Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Materiály na 32. zasadnutie OZ zo dňa 22.4.2021

Dátum: 16.04.2021
Počet videní: 155

Vyvesené: 16.04.2021

Dátum zvesenia: 02.05.2021

Markušovce 16.4. 2021                                                    

POZVÁNKA

V súlade s ustanovením § 12 ods. 1 zákona SNR číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

zvoláva starosta obce

32. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Markušovciach, ktoré sa uskutoční

            dňa 22. 4. 2021 o 17.00 hod.

v Kultúrnom dome v Markušovciach s týmto návrhom programu:

 

 1. Otvorenie, schválenie programu zasadnutia (187.02 kB)
 2. Schválenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice (183.56 kB)
 3. Návrh na schválenie Programu rozvoja obce Markušovce 2021-2027 (237.89 kB)
 4. Návrh na schválenie Predloženia ŽoNFP na SO za účelom realizácie projektu „Podpora vysporiadania majetkovoprávnych vzťahov k pozemkom v prostredí MRK v obci Markušovce“ (312.16 kB)
  1. Príloha č. 1 - Výzva na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v znení Zmeny č. 2 (868.12 kB)
  2. Príloha č. 2 - Zoznam skupín oprávnených výdavkov (665.14 kB)
 5. Rôzne
 6. Diskusia
 7. Interpelácia poslancov
 8. Záver                    

 

 

                                                                                                                             Marek Virág v. r.

                                                                                                                  starosta Obce Markušovce

 

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.