Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Dátum zasadnutia - poradie: 26

Dátum: 27.10.2016
Počet videní: 185

Vyvesené: 27.10.2016

Bod rokovania:

 1. Otvorenie, schválenie programu zasadnutia / 1.Materiál, 2.Príloha Pozvánka
 2. Schválenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice / 1.Materiál
 3. Kontrola uznesení / 1.Materiál, 2.Príloha č.1 Správa o kontrole uznesení
 4. Správa o výsledku finančnej kontroly rozpočtu ZŠsMŠ Markušovce za rok 2015, vrátane vybraných položiek rozpočtu a podkladov / 1.Materiál
 5. Schválenie VZN č. 2/2016 Obce Markušovce, ktorým sa vymedzuje miesto na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane na území Obce Makušovce / 1.Materiál, 2.Príloha č.1 Návrh VZN č.2/2016
 6. Schválenie VZN č. 3/2016 Obce Markušovce - Prevádzkový poriadok pohrebiska / 1.Materiál, 2.Príloha č.2 Návrh VZN č. 3/2016
 7. Žiadosti obyvateľov a organizácií
  7.1 Žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie / 1.Materiál, Príloha č.2 Žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov
  7.2 Petícia / 1.Materiál, 2.Príloha č.2 Petícia
 8. Návrh na schválenie prevodu pozemku pre Ivanu Klempárovú, rod. Kokyovú - osobitný zreteľ / 1.Materiál, 2.Príloha č.1 Uznesenie, Zverejnenie zámeru, GP
 9. Obstaranie návrhu "Zmeny a doplnky 02 Územného plánu zóny Markušovce" (ZaD 02 ÚPZ Markušovce) / 1.Materiál, 2.Príloha č.1 Snímka mapy, LV, 3.Príloha č.2 Mapa, 4.Príloha č.3 Mapový podklad, LV
 10. Návrh 5.zmeny rozpočtu Obce Markušovce / 1.Materiál, 2.Príloha č.1.1 Návrh 5.zmeny rozpočtu Obce, 3.Príloha č.1.2 Návrh na 4.zmenu rozpočtu ZŠsMŠ, 4.Príloha č.2 Rozpočtové opatrenie č.5
 11. Rôzne
 12. Diskusia
 13. Interpelácia poslancov
 14. Záver

Naposledy zmenené: 2017-09-05 08:59:20
Publikoval: Galková

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.