Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Materiály na 20. zasadnutie OZ na deň 05. 03. 2020

Dátum: 01.03.2020
Počet videní: 330

Vyvesené: 01.03.2020

Dátum zvesenia: 17.03.2020

 

Markušovce 18. 02. 2020          

                                       

POZVÁNKA

 

V súlade s ustanovením § 12 ods. 1 zákona SNR číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

zvoláva starosta obce

20. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Markušovciach, ktoré sa uskutoční

dňa 05. 03. 2020 o 17.00 hod.

v zasadacej miestnosti Obecného úradu Markušovce s týmto návrhom programu:

 

 

 1. Otvorenie, schválenie programu zasadnutia
  1. Príloha č. 1
 2. Schválenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
  1. Príloha č. 1
 4. Žiadosti o poskytnutie dotácie a finančného príspevku v zmysle VZN Obce Markušovce č. 4/2016 a návrh na schválenie zmlúv o poskytnutí finančných dotácií

4.1 Žiadosti o poskytnutie dotácie a finančného príspevku v zmysle VZN Obce Markušovce č. 4/2016 a návrh na schválenie zmlúv o poskytnutí finančných dotáciíŽiadosť – Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie

Príloha č. 1 Žiadosť

Príloha č. 2 Návrh zmluvy – Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie

4.2 Žiadosť – Základná škola – Centrum voľného času Smižany 

Príloha č. 1 Žiadosť

Príloha č. 2 Návrh zmluvy – Základná škola – Centrum voľného času Smižany

4.3 Žiadosť – Centrum voľného času Spišské Vlachy

Príloha č. 2 Žiadosť

Príloha č. 3 Návrh zmluvy – Centrum voľného času Spišské Vlachy

4.4 Žiadosť – Základná organizácia chovateľov poštových holubov 

Príloha č. 1 Žiadosť

Príloha č. 2 Návrh zmluvy – Základná organizácia chovateľov poštových holubov

4.5 Žiadosť – Centrum voľného času Spišská Nová Ves

Príloha č.1 Žiadosť

Príloha č. 2 Návrh zmluvy – Centrum voľného času Spišská Nová Ves

4.6 Žiadosť – Slovenský zväz zdravotne postihnutých č. 8 Markušovce

Príloha č. 1 Žiadosť

Príloha č. 2 Návrh zmluvy – Slovenský zväz zdravotne postihnutých č. 8 Markušovce

4.7 Žiadosť – Základná organizácia Jednoty dôchodcov Markušovce

Príloha č. 1 Žiadosť

Príloha č. 2 Návrh zmluvy – Základná organizácia Jednoty dôchodcov Markušovce

 1. Prerokovanie žiadosti p. Ľubomíra Šimšáleka o prenájom nebytových priestorov Požiarnej zbrojnice v Obci Markušovce
  1. Príloha č. 1 Žiadosť
  2. Príloha č. 2 Zmluva
 2. Schválenie Zmluvy o poskytovaní služieb medzi poskytovateľom  DATALAN, a.s. a Obcou Markušovce – prepojenie registratúry na ÚPVS  
 3. Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme pozemkov medzi Obcou Markušovce a Združením urbárnikov Markušovce – Čepanovce, pozemkové spoločenstvo​​​​​​
  1. Príloha č. 1 Zmluva Dodatok
 4. Rôzne
 5. Diskusia
 6. Interpelácia poslancov
 7. Záver                             

 

 

Marek Virág

starosta obce Markušovce

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.