Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Materiály na 35. zasadnutie OZ zo dňa 29.6.2021

Dátum: 25.06.2021
Počet videní: 162

Vyvesené: 25.06.2021

Dátum zvesenia: 11.07.2021

Markušovce 23.6.2021

POZVÁNKA

V súlade s ustanovením § 12 ods. 1 zákona SNR číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

                                                                                    zvoláva starosta obce        

35. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Markušovciach, ktoré sa uskutoční

            dňa 29.06.2021 o 17.00 hod.

v Kultúrnom dome Obce  Markušovce s týmto návrhom programu:

 

 1. Otvorenie, schválenie programu zasadnutia (187.77 kB)
 2. Schválenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice (184.31 kB)
 3. Kontrola uznesení
 4. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu obce za rok 2020 (282.37 kB)
  1. Príloha - Stanovisko HK k návrhu ZÚ obce Markušovce za rok 2020 (208.16 kB)
 5. Návrh uznesenia k záverečnému účtu Obce Markušovce za rok 2020 (134.95 kB)
  1. Príloha - Príloha k bodu č. 5 - Záverečný účet návrh.pdf (808.97 kB)           
 6. Informácia o Rozpočtovom opatreni č. 1 (255.07 kB)
  1. Príloha č. 1 - Mat. k bodu č. 6_Príloha č. 1.pdf (906.13 kB)
  2. Príloha č. 2 - Mat. k bodu č. 6_Príloha č. 2_RO č. 1 ZŠ.pdf (386.73 kB)
  3. Príloha č.3 - Mat. k bodu č. 6_Príloha č. 3_RO č.1 Obec Markušovce.pdf (1.2 MB) 
 7. Návrh na 2. zmenu rozpočtu Obce Markušovce na rok 2021 (181.85 kB)
  1. Príloha č. 1 - Mat. k bodu č. 7_Príloha č. 1.pdf (1.19 MB)
  2. Príloha č. 2 - Mat. k bodu č. 7_Príloha č. 2.pdf (47.24 kB)
 8. Návrh na 2. zmenu Rozpočtu ZŠsMŠ Markušovce na rok 2021 (292.04 kB)
  1. Príloha - Mat. k bodu č. 8_ZŠsMŠ - Návrh na 2. Zmenu rozpočtu 2021.p df.pdf (699.06 kB)
 9. Žiadosti o poskytnutie dotácie a finančného príspevku v zmysle VZN Obce Markušovce č. 4/2016 a návrh na schválenie zmlúv o poskytnutí finančných dotácií:                                                                        9.1. Dôvodová správa – Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie (190.92 kB)
  1. Príloha č. 1 - Mat. bod č. 9.1 Príloha č. 1.pdf (278.65 kB)
  2. Príloha č. 2 - Mat. bod č. 9.1_ Príloha č. 2.pdf (943.14 kB)

9.2 Dôvodová správa – Základná organizácia chovateľov poštových holubov (189.42 kB)

Príloha č. 1. - Mat. bod č.9.2_ Príloha č. 1.pdf (355.56 kB)

Príloha č. 2 - Mat. bod č.9.2_ Príloha č. 2.pdf (945.65 kB)

          9.3 Dôvodová správa – Slovenský zväz zdravotne postihnutých č. 8 Markušovce (190.18 kB)

           Príloha č. 1- Mat. bod č.9.3_Príloha č. 1.pdf (331.53 kB)

           Príloha č. 2 - Mat. bod č.9.3_ Príloha č. 2.pdf (944.65 kB)

           9.4 Dôvodová správa – Základná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska (189.68 kB)

                      Príloha č. 1 - Mat. bod č.9.4_ Príloha č. 1.pdf (381.22 kB)

                      Príloha č. 2 - Mat. bod č. 9.4_ Príloha č. 2.pdf (948.61 kB)                                                                               10. Informácia o vydaní Organizačného poriadku OcÚ Markušovce           (181.4 kB)

            Príloha - Mat. k bodu č. 10_OP podpísaný od 26.5.2021.pdf (4.4 MB)                                                                                                                                                                                                                                 11. Dôvodová správa k plánu kontrolnej činnosti (284.28 kB)  

            Príloha - Mat. k bodu č. 11_Plán kontrolnej činnosti.pdf (342.61 kB)                                             12. Správa o výsledku OVS na nájom nehnuteľnosti vyhlásenej 22.3.2021 (291.7 kB)

            Príloha - Mat.k bodu č. 12_Príloha č. 1 - Burim Memedi.pdf (308.66 kB)                                             13. Návrh na schválenie spôsobu prenájmu nebyt. priestorov v ZS pre Animus Pharm s.r.o. z dôvodu          hodného osobitného zreteľa (193.73 kB)

            Príloha - Mat. k bodu č. 13_Žiadosť o prenájom nebyt. priestorov v ZZ.pdf (128.03 kB) 

 14. Návrh na zrušenie uznesenia 222/2014 (183.24 kB)   

             Príloha -  Uznesenie č. 222/2014 (481.63 kB)

 15. Rôzne                                                                                                                                                             16. Diskusia                                                                                                                                                               17. Interpelácia poslancov                                                                                                                                 18. Záver

 

                                                                                                                                                 Marek Virág  v.r.

 

                                                                                                                                        Starosta obce Markušovce

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.