Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Materiály na 8. zasadnutie OZ dňa 18.5.2023

Materiály na rokovanie OZ dňa 18.5.2023

Podľa nasledujúcich bodov.

 1. Otvorenie, schválenie programu zasadnutia
 2. Schválenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
 3. Prehľad plnenia uznesení
 4. Správa hlavného kontrolóra obce o kontrole plnenia uznesení č. 55/2023
 5. Správa z kontroly príjmov a výdavkov v súvislosti s požiarom bytovky v Jarečku a plnenia povinnosti jej nájomcov, vrátane platieb za náhradné bývanie
 6. Zrušenie uznesenia číslo 176/2021 zo dňa 22.04.2021
 7. Návrh na schválenie ukončenia nájmu nebytových priestorov – Mgr. Mikuláš Papp
 8. Návrh na zrušenie uznesenia č. 197/2021 zo dňa 02.09.2021
 9. Návrh na schválenie zámeru odkúpenia pozemkov CKN 3395/12, CKN 3395/13, CKN 3395/14
 10. Návrh na schválenie spôsobu prevodu pozemku pre Blaumont s. r. o., Brunské 478, Markušovce z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
 11. Návrh na zabezpečenie realizácie projektu ,,Podrobný geologický prieskum životného prostredia – Oľšo“ v súlade s podmienkami poskytnutia dotácie z Environmentálneho fondu – zabezpečenie spolufinancovania
 12. Správa o výsledku riadnej ročnej inventarizácie za rok 2022
 13. Návrh na piatu zmenu rozpočtu Obce Markušovce na rok 2023
 14. Rôzne
 15. Diskusia
 16. Interpelácie poslancov
 17. Záver            

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Bod_č_6_Príloha_uznesenie 176_2021 Veľkosť: 218.6 kB Formát: pdf Dátum: 13.5.2023
Bod_č_13_Príloha_Návrh na 5_zmenu_rozpočtu_Ocu Veľkosť: 407.5 kB Formát: pdf Dátum: 16.5.2023
Bod_č_13_Dovodová správa Návrh na 5_zmenu RO obce Veľkosť: 201.2 kB Formát: pdf Dátum: 16.5.2023
Bod_č_8_DS_Návrh na zrušenia uznesenia č_197 2021 zo dňa 2_9_2021 Veľkosť: 147.2 kB Formát: pdf Dátum: 16.5.2023
Bod_č_3_Príloha_Prehľad plnenia uznesení zo 6 a 7 OZ a nesplnené final do OZ 18_5_2023 Veľkosť: 261.5 kB Formát: pdf Dátum: 14.5.2023
Bod_č_11_Príloha_Rozpočet Veľkosť: 1.06 MB Formát: pdf Dátum: 13.5.2023
Bod č_2_Schválenie NH a O Veľkosť: 555.5 kB Formát: pdf Dátum: 13.5.2023
Bod č_1_Otvorenie_schvalenie Veľkosť: 533.8 kB Formát: pdf Dátum: 13.5.2023
Bod_č_12_Príloha_Inventarizačný zápis Veľkosť: 495.5 kB Formát: pdf Dátum: 13.5.2023
Bod_č_9_Príloha_LV1915 Veľkosť: 264.6 kB Formát: pdf Dátum: 13.5.2023
Bod_č_5_Príloha_Správa do OZ kontrola príjmov a výdavkov bytovka Požiar Veľkosť: 255.4 kB Formát: pdf Dátum: 13.5.2023
Bod_č_12_DS_Správa o výsledku inventarizácie za rok 2022 Veľkosť: 119 kB Formát: pdf Dátum: 13.5.2023
Bod_č_4_Príloha 55. správa kontroly plnenia uznesení Veľkosť: 181.8 kB Formát: pdf Dátum: 13.5.2023
Bod_č_3_DS Prehľad plnenia uznesení OZ 18.5.23 Veľkosť: 168.8 kB Formát: pdf Dátum: 13.5.2023
Bod_č_6_DS_Návrh na zrušenie uznesenia 176_2021 JPU Veľkosť: 165.2 kB Formát: pdf Dátum: 13.5.2023
Bod_č_9_DS_Návrh na schválenie zámeru odkúpenia pozemkovu CKN 3395 12, 3395 13, 3395 14 Veľkosť: 153.1 kB Formát: pdf Dátum: 13.5.2023
Bod_č_11_DS_Návrh na schválenie povinného spolufinancovania projektu Podrobný geologický prieskum ŽP- Oľšo Veľkosť: 154 kB Formát: pdf Dátum: 13.5.2023
Bod_č_4_DS_55. správa kontroly uznesení-materiál do OZ Veľkosť: 150.8 kB Formát: pdf Dátum: 13.5.2023
Bod_č_5_DS_materiál do OZ správa z kontroly požiaru Jareček Veľkosť: 154 kB Formát: pdf Dátum: 13.5.2023
Bod_č_10_DS_Návrh na schválenie spôsobu prevodu pozemku pre Blaumont s. r. o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa Veľkosť: 133.5 kB Formát: pdf Dátum: 13.5.2023
Bod_č_7_DS_Návrh na schválenie ukončenia nájmu nebytových priestorov - Mgr. Mikuláš Papp Veľkosť: 125 kB Formát: pdf Dátum: 13.5.2023