 583 kB Formát: pdf Dátum: 20.1.2023
VZN 2016-02 umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách Veľkosť: 559.6 kB Formát: pdf Dátum: 20.1.2023
VZN Markušovce 2013 2_2013 Veľkosť: 589.7 kB Formát: pdf Dátum: 20.1.2023
VZN 2018_1 Dodatok_1 Prevadzkovy poriadok pohrebiska Veľkosť: 948.9 kB Formát: pdf Dátum: 20.1.2023
VZN 2017_01 o podmienkach chovu drzania psov Veľkosť: 1.08 MB Formát: pdf Dátum: 20.1.2023
VZN Ovzdušie Veľkosť: 2.12 MB Formát: pdf Dátum: 20.1.2023
VZN Markušovce 2013 2_2013 Príloha 2_Grafická časť Veľkosť: 2.52 MB Formát: pdf Dátum: 20.1.2023
DOC016 Veľkosť: 526.9 kB Formát: pdf Dátum: 20.1.2023
VZN_č_5_2016 Veľkosť: 3.43 MB Formát: pdf Dátum: 20.1.2023
VZN Markušovce 2013 2_2013 Príloha 1_Textová časť B - záväzná časť Veľkosť: 7.08 MB Formát: pdf Dátum: 20.1.2023