Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Volebné obdobie 2014 - 2018

Obecné zastupiteľstvo pre volebné obdobie 2014 - 2018 zriadilo tieto komisie:

  • Komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcii verejných funkcionárov
  • Komisia verejného poriadku, pre správu majetku, územného plánovania, stavebníctva a životného prostredia
  • Komisia pre financie, rozpočet a štrukturálne fondy
  • Komisia pre školstvo, kultúru a šport

Komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcii verejných funkcionárov

Predseda: Vladimír Macej
Členovia komisie: MVDr. Gregor Mikolaj, Bc. Klára Čechová, Peter Fulla

Komisia verejného poriadku, pre správu majetku, územného plánovania, stavebníctva a životného prostredia

Predseda: Ing. Radovan Rimbala
Členovia komisie: MVDr. Gregor Mikolaj, Peter Fulla, Tomáš Klučár, Mgr. Lukáš Klučár
Garant za obec: zamestnanec obecného úradu podľa danej problematiky

Komisia pre financie, rozpočet a štrukturálne fondy

Predseda: Alžbeta Franková
Členovia komisie: Mgr. Miriama Faarkalinová, Viera Holečková, Ing. Radovan Rimbala, Mgr. Jozef Palkovič
Garant za obec: Mgr. Margita Bednariková

Komisia pre školstvo, kultúru a šport

Predseda: Mgr. Jozef Palkovič
Členovia komisie: Alžbeta Franková, Ing. Radovan Rimbala, VladimírMacej, Mgr. Lukáš Klučár, Tomáš Klučár, MVDr. Gregor Mikolaj, Bc. Klára Čechová
Garant za obec: Ján Jagáč