Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Materiály na 6. zasadnutie OZ dňa 16.3.2023

 Materiály k jednotlivým bodom:

 1. Otvorenie, schválenie programu zasadnutia
 2. Schválenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
 3. Prehľad plnenia uznesení od 9.2.2023
 4. Návrh Všeobecného záväzného nariadenia Obce Markušovce č. 1/2023, o zriadení Elokovaného pracoviska, Markušovce 739 ako súčasti Základnej školy s materskou školou Školská 16, Markušovce a o zriadení Školskej jedálne, Markušovce 739 ako súčasti Základnej školy s materskou školou Školská 16, Markušovce
 5. Návrh na schválenie zámeru prevodu časti pozemku CKN 3483/1
 6. Návrh na schválenie zámeru prevodu pozemkov CKN 1830/3, 1830/4, 1830/10, 1830/11, 1831/1, 1834/1, 1834/3
 7. Návrh na schválenie spôsobu prevodu pozemkov pre Blaumont s.r.o. , Brunské 478, Markušovce z dôvodu hodného osobitného zreteľa
 8. Žiadosť o poskytnutie dotácie a finančného príspevku v zmysle VZN Obce Markušovce č. 4/2016 – Centrum voľného času, Hutnícka 18, Spišská Nová Ves
 9. Žiadosť o poskytnutie dotácie a finančného príspevku v zmysle VZN Obce Markušovce č. 4/2016 – eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí
 10. Žiadosť o poskytnutie dotácie a finančného príspevku v zmysle VZN Obce Markušovce č. 4/2016 – Roma Markušovce o. z.
 11. Potvrdenie o cene vody vydané podľa § 14 ods. 8 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov v spojení s § 9 a § 11 vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 323/2022 Z. z.
 12. Návrh na schválenie Dodatku č. 1 k Objednávke č. 18/2300001 zo dňa 09. 01. 2023 na predmet zákazky Gastro technológie pre školskú jedáleň MŠ medzi týmito zmluvnými stranami: Obec Markušovce a Gastro Vrábeľ, s. r. o.
 13. Správa z z kontroly kalkulácie ceny stravy v školskej jedálni ZŠsMŠ Markušovce a príjmov a výdavkov na stravu, vrátane MŠ
 14. Návrh na druhú zmenu rozpočtu ZŠ s MŠ Školská 16, Markušovce
 15. Návrh na druhú zmenu rozpočtu Obce Markušovce
 16. Rôzne
 17. Diskusia
 18. Interpelácie poslancov
 19. Záver            

 

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Bod č 3_Prehľad uznesení k 6 OZ Veľkosť: 626.6 kB Formát: pdf Dátum: 9.3.2023
Bod č 3_DS_Mat. bod 3 Prehľad plnenia uznesení Veľkosť: 589.8 kB Formát: pdf Dátum: 9.3.2023
Bod č 4_DS_Mat. VZN ZŠsMŠ materiál Veľkosť: 180 kB Formát: pdf Dátum: 9.3.2023
Bod č 4_VZN ZŠsMŠ materiál_VZN c_1_2023 Veľkosť: 608.9 kB Formát: pdf Dátum: 9.3.2023
Bod č_5_DS Návrh na schválenie zámeru prevodu časti pozemku CKN 3483 1 Veľkosť: 132.3 kB Formát: pdf Dátum: 9.3.2023
Bod č_5_Žiadosť Veľkosť: 333.5 kB Formát: pdf Dátum: 9.3.2023
Bod č_6_DS Návrh na schválenie zámeru prevodu pozemkov CKN 1830 3,1830 4,1830 10,1830 11,1831 1,1834 1,1834 3 Veľkosť: 135.4 kB Formát: pdf Dátum: 9.3.2023
Bod č_6_Príloha Veľkosť: 17 kB Formát: pdf Dátum: 9.3.2023
Bod č_7_DS_Návrh na schválenie spôsobu prevodu pozemku pre Blaumont s. r. o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa Veľkosť: 133.5 kB Formát: pdf Dátum: 9.3.2023
Bod č_8 Žiadosť CVČ, Hutnícka Veľkosť: 870.9 kB Formát: pdf Dátum: 9.3.2023
Bod č_9_Žiadosť eRko ZV Veľkosť: 1.28 MB Formát: pdf Dátum: 9.3.2023
Bod č_10_Príloha Roma Markušovce Veľkosť: 830 kB Formát: pdf Dátum: 9.3.2023
Bod č_11_Príloha_Potvrdenie o cene vody URSO Veľkosť: 56 kB Formát: pdf Dátum: 9.3.2023
Bod č_11_DS_Potvrdenie o cene vody - dané na vedomie Veľkosť: 184.4 kB Formát: pdf Dátum: 9.3.2023
Bod č_12_DS_Návrh na schválenie Dodatku č. 1 k Objednávke č. 182300001- MŠ jedáleň Veľkosť: 155.4 kB Formát: pdf Dátum: 9.3.2023
Bod č_12_Príloha_č_1_Dodatok Veľkosť: 195.8 kB Formát: pdf Dátum: 9.3.2023
Bod č_12_Príloha_č_2_MŠ jedáleň_rozpočet Veľkosť: 1.7 MB Formát: pdf Dátum: 9.3.2023
Bod č_13_DS_Správa z kontroly kalkulácie ceny stravy ZŠsMŠ Veľkosť: 156.1 kB Formát: pdf Dátum: 9.3.2023
Bod č_13_Príloha Správa z kontroly kalkulácie ceny stravy pre OZ Veľkosť: 308.4 kB Formát: pdf Dátum: 9.3.2023
Bod č_8 DS Mat CVČ, Hutnícka 18, SNV Veľkosť: 154.6 kB Formát: pdf Dátum: 9.3.2023
Bod č_9_DS_Mat_bod 9 eRko Veľkosť: 150.6 kB Formát: pdf Dátum: 9.3.2023
Bod č_10_DS_Mat_bod 10 Roma Markušovce Veľkosť: 149 kB Formát: pdf Dátum: 9.3.2023
Bod č_15_Dôvodová-správa-OcU Veľkosť: 225 kB Formát: pdf Dátum: 9.3.2023
Bod č_14 - Dôvodova správa ZŠsMŠ 2 zm ena Veľkosť: 362.4 kB Formát: pdf Dátum: 9.3.2023
Bod č_14 - príloha č. 1 ZŠsMŠ 2 z Veľkosť: 402.9 kB Formát: pdf Dátum: 9.3.2023
Bod č_15_príloha č. 1 Zmena č.2OcU Veľkosť: 1.12 MB Formát: pdf Dátum: 9.3.2023
Bod č 1_Otvorenie_schvalenie Veľkosť: 508.2 kB Formát: pdf Dátum: 9.3.2023
Bod č 2_Schválenie NH a O Veľkosť: 501.9 kB Formát: pdf Dátum: 9.3.2023