Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
08.09.2022

Prenájom hrobového miesta

77/2022

10,00 EUR desať eur na desať rokov

Pechová Ingrida

Obec Markušovce

08.09.2022

Prenájom hrobového miesta

76/2022

10,00 EUR desať eur na desať rokov

Pechová Dagmar

Obec Markušovce

08.09.2022

Prenájom hrobového miesta

75/2022

10,00 EUR desať eur na desať rokov

Jozef Reiner

Obec Markušovce

08.09.2022

Prenájom Kultúrneho domu

74/2022

30,00 EUR

Mária Reinerová

Obec Markušovce

08.09.2022

Prenájom Kultúrneho domu

73/2022

105,00 EUR

Vodhanel Dávid

Obec Markušovce

08.09.2022

Prenájom hrobového miesta

72/2022

10,00 EUR desať eur na desať rokov

Mária Polhošová

Obec Markušovce

24.08.2022

Zmluva o dielo č. 2822EB

70/2022

143 999,99 EUR Cena po verejnom obstarávaní s DPH.

EURO-BAU s.r.o.

Obec Markušovce

18.08.2022

Prenájom hrobového miesta

69/2022

10,00 EUR desať eur na desať rokov

Radovan Rimbala

Obec Markušovce

12.08.2022

Zabezpečenie predaja potravín prostredníctvom jednorazových poukážok

68/2022

nula

Obec Markušovce

Ošustová Zuzana - Potraviny Fresh

04.07.2022

Prenájom urnového miesta

67/2022

10,00 EUR desať eur na desať rokov

Kravec Vladimír

Obec Markušovce

10.08.2022

Prenájom hrobového miesta

66/2022

10,00 EUR desať eur na desať rokov

Žiga Ladislav

Obec Markušovce

10.08.2022

Poistenie rozostavanej MŠ v Markušovciach

65/2022

344,28 EUR ročné poistné

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

Obec Markušovce

10.08.2022

Úrazové poistenie pracovníkov aktivačných prác na § 54

64/2022

100,00 EUR jednosto eur

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

Obec Markušovce

08.08.2022

Dodatok č.1 k Dohode číslo 22/44/054/175 o AČ

63/2022

dodatok nemení cenu

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves

Obec Markušovce

08.08.2022

Prenájom hrobového miesta

62/2022

10,00 EUR desať eur na desať rokov

Daniela Dzurová

Obec Markušovce

22.07.2022

Dodatok č. 6 k Zmluve o dielo č. EU-004.

61/2022

nula

PROFIROB s.r.o.

Obec Markušovce

21.07.2022

Dodatok č. 2 k zmluve č. 336/2021 o poskytovaní sociálnej služby

60/2022

197,00 EUR Mesačne podľa počtu dní max. 197,00 Eur

Obec Markušovce

EUROTREND, n.o.

13.07.2022

Doručovanie rozhodnutí o miestnych daniach

59/2022

0,50 EUR päťdesiat centov za kus

Anna Kalejová

Obec Markušovce

13.07.2022

Doručovanie rozhodnutí o miestnych daniach

58/2022

0,50 EUR päťdesiat centov za kus

Simona Katriňaková

Obec Markušovce

13.07.2022

Oznámenie o zlúčení spoločností

57/2022

nástupnícka zmluva

Východoslovenská energetika a.s.

Obec Markušovce

13.07.2022

Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy na zriadenie vecného bremena

56/2022

10,00 EUR desať eur za meter štvorcový jednorázovo

Henrich a Roman Hadušovský

Obec Markušovce

04.07.2022

Zmluva o poskytovaní sociálnej služby

55/2022

670,00 EUR cca 670,00 mesačne podľa počtu dní v mesiaci

Obec Markušovce

SENIRES n.o.

04.07.2022

Prenájom Kultúrneho domu

54/2022

30,00 EUR tridsať eur

Antónia Rankine

Obec Markušovce

24.06.2022

Zmluva o dielo č. 2822EB

53/2022

39 599,99 EUR s DPH

EURO-BAU s.r.o.

Obec Markušovce

23.06.2022

Dodatok k zmluve o dodávke elektriny pre odberné miesto novej MŠ v obci.

52/2022

nula - zľava 9 %

Východoslovenská energetika a.s.

Obec Markušovce

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: