Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
13.05.2019

Dohoda o harmonograme súčinnosti a podmienkach pri odovzdávaní a preberaní diela: "ČOV a kanalizácia Markušovce - III. etapa" podľa Zmluvy o dielo č. 16/2018/ zo dňa 25.7.2018

065/2019

Neuvedené

ARPROG, akciová spoločnosť Poprad

Obec Markušovce

01.04.2019

dohoda č. 19/44/50j/21/NS 2019 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z.z.

055/2019

najviac 21 456,00 €

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves

Obec Markušovce

01.04.2019

Dohoda č. 19/44/012/22 uzatvorená podľa § 12 ...... zákona 417/2013 Z.z.

054/2019

Neuvedené

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves

Obec Markušovce

01.04.2019

Dohoda č. 19/44/010/23 uzatvorená podľa § 10 ods. 3, ods. 11 a nasl. zákona č. 417/2013 Z.z.

053/2019

Neuvedené

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves

Obec Markušovce

29.04.2019

Dodatok č. 1 k Zmluve č. PHZ-OPK1_2018-002822

064/2019

Neuvedené

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Obec Markušovce

25.04.2019

Dodatok č. 3 k zmluve o nájme bytových priestorov zo dňa 31.10.2014

063/2019

Neuvedené

Martin Macej

Obec Markušovce

25.04.2019

Dodatok č. 1 k zmluve o platení časti úhrady za sociálnu službu

062/2019

107,00 € / mesiac

Spišská katolícka Charita

Obec Markušovce

25.04.2019

Zmluva o nájme hrobového miestsa

061/2019

10,00 €/10 rokov

Anna Tomaškovičová

Obec Markušovce

24.04.2019

Nájomná zmluva

060/2019

30,00 EUR

Peter Tarbaj

Obec Markušovce

24.04.2019

Dodatok č. 1 k dohode č. 19/44/50j/21/NS 2019

058/2019

Neuvedené

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves

Obec Markušovce

15.04.2019

Dodatok č. 1/2019 k Zmluve o poskytnutí dotácie na podposru rozvoja športu

056/2019

Neuvedené

Úrad vlády Slovenskej republiky

Obec Markušovce

18.04.2019

Zmluva o dielo

059/2019

173 967,38 EUR

TATRAŠINDEL spol. s.r.o.

Obec Markušovce

15.04.2019

Zmluva o poskytovaní služby

057/2019

35 Eur/mesačne

LS Legal Consulting, s.r.o.

Obec Markušovce

28.03.2019

Prenájom kultúrneho domu

052/2019

10,00 EUR

Super Očko - Občianské združenie

Obec Markušovce

28.03.2019

Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí NFP na realizáciu projektu Zníženie energetickej náročnosti MŠ v obci Markušovceš

051/2019

Neuvedené

Ministerstvo životného prostredia SR

Obec Markušovce

28.03.2019

poskytnutie finančného príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie podľa §50 zákona č. 5/2004 Z.z.

050/2019

6 385,68 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves

Obec Markušovce

28.02.2019

Zmluáva o nájme bytu

049/2019

70,44 EUR

Veronika Čonková

Obec Markušovce

26.03.2019

Dodatok č. 2 k zmluve o nájme bytových priestorov zo dňa 16.1.2017

048/2019

Neuvedené

Emil Pecha

Obec Markušovce

26.03.2019

Dodatok č. 8 k zmluve o nájme bytových priestorov zo dňa 31.1.2008

047/2019

Neuvedené

Michal Kroščen

Obec Markušovce

26.03.2019

Dodatok č. 8 k zmluve o nájme bytových priestorov zo dňa 31.1.2008

046/2019

Neuvedené

Milan Pecha

Obec Markušovce

26.03.2019

Dodatok č. 10 k zmluve o nájme bytových priestorov zo dňa 6.12.2007

045/2019

Neuvedené

Irena Pechová

Obec Markušovce

26.03.2019

Dodatok č. 8 k zmluve o nájme bytových priestorov zo dňa 31.1.2008

044/2019

Neuvedené

Ján Pecha

Obec Markušovce

26.03.2019

Dodatok č. 1 k zmluve o nájme bytových priestorov zo dňa 31.1.2018

043/2019

Neuvedené

Iveta Tomková

Obec Markušovce

26.03.2019

Dodatok č. 9 k zmluve o nájme bytových priestorov zo dňa 6.12.2007

042/2019

Neuvedené

Marcela Tomková

Obec Markušovce

26.03.2019

Dodatok č. 9 k zmluve o nájme bytových priestorov zo dňa 6.12.2007

041/2019

Neuvedené

Eva Kroščenová

Obec Markušovce

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: