Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Materiály na 5. zasadnutie OZ zo dňa 9.2.2023

POZVÁNKA

V súlade s ustanovením § 12 ods. 1 zákona SNR číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

zvoláva starosta obce

5. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Markušovciach, ktoré sa uskutoční

dňa 09. 02. 2023 o 17.00 hod.

v zasadacej miestnosti Obecného úradu Markušovce s týmto návrhom programu:

 

 1. Otvorenie, schválenie programu zasadnutia (483.33 kB)
  1. Pozvanka_na_5_OZ.pdf (233.01 kB)
 2. Schválenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice (476.84 kB)
 3. Kontrola uznesení (617.53 kB)
  1. Bod č 3 Prehľad uznesení 1,2,3,4 final do OZ.pdf (858.65 kB)
 4. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2022 (153.68 kB)
  1. Bod č 4 Správa o kontrolnej činnosti za rok 2022.pdf (160.69 kB)
 5. Návrh na schválenie Zmluvy o zriadení vecného bremena na pozemku  parc. č. C KN 1554/3 medzi Obcou Markušovce, Michalská 51, 053 21 Markušovce a VSD, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice (157.54 kB)
  1. Bod č 5 Žiadosť o podpis zmluvy.pdf (903.81 kB)
  2. Bod č 5 Zmluva č. 1505VSD2022.pdf (1.75 MB)
  3. Bod č 5 GP na zriadenie vecného bremena.pdf (870.31 kB)
 6. Žiadosť o poskytnutie dotácie a finančného príspevku v zmysle VZN Obce Markušovce č. 4/2016 – Centrum voľného času, Spišské Vlachy (151.04 kB)
  1. Bod č 6 Žiadosť CVČ Sp. Vlachy.pdf (532.52 kB)
 7. Žiadosť o poskytnutie dotácie a finančného príspevku v zmysle VZN Obce Markušovce č. 4/2016 – Slovenský zväz chovateľov poštových holubov – Základná organizácia chovateľov poštových holubov 02312 Markušovce (150.76 kB)
  1. Bod č 7 Žiadosť SZCHPH.pdf (341.43 kB)
 8. Návrh na prvú zmenu rozpočtu ZŠ s MŠ Školská 16, Markušovce (188.42 kB)​​​​​​​
  1. Bod č 8 Príloha č 1 k ŽŠsMŠ.pdf (383.73 kB)
 9. Návrh na prvú zmenu rozpočtu Obce Markušovce (207.39 kB)​​​​​​​
  1. Bod č 9 1_Zmena OcU 2023.pdf (1.6 MB)​​​​​​​
 10. Rôzne
 11. Diskusia
 12. Interpelácie poslancov
 13. Záver              

                     

                                                                                               Peter FULLA

                                                                                       starosta obce Markušovce

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Bod č 5 Zmluva č. 1505VSD2022 Veľkosť: 1.75 MB Formát: pdf Dátum: 7.2.2023
Bod č 7 DS Mat žiadosť SZCHPH Veľkosť: 150.8 kB Formát: pdf Dátum: 7.2.2023
Bod č 6 Žiadosť CVČ Sp. Vlachy Veľkosť: 532.5 kB Formát: pdf Dátum: 7.2.2023
Bod č 9 Dôvodová_správa_zmena_rozpočtu_OcU Veľkosť: 207.4 kB Formát: pdf Dátum: 7.2.2023
Bod č 3 Prehľad uznesení 1,2,3,4 final do OZ Veľkosť: 858.6 kB Formát: pdf Dátum: 7.2.2023
Bod č 7 Žiadosť SZCHPH Veľkosť: 341.4 kB Formát: pdf Dátum: 7.2.2023
Bod č 1_Otvorenie_schvalenie Veľkosť: 483.3 kB Formát: pdf Dátum: 7.2.2023
Bod č 9 1_Zmena OcU 2023 Veľkosť: 1.6 MB Formát: pdf Dátum: 7.2.2023
Bod č 3 DS Prehľad plnenia uznesení Veľkosť: 617.5 kB Formát: pdf Dátum: 7.2.2023
Bod č 5 Žiadosť o podpis zmluvy Veľkosť: 903.8 kB Formát: pdf Dátum: 7.2.2023
Bod č 5 DS Návrh na schválenie Zmluvy o zriadení vecného bremena VSD Veľkosť: 157.5 kB Formát: pdf Dátum: 7.2.2023
Bod č 8 Príloha č 1 k ŽŠsMŠ Veľkosť: 383.7 kB Formát: pdf Dátum: 7.2.2023
Bod č 2 - Schválenie NH a O Veľkosť: 476.8 kB Formát: pdf Dátum: 7.2.2023
Bod č 5 GP na zriadenie vecného bremena Veľkosť: 870.3 kB Formát: pdf Dátum: 7.2.2023
Pozvanka_na_5_OZ Veľkosť: 233 kB Formát: pdf Dátum: 7.2.2023
Bod č 4 Správa o kontrolnej činnosti za rok 2022 Veľkosť: 160.7 kB Formát: pdf Dátum: 7.2.2023
Bod č 8 Dôvodová-správa k I. mene ZŠsMŠ Veľkosť: 188.4 kB Formát: pdf Dátum: 7.2.2023
Bod č 6 DS Mat dotácia CVČ Sp. Vlachy Veľkosť: 151 kB Formát: pdf Dátum: 7.2.2023
Bod č 4 DS správa o kont. činnosti HK za rok 2022 Veľkosť: 153.7 kB Formát: pdf Dátum: 7.2.2023