Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Dátum zasadnutia - poradie: 43

Dátum: 28.09.2017
Počet videní: 210

Vyvesené: 28.09.2017

Pozvánka na 43. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Markušovciach

Termín: 28. 09. 2017 o 17.00 hod. v zasadacej miestnosti OcÚ Markušovce

Body rokovania:

 1. Otvorenie, schválenie programu zasadnutia / POZVÁNKA
 2. Schválenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
  - PRÍLOHA Správa o kontrole uznesení
 4. Správa o výsledku kontroly postupu obce pri poskytovaní dotácií občianskym združeniam, fyzickým osobám, právnickým osobám a ich zúčtovaní za rok 2015, 2016 pre obecné zastupiteľstvo
 5. Návrh na odpis pohľadávok
 6. Návrh na odpis pohľadávok z nedaňových príjmov obce
 7. Návrh na odvolanie Ing. Františky Šteinerovej z funkcie Hlavného kontrolóra Obce Markušovce
 8. Žiadosti o poskytnutie dotácie v zmysle VZN č. 4/2016 a finančného príspevku
  8.1 Návrh na schválenie poskytnutia finančného príspevku v zmysle VZN č. 4/2016 pre Folklórny súbor Markušovčan / Príloha
  8.2 Návrh na schválenie poskytnutia dotácie v zmysle VZN č. 4/2016 pre OZ MUSICA NOBILIS / Príloha
 9. Návrh na schválenie rozšírenia Regionálnej skladky odpadov Kúdelník II. Spišská Nová Ves
  - Príloha č. 1 Situácia rozšírenia skládky
  - Príloha č. 2 Informácia k realizovateľnosti rošírenia skládky
 10. Návrh na 7. zmenu rozpočtu Obce Markušovce
  - PRÍLOHA č.1 Návrh na 7. zmenu rozpočtu
  - PRÍLOHA č. 2 Rozpočtové opatrenia č. 7/2017
  - PRÍLOHA č. 3 SABAR
 11. Rôzne
 12. Diskusia
 13. Interpelácia poslancov
 14. Záver
Naposledy zmenené: 2017-09-25 12:01:02
Publikoval: Galková

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.