Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Materiály na 4. zasadnutie OZ zo dňa 19.1.2023

POZVÁNKA

V súlade s ustanovením § 12 ods. 1 zákona SNR číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

zvoláva starosta obce

4. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Markušovciach, ktoré sa uskutoční

dňa 19. 01. 2023 o 17.00 hod.

v zasadacej miestnosti Obecného úradu Markušovce s týmto návrhom programu:

 1. Otvorenie, schválenie programu zasadnutia (423.14 kB)
  1. Pozvánka 4. OZ.pdf (225.38 kB)
 2. Schválenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice (417.95 kB)
 3. Kontrola uznesení (149.37 kB)
  1. Bod č. 3 materiál 54. správa kontroly uznesení OZ 12.12.23.pdf (235.29 kB)
 4. Návrh na zriadenie komisií, voľba ich predsedov a členov komisií (598.92 kB)
  1. Mat. bod 4 uz. č. 15 2015 zo dňa 12.2.2015.pdf (145.3 kB)
  2. Mat. bod 4 uz. č. 15 2019 zo dňa 20.3.2019.pdf (108.74 kB)
 5. Návrh na schválenie rámcovej zmluvy o poskytovaní IT služieb servisu a opravy výpočtovej techniky  (429.5 kB)
  1. Mat. bod 5 Rámcová zmluva o poskytovaní IT služieb OcU MARKUŠOVCE II.pdf (532.46 kB)
 6. Návrh na delegovanie členov za zástupcov Obce Markušovce do Rady školy ZŠ s MŠ Markušovce (426.19 kB)
  1. Mat. bod 6 uz. č. 26 2019 zo dňa 17.4.2019.pdf (206.48 kB) 
 7. Návrh na schválenie Rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva Obce Markušovce (421.94 kB)
  1. Mat. bod 7 uz. č. 23 2019 zo dňa 17.4.2019.pdf (108.26 kB)
  2. Návrh rokovacieho poriadku (239.33 kB)​​​​​​​
 8. Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Obce Markušovce – Dodatok č. 1 (152.41 kB)​​​​​​​
  1. Bod č. 8 ZÁSADY HOSPODÁRENIA -dodatok č.1.pdf (157.51 kB)​​​​​​​
 9. Žiadosť o poskytnutie dotácie a finančného príspevku v zmysle VZN Obce Markušovce č. 4/2016 – SLOVAN FO MARKUŠOVCE (433.99 kB)​​​​​​​
  1. Mat. bod 9 Žiadosť - SLOVAN FO MARKUŠOVCE.pdf (400.64 kB)
 10. Žiadosť o poskytnutie dotácie a finančného príspevku v zmysle VZN Obce Markušovce č. 4/2016 - Slovenský zväz zdravotne postihnutých č. 8 Markušovce (430.24 kB)​​​​​​​
  1. Mat. bod 10 Žiadosť - SZZP.pdf ​​​​​​​
 11. Rôzne
 12. Diskusia
 13. Interpelácie poslancov
 14. Záver                                  

                                                                                                Peter FULLA

                                                                                       starosta obce Markušovce

Na zasadnutí bol bod č. 8 nahradený novým bodom č. 8 v znení:

8. Návrh na schválenie zmluvy o poskytovaní audítorských služieb - https://www.crz.gov.sk/zmluva/7422341/ 

Doplnené body na zasadnutí OZ:

11. Žiadosť o poskytnutie dotácie a finančného príspevku v zmysle VZN Obce Markušovce č. 4/2016 - Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie - https://www.crz.gov.sk/zmluva/7519096/

12. Žiadosť o poskytnutie dotácie a finančného príspevku v zmysle VZN Obce Markušovce č. 4/2016 – Občianske združenie Hrad Markušovce - https://www.crz.gov.sk/zmluva/7508243/

13. Žiadosť o poskytnutie dotácie a finančného príspevku v zmysle VZN Obce Markušovce č. 4/2016 – Základná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska https://www.crz.gov.sk/zmluva/7507980/

