Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Dátum zasadnutia - poradie: 19

Dátum: 28.06.2016
Počet videní: 172

Vyvesené: 28.06.2016

Bod rokovania:

 1. Otvorenie, schválenie programu zasadnutia / 1. Materiál 2. Príloha Pozvánka

 2. Schválenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice / 1. Materiál

 3. Kontrola uznesení / 1. Materiál 2. Príloha - 5.Správa

 4. Návrh na predloženie žiadosti o NFP / 1. Materiál 2. Príloha LV 1

 5. Schválenie zmluvy - Memorandum o spolupráci/ 1. Materiál 2. Príloha Memorandum

 6. Záverečný účet Obce Markušovce za rok 2015 / 1. Materiál 2. Príloha č.1.1 Záverečný účet 3. Príloha č.1.2 Správa audítora 4. Príloha č.2 Plnenie rozpočtu 5. Stanovisko HK

 7. Návrh 3. Zmeny rozpočtu Obce Markušovce / 1. Materiál 2. Príloha č.1 Návrh na 3.zmenu rozpočtu 3. Príloha č.2 Príloha návrhu na 3.zmenu rozpočtu - AČ

 8. Návrh na schválenie zmluvy o bezplatnej výpožičke pre DHZ Markušovce / 1. Materiál 2. Príloha Návrh zmluvy

 9. Návrh na schválenie poskytnutia finančnej dotácie v zmysle VZN č. 1/2006 pre DHZ Markušovce / 1. Materiál 2. Príloha Žiadosť

 10. Návrh na odkúpenie pozemku do vlastníctva obce Markušovce / 1. Materiál 2. Príloha č.1 LV 3. Príloha č.2 Informačná mapa 4. Príloha č.3 GP 5. Príloha 4 Zmluva

 11. Súhlas na uzavretie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena / 1. Materiál 2. Príloha č.1 LV 2. Príloha č.2 Zmluva

 12. Informácia o prijatí dodatku č. 3 Organizačného poriadku Obecného úradu v Markušovciach / 1. Materiál 2. Príloha Smernica

 13. Rôzne / 1. Materiál 2. Príloha č.1 Kalendár zberu 3. Príloha č.2 Záznam

 14. Diskusia

 15. Interpelácia poslancov

 16. Záver

Naposledy zmenené: 2016-06-23 12:51:42
Publikoval: Galková

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.