Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Materiály na 7. zasadnutie OZ dňa 3.4.2023

Materiály k jednotlivým bodom zasadnutia Obecného zastupiteľstva

Markušovce  28. 03. 2023         

POZVÁNKA

V súlade s ustanovením § 12 ods. 1 zákona SNR číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva starosta obce

  1. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Markušovciach, ktoré sa uskutoční

dňa 03. 04. 2023 o 17.00 hod.

v zasadacej miestnosti Obecného úradu Markušovce s týmto návrhom programu:

  1. Otvorenie, schválenie programu zasadnutia
  2. Schválenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
  3. Návrh na štvrtú zmenu rozpočtu Obce Markušovce na rok 2023
  4. Rôzne
  5. Diskusia
  6. Interpelácie poslancov
  7. Záver                                       

                                                                                        Peter FULLA              

                                                                                         starosta obce Markušovce

 

Na rokovaní OZ boli doplnené nové body č. 3., 5., 6. a 7. ostatné body sa posunuli a prečíslovali.

3. Návrh na 4. zmenu rozpočtu ZŠ s MŠ Školská 16, Markušovce na rok 2023 – uznesenie https://www.markusovce.sk/data/page/markusovce.sk/18503/uznesenie-66_2023-zo-7_oz-podpisane_001.pdf

5. Návrh na schválenie Rámcovej a Licenčnej zmluvy - Archivovanie SK s.r.o.,  https://www.crz.gov.sk/zmluva/7772910/    https://www.crz.gov.sk/zmluva/7772915/

6. Oboznámenie so zmluvou č. 076-A.2-MA-46-ZBVB/2023 o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena medzi ŽSR, Bratislava a  Obcou Markušovce na stavbu „Modernizácia železničnej trate Žilina Košice, úsek trate Poprad – Tatry (mimo) – Krompachy“ – uznesenie https://www.markusovce.sk/data/page/markusovce.sk/18503/uznesenie-69_2023-zo-7_oz-podpisane_005.pdf

7. Schválenie zámeru – Sociálny podnik Obce Markušovce – uznesenie https://www.markusovce.sk/data/page/markusovce.sk/18503/uznesenie-70_2023-zo-7_oz-podpisane_006.pdf

 

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Bod č_6_Príloha_č_2_ŽSR-Modernizácia žel. trate... Veľkosť: 1.07 MB Formát: pdf Dátum: 1.4.2023
Uznesenie 69_2023 zo 7_OZ podpísané_005 Veľkosť: 209.8 kB Formát: pdf Dátum: 2.6.2023
Uznesenie 70_2023 zo 7_OZ podpísané_006 Veľkosť: 199.2 kB Formát: pdf Dátum: 2.6.2023
Uznesenie 66_2023 zo 7_OZ podpísané_001 Veľkosť: 169.1 kB Formát: pdf Dátum: 2.6.2023
Bod č_5_Cenník Licencií ERK221 Veľkosť: 172.5 kB Formát: pdf Dátum: 3.4.2023
Bod č_5_M2301 Veľkosť: 109 kB Formát: pdf Dátum: 3.4.2023
Bod č_5_Všeobecné obchodné podmienky Veľkosť: 314.4 kB Formát: pdf Dátum: 1.4.2023
Bod č_5_Všeobecné licenčné podmienky - ERK Veľkosť: 153.4 kB Formát: pdf Dátum: 1.4.2023
Bod č_5_Rámcová zmluva R23017 Veľkosť: 146.7 kB Formát: pdf Dátum: 1.4.2023
Bod č_5_Licencna zmluva 23016 Veľkosť: 148.1 kB Formát: pdf Dátum: 1.4.2023
Bod č_3_Dôvodova správa ZŠsMŠ 4. z mena Veľkosť: 163.8 kB Formát: pdf Dátum: 1.4.2023
Bod č_6_Príloha_č_1_ŽSR-Zmluva-Vecné bremeno-Modernizácia žel. trate... Veľkosť: 126.3 kB Formát: pdf Dátum: 1.4.2023
Bod č_6_DS_ŽSR-Zmluva-Vecné bremeno-Modernizácia žel. trate... Veľkosť: 167.6 kB Formát: pdf Dátum: 1.4.2023
Bod č_4_Príloha_č_2_Ukrajina fast care Veľkosť: 1.58 MB Formát: pdf Dátum: 1.4.2023
Bod č_1_Otvorenie_schvalenie Veľkosť: 537.4 kB Formát: pdf Dátum: 1.4.2023
Bod č_2_Schválenie NH a O Veľkosť: 531.1 kB Formát: pdf Dátum: 1.4.2023
Bod č_3_Príloha_4_Zmena-ZŠsMŠ_2023 Veľkosť: 443.7 kB Formát: pdf Dátum: 1.4.2023
Bod č_4_Príloha_č_1_4.Zmena-OcU-2023 Veľkosť: 406.1 kB Formát: pdf Dátum: 1.4.2023
Bod č_1_Príloha Pozvánka na 7 OZ Veľkosť: 307 kB Formát: pdf Dátum: 1.4.2023