Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Materiály na 15. zasadnutie OZ dňa 18.12.2023

 1. Otvorenie, schválenie programu zasadnutia
 2. Schválenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
 3. Prehľad plnenia uznesení
  1. Príloha
 4. Návrh plánu kontrolnej činnosti HK obce Markušovce na I. polrok 2024
 5. Prerokovanie zmluvy CVČ Hutnícka Spišská Nová Ves
  1. Príloha - zmluva
  2. Príloha - príloha k zmluve
 6. Schválenie kúpnej zmluvy na parcelu E KN č. 90552/3 v podiele ½
  1. Prílohy
 7. Prerokovanie vstupu obce do združenia ZMO Spiša
 8. Návrh VZN Obce Markušovce č. 6/2023 o financovaní originálnych kompetencií obce Markušovce na úseku školstva.
  1. Príloha - VZN
  2. Príloha Nariadenie vlády_668_2004_zz_20230101 financovanie OK
  3. tabulka-maximalnej-ceny-vzn-financovanie-ok-skol.pdf
  4. Príloha - link 
 9. Návrh na 11. zmenu rozpočtu ZŠ s MŠ Markušovce
  1. Príloha - rozpočet
 10. Návrh na 13. zmenu rozpočtu obce Markušovce
  1. priloha-c-1-13-zmena-rozpoctu-ocu-2023.pdf
  2. Príloha - uznesenie
 11. Návrh na odpis nevymožiteľných pohľadávok obce Markušovce, ktoré vznikli do roku 2011
 12. Správa z auditu konsolidovanej účtovnej závierky k 31.12.2022
 13. Stanovisko HK obce Markušovce k návrhu rozpočtu obce na rok 2024 s výhľadom na roky 2025 a 2026
 14. Návrh rozpočtu ZŠ s MŠ Markušovce na rok 2024 s výhľadom na roky 2025 a 2026
  1. rozpocet_zssms_2024_navrh_na_roky_2024_2025_2026.pdf
 15. Návrh rozpočtu Obce Markušovce na rok 2024 s výhľadom na roky 2025 a 2026
  1. rozpocet-obce-navrh-na-2024-2026-na-vyvesenie.pdf
 16. Rôzne, diskusia, interpelácie poslancov
 17. Záver                            

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Bod č_9_Dôvodová správa Veľkosť: 365.2 kB Formát: pdf Dátum: 14.12.2023
Bod č_8_Príloha_Link na aktuálne informácie MŠ pre financovanie OK obce jednotkový koeficient Veľkosť: 124.9 kB Formát: pdf Dátum: 17.12.2023
Bod č_11 Odpis pohľadávok Veľkosť: 18.1 kB Formát: pdf Dátum: 17.12.2023
Bod č_14 ZSsMŠ Dôvodová sprava Veľkosť: 448.8 kB Formát: pdf Dátum: 15.12.2023
Bod č_15_Rozpočet obce návrh na 2024-2026 na vyvesenie Veľkosť: 2.21 MB Formát: pdf Dátum: 15.12.2023
Bod č_14_Rozpočet_ZŠsMŠ_2024_návrh_na_roky_2024_2025_2026 Veľkosť: 427.1 kB Formát: pdf Dátum: 15.12.2023
Bod č_10 Príloha č. 1 13 zmena rozpočtu OcU 2023 Veľkosť: 1.29 MB Formát: pdf Dátum: 15.12.2023
Bod č_8_Priloha_Nariadenie vlády_668_2004_zz_20230101 financovanie OK Veľkosť: 835.2 kB Formát: pdf Dátum: 15.12.2023
Bod č_15_DS Dôvodová_správa k rozpočtu OcU 2024 Veľkosť: 265.6 kB Formát: pdf Dátum: 15.12.2023
Bod č_8_DS VZN financovanie OK Veľkosť: 217.8 kB Formát: pdf Dátum: 15.12.2023
Bod č_10 Príloha 2 Uznesenie použitie RF Veľkosť: 133.7 kB Formát: pdf Dátum: 15.12.2023
Bod č_10_DS Dôvodová_správa k 13 zmene rozpočtu OcU 2024 Veľkosť: 157.4 kB Formát: pdf Dátum: 15.12.2023
Bod č_8_Tabuľka maximálnej ceny VZN financovanie OK škôl Veľkosť: 126.6 kB Formát: pdf Dátum: 15.12.2023
Bod č_9_Príloha č_1 Veľkosť: 509.8 kB Formát: pdf Dátum: 14.12.2023
Bod č_6_DS Kúpna zmluva EKN Veľkosť: 19.2 kB Formát: pdf Dátum: 14.12.2023
Bod č_12_Správa audítora Veľkosť: 128.4 kB Formát: pdf Dátum: 14.12.2023
Bod č_5_Príloha č. 2 Príloha k zmluve Veľkosť: 1.26 MB Formát: pdf Dátum: 14.12.2023
Bod č_6_Príloha Zmluva Veľkosť: 987.9 kB Formát: pdf Dátum: 14.12.2023
Bod č_8_návrh VZN obce Markušovce o financovaní OK v školstve 2023 návrh Veľkosť: 787.9 kB Formát: pdf Dátum: 14.12.2023
Bod č_1_Otvorenie_schvalenie Veľkosť: 641.7 kB Formát: pdf Dátum: 14.12.2023
Bod č_2_Schválenie NH a O Veľkosť: 630.7 kB Formát: pdf Dátum: 14.12.2023
Bod č_13 Stanovisko k rozpočtu_2024_markušovce Veľkosť: 523.7 kB Formát: pdf Dátum: 14.12.2023
Bod č_4 DS plus Material do OZ navrh planu kontrolnej činnosti 1. polrok 2024 Veľkosť: 386.5 kB Formát: pdf Dátum: 14.12.2023
Bod č_3_Prehľad plnenia uznesení na 15. OZ (zo 14. OZ) a nesplnené final do OZ 18.12.23 Veľkosť: 279.3 kB Formát: pdf Dátum: 14.12.2023
Bod č_5_DS Materiál CVČ, Hutnícka 18, SNV Veľkosť: 196.2 kB Formát: pdf Dátum: 14.12.2023
Bod č_5_Príloha č. 1 Zmluva CVČ Veľkosť: 163.7 kB Formát: pdf Dátum: 14.12.2023
Bod č_7_DS ZMO Spiša Veľkosť: 163.3 kB Formát: pdf Dátum: 14.12.2023
Bod č_3_DS Prehľad plnenia uznesení Veľkosť: 155.6 kB Formát: pdf Dátum: 14.12.2023