Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
12.03.2020

Zmluva pracovná zdravotná služba č. ZD12 202003120701

055/2020

570,00 EUR bez DPH

PARTNERS BS s.r.o.

Obec Markušovce

11.03.2020

Kúpna zmluva

054/2020

8 772,50 EUR

SA-VA Slovakia, s.r.o.

Obec Markušovce

04.03.2020

Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie

053/2020

74,75 EUR

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

Obec Markušovce

04.03.2020

Dohoda číslo 20/44/052/130

052/2020

maximálne 11 136,60 €

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves

Obec Markušovce

04.03.2020

Nájomná zmluva

051/2020

30,00 EUR

Viera Majorová

Obec Markušovce

04.03.2020

Zmluva o nájme hrobového miesta

050/2020

10,00 EUR

Peter Kroščen

Obec Markušovce

04.03.2020

Dodatok č. 2 k zmluve o nájme bytových priestorov zo dňa 12.2.2016

049/2020

Neuvedené

Peter Hodnický

Obec Markušovce

04.03.2020

Dodatok č. 1 k zmluve o nájme bytových priestorov zo dňa 31.1.2019

048/2020

Neuvedené

Marián Dvorský

Obec Markušovce

18.02.2020

Zmluva č. 836125003-1-2019 o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena

047/2020

10,00 €/m2

Železnice Slovenskej republiky

Obec Markušovce

14.02.2020

Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, Číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC431-2017-19/K498

046/2020

Neuvedené

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Obec Markušovce

11.02.2020

Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Číslo zmluvy: OPKZP-PO1-SC111-2017-23/152

045/2020

Neuvedené

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Obec Markušovce

11.02.2020

Dodatok č. 4 k zmluve o nájme bytových priestorov zo dňa 30.12.2015

044/2020

Neuvedené

Tatiana Pechová

Obec Markušovce

11.02.2020

Nájomná zmluva

043/2020

15,00 EUR

Marek Kroščen

Obec Markušovce

11.02.2020

Dodatok č. 10 k zmluve o nájme bytových priestrorov zo dňa 6.12.2007

042/2020

Neuvedené

Ján Holub

Obec Markušovce

11.02.2020

Dodatok č. 10 k zmluve o nájme bytových priestrorov zo dňa 6.12.2007

041/2020

Neuvedené

Igor Holub

Obec Markušovce

11.02.2020

Dodatok č. 9 k zmluve o nájme bytových priestorov zo dňa 31.1.2008

040/2020

Neuvedené

Nataša Horváthová

Obec Markušovce

11.02.2020

Dodatok č. 10 k zmluve o nájme bytových priestrorov zo dňa 6.12.2007

039/2020

Neuvedené

Alžbeta Pechová

Obec Markušovce

11.02.2020

Dodatok č. 10 k zmluve o nájme bytových priestrorov zo dňa 6.12.2007

038/2020

Neuvedené

Ladislav Kaleja

Obec Markušovce

11.02.2020

Dodatok č. 10 k zmluve o nájme bytových priestrorov zo dňa 6.12.2007

037/2020

Neuvedené

Pavol Kroščen

Obec Markušovce

11.02.2020

Dodatok č. 10 k zmluve o nájme bytových priestrorov zo dňa 6.12.2007

036/2020

Neuvedené

Zdenka Žigová

Obec Markušovce

11.02.2020

Dodatok č. 10 k zmluve o nájme bytových priestrorov zo dňa 6.12.2007

035/2020

Neuvedené

Ivan Horvát

Obec Markušovce

11.02.2020

Dodatok č. 10 k zmluve o nájme bytových priestrorov zo dňa 6.12.2007

034/2020

Neuvedené

Jozef Pecha

Obec Markušovce

11.02.2020

Dodatok č. 10 k zmluve o nájme bytových priestrorov zo dňa 6.12.2007

033/2020

Neuvedené

Ladislav Kroščen

Obec Markušovce

11.02.2020

Dodatok č. 9 k zmluve o nájme bytových priestrorov zo dňa 6.12.2007

032/2020

Neuvedené

Klement Kroščen

Obec Markušovce

11.02.2020

Zmluva o nájme hrobového miesta

031/2020

20 €/10 rokov

Katarína Grečková

Obec Markušovce

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: