Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Oslava výročia Jednoty dôchodcov na Slovensku

GALÉRIA
Dátum: 11.02.2024
Počet videní: 1385
3 min. čítania
Oslava výročia Jednoty dôchodcov na Slovensku

Pani Mária Kalafutová, Mária Haragošová a Kristína Dobranská boli poctené ďakovným listom za ich výnimočný prínos a angažovanosť vo svojej komunite.

Oslava 30. výročia okresnej organizácie Jednoty dôchodcov na Slovensku a 30. výročia založenia Mestskej organizácie Jednoty dôchodcov na Slovensku v Spišskej Novej Vsi prerástla v slávnostnú udalosť, ktorá zjednotila duchovnú bohatosť a oddanosť občanov k ich spoločnému cieľu. V duchu tradícií a jednoty sa v obradnej sále radnice mesta Spišská Nová Ves stretli dňa 2. februára 2024 významné osobnosti i zástupcovia miestnej samosprávy.

Pri tejto výnimočnej príležitosti nezabudli oceniť aj prínosy a oddanosť občanov obce Markušovce. Pani Mária Kalafutová, Mária Haragošová a Kristína Dobranská boli poctené ďakovným listom za ich výnimočný prínos a angažovanosť vo svojej komunite. Ich neúnavná práca a oddanosť ideálu solidarity a spolupatričnosti predstavujú vzor pre ďalšie generácie.

Počas prijatia si z rúk primátora Pavla Bečarika prevzali ďakovné listy aj primátori a starostovia z okolitých miest a obcí. Medzi nimi aj náš pán starosta Peter Fulla za obec Markušovce, ktorá výrazne prispieva k budovaniu komunity dôchodcov už celé desaťročia.

Táto slávnostná udalosť nám pripomína, že jednota, vzájomná pomoc a oddanosť sú základné hodnoty, ktoré tvoria pevný základ našej spoločnosti. V jubilejnom roku okresnej organizácie Jednoty dôchodcov na Slovensku a Mestskej organizácie Jednoty dôchodcov na Slovensku v Spišskej Novej Vsi si pripomíname nielen ich historický význam, ale budeme pokračovať aj v ich dedičstve, pretože ich úspechy sú zároveň aj našimi.

Pozvánka

ZO Jednoty dôchodcov na Slovensku pozýva svojich členov na výročnú členskú schôdzu spojenú s fašiangovým posedením, dňa 11.2.2024 v KD o 14.30 hod. (úhrada členských príspevkov).

Vyberáme z obecnej kroniky

Dňa 28. decembra 1982 bol odovzdaný do užívania renovovaný klub dôchodcov, ktorý bol stavebne upravený z rod. domu Štefana Ošusta. Táto budova bola odkúpená za 129 tisíc Kčs. Otvorenie klubu bolo prevedené slávnostne. Zároveň bola zvolená trojčlenná správa klubu dôchodcov. Za predsedu bol zvolený Matej Trnovský, tajomníkom sa stal Jozef Fajgeľ a hospodárom Štefan Ošust. Klub bol zariadený novým nábytkom, spoločenskými hrami, televízorom a magnetofónom, takto vzniklo ďalšie zariadenie národného výboru.