14. Žiadosť o poskytnutie dotácie a finančného príspevku v zmysle VZN Obce Markušovce č. 4/2016 – Rímskokatolícka cirkev, farnosť Markušovce - https://www.crz.gov.sk/zmluva/7508184/

15. Žiadosť o poskytnutie dotácie a finančného príspevku v zmysle VZN Obce Markušovce č. 4/2016 – FSk – Markušovčan - prijaté uznesenie - https://www.markusovce.sk/data/page/markusovce.sk/17424/uznesenie-46_2023-zo-4_oz_018.pdf

 

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Rokovací poriadok finál - doplnený po pracovnom stretnutí Veľkosť: 239.3 kB Formát: pdf Dátum: 7.2.2023
Uznesenie 46_2023 zo 4_OZ_018 Veľkosť: 102.5 kB Formát: pdf Dátum: 2.6.2023
Mat. bod 5 Rámcová zmluva o poskytovaní IT služieb OcU MARKUŠOVCE II Veľkosť: 532.5 kB Formát: pdf Dátum: 7.2.2023
Mat. bod 10 Žiadosť - SZZP Veľkosť: 482.6 kB Formát: pdf Dátum: 7.2.2023
Mat. bod 4 DS Zriadenie komisií Veľkosť: 598.9 kB Formát: pdf Dátum: 7.2.2023
Bod č. 3 materiál 54. správa kontroly uznesení OZ 12.12.23 Veľkosť: 235.3 kB Formát: pdf Dátum: 7.2.2023
Mat. bod 9 DS SLOVAN FO MARKUŠOVCE Veľkosť: 434 kB Formát: pdf Dátum: 7.2.2023
Mat. bod 10 DS SZZP Veľkosť: 430.2 kB Formát: pdf Dátum: 7.2.2023
Bod č. 3 DS materiál do OZ-kontrola uznesení Veľkosť: 149.4 kB Formát: pdf Dátum: 7.2.2023
Bod č. 1_Otvorenie_schvalenie Veľkosť: 423.1 kB Formát: pdf Dátum: 7.2.2023
Mat. bod 7 uz. č. 23 2019 zo dňa 17.4.2019 Veľkosť: 108.3 kB Formát: pdf Dátum: 7.2.2023
Pozvánka 4. OZ Veľkosť: 225.4 kB Formát: pdf Dátum: 7.2.2023
Mat. bod 4 uz. č. 15 2015 zo dňa 12.2.2015 Veľkosť: 145.3 kB Formát: pdf Dátum: 7.2.2023
Mat. bod 4 uz. č. 15 2019 zo dňa 20.3.2019 Veľkosť: 108.7 kB Formát: pdf Dátum: 7.2.2023
Bod č. 2 - Schválenie NH a O Veľkosť: 417.9 kB Formát: pdf Dátum: 7.2.2023
Mat. bod 6 uz. č. 26 2019 zo dňa 17.4.2019 Veľkosť: 206.5 kB Formát: pdf Dátum: 7.2.2023
Bod č. 8 DS materiál do OZ - dodatok č.1 zásad o hospodárení a nakladení s majetkom obce Veľkosť: 152.4 kB Formát: pdf Dátum: 7.2.2023
Mat. bod 7 DS Materiál Veľkosť: 421.9 kB Formát: pdf Dátum: 7.2.2023
Bod č. 8 ZÁSADY HOSPODÁRENIA -dodatok č.1 Veľkosť: 157.5 kB Formát: pdf Dátum: 7.2.2023
Mat. bod 9 Žiadosť - SLOVAN FO MARKUŠOVCE Veľkosť: 400.6 kB Formát: pdf Dátum: 7.2.2023
Mat. bod 5 DS Materiál Veľkosť: 429.5 kB Formát: pdf Dátum: 7.2.2023
Mat. bod 6 DS Materiál Veľkosť: 426.2 kB Formát: pdf Dátum: 7.2.2023