Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
23.06.2022

Uvedenie monografie obce Markušovce do života.

51/2022

150,00 EUR jednostopäťdesiat Eur

Katarína Gburíková

Obec Markušovce

23.06.2022

Uvedenie monografie obce Markušovce do života.

50/2022

100,00 EUR jednosto eur

Šimon Salanci

Obec Markušovce

23.06.2022

Uvedenie monografie obce Markušovce do života.

49/2022

100,00 EUR jednosto eur

Martina Mrovčáková

Obec Markušovce

23.06.2022

Uvedenie monografie obce Markušovce do života.

48/2022

100,00 EUR jednosto eur

Timotej Zavacký

Obec Markušovce

23.06.2022

Uvedenie monografie obce Markušovce do života.

47/2022

450,00 EUR štyristopäťdesiat eur

Slavomíra Zavacká

Obec Markušovce

23.06.2022

Uvedenie monografie obce Markušovce do života.

46/2022

500,00 EUR päťsto eur

Veronika Tarbajová

Obec Markušovce

20.06.2022

Prenájom Kultúrneho domu

45/2022

115,00 EUR jednostopätnásť eur

Marta Kokyová

Obec Markušovce

17.06.2022

Zabezpečenie predaja potravín prostredníctvom jednorazových poukážok

44/2022

nula

Marcela Pechová-právny nástupca Zdenko Pecha

Obec Markušovce

15.06.2022

Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 26.4.2021

43/2022

nula

Burim Memedi

Obec Markušovce

12.06.2022

Zmluva o poskytnutí služieb deratizácie dezinsekcie dezinfekcie

42/2022

5 777,46 EUR päťtisícsedemstosedemdesiatsedem Eur a 46 centov

ASANARATES s.r.o.

Obec Markušovce

06.06.2022

Zmluva o dielo na realizáciu stavebných prác

41/2022

17 466,76 EUR

ASFALT Spiš s.r.o.

Obec Markušovce

06.06.2022

Prenájom Kultúrneho domu

40/2022

30,00 EUR tridsať eur

Tomáš Kľučár

Obec Markušovce

25.05.2022

Dohoda číslo 22/44/054/175

39/2022

5 536,00 EUR päťtisícpäťstotridsaťšesť

Obec Markušovce

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves

23.05.2022

Dodatok č. 01 k Zmluve číslo ZM_SEP-IMRK3-2021-004261

38/2022

nula

Obec Markušovce

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

20.05.2022

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie v zmysle VZN č. 4/2016

37/2022

1 000,00 EUR Jeden tisíc eur

eRko - HKSD, Územie Spiš

Obec Markušovce

20.05.2022

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie v zmysle VZN č. 4/2016

36/2022

217,14 EUR dvestosedemnásť eur a 14 centov

Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Pedhradie

Obec Markušovce

17.05.2022

Dodatok č. 5 k Zmluve o dielo č. EU-004

35/2022

nula

PROFIROB s.r.o.

Obec Markušovce

16.05.2022

Nájomná zmluva

34/2022

115,00 EUR jednostopätnásť eur

Dana Horváthová

Obec Markušovce

16.05.2022

Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR č. 322 0730

33/2022

3 000,00 EUR tritisíc eur

Obec Markušovce

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

11.05.2022

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie v zmysle VZN č. 4/2016

32/2022

500,00 EUR päťsto eur

MUSICA NOBILIS

Obec Markušovce

04.05.2022

Príkazná zmluva

31/2022

0,50 EUR päťdesiat centov za kus

Simona Katriňaková

Obec Markušovce

03.05.2022

Doručovanie rozhodnutí za TKO

30/2022

0,50 EUR päťdesiat centov za kus

Anna Kalejová

Obec Markušovce

02.05.2022

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie v zmysle VZN č. 4/2016

29/2022

70,00 EUR sedemdesiat eur

Základná škola - Centrum voľného času

Obec Markušovce

02.05.2022

Prenájom Kultúrneho domu

28/2022

30,00 EUR tridsať eur

Silvia Trnovská

Obec Markušovce

27.04.2022

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie v zmysle VZN č. 4/2016

27/2022

2 700,00 EUR dvetisícsedemsto eur

Občianske združenie "Hrad Markušovce"

Obec Markušovce

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: