Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Materiály na 30. zasadnutie OZ dňa 9.3.2021

Dátum: 03.03.2021
Počet videní: 202

Vyvesené: 03.03.2021

Dátum zvesenia: 19.03.2021

Markušovce 26.2. 2021                                                

POZVÁNKA

V súlade s ustanovením § 12 ods. 1 zákona SNR číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

zvoláva starosta obce

30. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Markušovciach, ktoré sa uskutoční

                                 dňa 9. 3. 2021 o 17.00 hod.

v Kultúrnom dome v Markušovciach s týmto návrhom programu:

 

1. Otvorenie, schválenie programu zasadnutia (186.77 kB)

2. Schválenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice (183.21 kB)

3. Správa o výsledku OVS na nájom nehnuteľnosti vyhlásenej 14.1.2021 (290.12 kB) 

Píloha č.1 (311.57 kB)

4. Návrh na schválenie prevodu pozemku pre Marianu Hudákovú z dôvodu hodného osobitného zreteľa (191.38 kB)

Príloha č. 1 (233.77 kB)

5. Návrh na prípravu a realizáciu verejnej obchodnej súťaže na prenájom časti budova KD (187.86 kB)

6. Návrh na schválenie podmienok verejnej obchodnej súťaže na prenájom časti budova KD a menovanie komisie pre posúdenie súťažných návrhov (311.93 kB)

7. Návrh na schválenie Zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy medzi Obcou Markušovce a VSD, a. s. o zriadení vecného bremena na obecnom pozemku parc. Č. KN 1200/4 (190.94 kB)

Príloha č. 1 (265.98 kB)

Príloha č. 2 (798.09 kB)

Príloha č. 3 (100.89 kB)

Príloha č. 4 (586.3 kB)

Príloha č. 5 (95.96 kB)

Príloha č. 6 (56.27 kB)

8. Návrh rozpočtu ZŠ s MŠ Markušovce na rok 2021 s výhľadom na roky 2022-2023 (324.24 kB)

Príloha č.1 (711.42 kB)

9. Návrh rozpočtu Obce Markušovce na rok 2021 s výhľadom na roky 2022 - 2023 (177.34 kB)

Príloha č. 1 (1.27 MB)

10. Rôzne

11. Diskusia

12. Interpelácia poslancov

13. Záver

 

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.