Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Materiály na 41. zasadnutie OZ zo dňa 3.3.2022

Dátum: 21.02.2022
Počet videní: 249

Vyvesené: 21.02.2022

Dátum zvesenia: 09.03.2022

Markušovce  21. 02. 2022                                              

POZVÁNKA

V súlade s ustanovením § 12 ods. 1 zákona SNR číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

zvoláva starosta obce

41. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Markušovciach, ktoré sa uskutoční

dňa 3. 03. 2022 o 17.00 hod.

v Kultúrnom dome Obce Markušovce s týmto návrhom programu:

 

 1. Otvorenie, schválenie programu zasadnutia (284.7 kB)
 2. Schválenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice (272.12 kB)
 3. Kontrola uznesení (149.01 kB)
  1. Bod č_3 príloha 47. správa kontroly uznesení.pdf (272.19 kB)
 4. Návrh plánu kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra obce na prvý polrok 2022 (152.6 kB)
  1. Bod č_4 príloha Návrh plánu kontrolnej činnosti na rok 2022.pdf (275.57 kB)
 5. Správa o kontrolnej činnosti HK za rok 2021 (152.22 kB)
  1. Bod č_5 príloha Správa o kontrolnej činnosti za rok 2021.pdf (278.43 kB)
 6. Správa z kontroly pohľadávok ZŠ s MŠ Markušovce (152.55 kB)
  1. Bod č_6 príloha Správa z kontroly a analýzy stavu pohľadávok a ich vymáhania.pdf (568.61 kB)
 7. VN prípojka TS Markušovce NZ – Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na parcely KN C 3364/5, 2946/1, 2949 (152.25 kB)
  1. Bod č_7_Príloha č_1_Žiadosť.pdf (36.96 kB)
  2. Bod č_7_Príloha č_2_Návrh zmluvy.pdf (1.82 MB)
 8. Návrh na zriadenie Materskej školy ako elokovaného pracoviska Základnej školy s materskou školou Školská 16 Markušovce a Školskej jedálne ako súčasť elokovaného pracoviska Základnej školy s materskou školou Školská 16 Markušovce (219.92 kB)
 9. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu č. 2 rozpočtu na roky 2022-2024 (149.79 kB)​​​​​​​
  1. bod č_9 Príloha Stanovisko k návrhu č.2 rozpočtu obce 2022-2024.pdf (315.26 kB)​​​​​​​
 10. Návrh č. 2 rozpočtu ZŠ s MŠ na rok 2022 s výhľadom na roky 2023 - 2024
  1. Bod č_10 Príloha č_1 Návrh rozpočtu č_2 ZŚsMŠ_2022.pdf (676.65 kB)​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
 11. Návrh č. 2 rozpočtu Obce Markušovce na rok 2022 s výhľadom na roky 2023 - 2024 (228.86 kB)​​​​​​​
  1. Bod č_11 Príloha č_1_Programový rozpočet sumár návrh č_2.pdf (618.88 kB)
  2. Bod č_11 Príloha č_2_rozpočet_2022_2024_tabuľky príjmov návrh č_2.pdf (432.45 kB)
  3. Bod č_11 príloha č_3_programový rozpočet návrh č 2.pdf (3.15 MB)
  4. Bod č_11 príloha č_4_rozpočet_2022_2024_návrh č 2 tabuľky výdavkov.pdf (1.53 MB)
  5. Bod č_11_príloha_č_5 rozpočet_2022_2024_návrh č 2 sumár rozpočtu.pdf (245.37 kB)
 12. Rôzne
 13. Diskusia
 14. Interpelácia poslancov
 15. Záver                                                 

 

Marek Virág, v.r.

                                                                                         starosta obce Markušovce

 

Materiály k bodom rokovania Vámzasielame e-mailom.

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.