Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo objednávky
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
20.12.2022

17/2200102

Zámok vhcod. Dverí WH s dopravou

192,00 EUR

S2K servis s.r.o.

obec

11.12.2022

17/2200101

Odhŕňanie snehu na určenej obecnej komunikácii

200,00 EUR

Mikolaj Branislav

obec

06.12.2022

17/2200100

Zámkové vložky a klúče OcÚ Markušovce

600,00 EUR

Tvoj kľúč s.r.o.

obec

05.12.2022

17/2200099

Zaškolenie obsluhy peletkovacieho kotla v MŠ

300,00 EUR

KÚRENIE ZEN-KE, s. r. o.

obec

30.11.2022

17/2200098

Vypracovanie minitorovacej správy - Nákup komposterov Markušovce a zníženie en. nár. MŠ

200,00 EUR

CASSIOPEA s.r.o.

obec

30.11.2022

17/2200097

Kancelárske potreby

723,35 EUR

SooF s.r.o.

obec

30.11.2022

17/2200096

Dodávka a montáž vodomera ZENNER WSD DN65 s modulom EDC M-Bus

723,94 EUR

SERIO s. r. o.

obec

14.11.2022

17/2200095

Oprava poklopu na ulici Sv.J.Nepomuckého č.176-oproti rodinnému domu č.357/82 v obci Markušovce na c

435,37 EUR

ARPROG, akciová spoločnosť Poprad

obec

02.11.2022

17/2200094

Verejné obstarávanie na zariadenie" Školská jedáleň pre MŠ"

730,00 EUR

SVT, s.r.o.

obec

25.10.2022

17/2200093

Vyhotovenie podkladov pre VO na dodávateľa geologických prác na prieskum enviromentálnej záťaže Mark

100,00 EUR

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra

obec

25.10.2022

17/2200092

Vykonanie preskúšania komína - potvrdenie

66,00 EUR

Kominárstvo Poprad, s.r.o

obec

20.10.2022

17/2200091

Vlajky EÚ - 3 ks, vlajka obecná - 3 ks

151,47 EUR

Signo, s.r.o.

obec

20.10.2022

17/2200090

Zástava SR - 3x

49,80 EUR

Signo, s.r.o.

obec

19.10.2022

17/2200089

Matričné tlačiva - rodné listy 200 ks, sobašné listy - 100 ks a úmrtné listy - 100 ks

70,00 EUR

Centrum polygrafických služieb

obec

17.10.2022

17/2200088

Haciace prístroje -práškový 7 ks, nálepky požiarny uzáver - výlez do pôjdu a na hadicový navijak

350,00 EUR

Grečko Martin

obec

14.10.2022

17/2200087

Spracovanie a podanie žiadosti cez " PLÁN OBNOVY" na vybudovanie novej budovy ZŠ v Markušovciach

1 500,00 EUR

ABC Partner s.r.o.

obec

14.10.2022

17/2200086

Ročná aplikačná podpora SVYDO k dochadzkovému systému od 19.11.2022 - 18.11.2023

180,00 EUR

RS Alfa spol. s.r.o. Košice

obec

13.10.2022

17/2200085

Právne poradenstvo odmeny 500 EUR schválenou dodatkom č. 1 ku kolektívnej zmluve pre zamestnancov, k

120,00 EUR

Pitoňák František JUDr.

obec

11.10.2022

17/2200084

Vypracovanie projektu na úsporu el. energie obce Markušovce

300,00 EUR

Pramuka Ondrej

obec

11.10.2022

17/2200083

Oprava plynového kotla Požiarna zbrojnica

300,00 EUR

Slaninka Dušan

obec

11.10.2022

17/2200082

Vypracovanie zamerania polohopisu a výškopisu na zameranie parkoviska pri pošte, ul. Krátkej a Baníc

500,00 EUR

GEONET, Ing.Peter Šteiner

obec

11.10.2022

17/2200081

Spracovanie VO Podpora prístupu k pitnej vode v prostredí MRK v Obci Markušovce

650,00 EUR

SVT, s.r.o.

obec

03.10.2022

17/2200080

Šálky s podšálkami, krabičky, darčekové tašky, nálepky

1 266,72 EUR

Gama print, s.r.o.

obec

30.09.2022

17/2200079

Objednávame si u Vás Projekt priestorového usporiadania zariadenia kuchyne podľa pôdorysu MŠ Jareček

750,00 EUR

ARCHRUP SK SRP

obec

28.09.2022

17/2200078

Kancelárske potreby podľa prílohy

405,86 EUR

PAPERA s.r.o.

obec

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: