Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
25.04.2022

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie v zmysle VZN č. 4/2016

26/2022

1 500,00 EUR jedentisíc päťsto eur

Slovenský zväz chovateľov poštových holubov, Základná organizácia chovateľov poštových holubov Markušovce-02312

Obec Markušovce

25.04.2022

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie v zmysle VZN č. 4/2016

25/2022

15 000,00 EUR pätnásťtisíc eur

Slovan FO Markušovce

Obec Markušovce

23.04.2022

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie v zmysle VZN č. 4/2016

24/2022

1 800,00 EUR Jeden tisíc osemsto eur

Slovenský zväz zdravotne postihnutých č. 8 Markušovce

Obec Markušovce

23.04.2022

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie v zmysle VZN č. 4/2016

23/2022

1 000,00 EUR Jeden tisíc eur

Roma Markušovce o. z.

Obec Markušovce

23.04.2022

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie v zmysle VZN č. 4/2016

22/2022

3 600,00 EUR tritisíc šesťsto eur

Rímskokatolícka cirkev farnosť Markušovce

Obec Markušovce

23.04.2022

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie v zmysle VZN č. 4/2016

21/2022

3 000,00 EUR tritisíc eur

Základná organizácia Jednoty dôchodcov Markušovce

Obec Markušovce

23.04.2022

Prenájom Kultúrneho domu

20/2022

105,00 EUR jednostopäť eur

Richard Kotlár

Obec Markušovce

14.04.2022

Príkazná zmluva

19/2022

0,50 EUR päťdesiat centov za kus

Andrea Combová

Obec Markušovce

14.04.2022

Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy na zriadenie vecného bremena

18/2022

10,00 EUR desať eur za meter štvorcový

Rudohorská investičná spoločnosť, a.s.

Obec Markušovce

30.03.2022

Nájomná zmluva bytový dom E

17/2022

390,00 EUR tristodeväťdesiat eur mesačne

Bytový dom E - Jareček

Obec Markušovce

30.03.2022

Nájomná zmluva bytový dom D

16/2022

390,00 EUR tristodeväťdesiat eur mesačne

Bytový dom D - Jareček

Obec Markušovce

30.03.2022

Nájomná zmluva bytový dom C

15/2022

390,00 EUR tristodeväťdesiat eur mesačne

Bytový dom C - Jareček

Obec Markušovce

30.03.2022

Nájomná zmluva bytový dom B

14/2022

390,00 EUR tristodeväťdesiat eur mesačne

Bytový dom B - Jareček

Obec Markušovce

30.03.2022

Nájomná zmluva bytový dom A

13/2022

390,00 EUR tristodeväťdesiat eur mesačne

Bytový dom A - Jareček

Obec Markušovce

30.03.2022

Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo č. EU-004

12/2022

0,00 EUR nula

PROFIROB s.r.o.

Obec Markušovce

28.03.2022

Predaj pomocou poukážok

11/2022

nula

Marcela Pechová-právny nástupca Zdenko Pecha

Obec Markušovce

22.03.2022

Prenájom kontajnerov

10/2022

3 120,00 EUR tritisícstodvadsať eur

CONTAINEX

Obec Markušovce

22.03.2022

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb

9/2022

29,84 EUR dvadsaťdeväť eur a 84 centov mesačne

Slovak Telekom,a.s.

Obec Markušovce

18.03.2022

Nájomná zmluva

8/2022

25,00 EUR dvadsať päť eur

Lucia Gerdová

Obec Markušovce

18.03.2022

Dodatok č. 3 k zmluve o dielo č. EU-004

7/2022

24 592,27 EUR dvadsaťštyri tisíc päťstodeväťdesiatdva eur a 27 centov

PROFIROB s.r.o.

Obec Markušovce

15.03.2022

Príkazná zmluva

6/2022

0,50 EUR päťdesiat centov za kus

Andrea Combová

Obec Markušovce

15.03.2022

Príkazná zmluva

5/2022

0,50 EUR päťdesiat centov za kus

Anna Kalejová

Obec Markušovce

01.03.2022

Dodatok č. 2 k zmluve o dielo č. EU-004

4/2022

nula

PROFIROB s.r.o.

Obec Markušovce

23.02.2022

Dodatok č. 2 k Zmluve o prevode do správy zo dňa 29.6.2020

3/2022

225 835,36 EUR dvestodvadsaťpäťtisícosemstotridsaťpäť eur a 36 centov

ZŠ s MŠ

Obec Markušovce

04.02.2022

Dodatok č. 1/2022

2/2022

19 260,24 EUR devetnásťtisícdvestošesťdesiat eur a 24 centov

Spišská katolícka Charita

Obec Markušovce

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: