Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
19.07.2021

Dodatok č.1 k zmluve o dielo č. EU-004

46/2021

643 642,09 EUR šesťstoštyridsaťtritisícšesťstoštyridsaťdva eur a deväť centov

PROFIROB s.r.o.

Obec Markušovce

19.07.2021

Zmluva o dielo č. EU-004

45/2021

643 642,09 EUR šesťstoštyridsaťtritisícšesťstoštyridsaťdva eur a deväť centov

PROFIROB s.r.o.

Obec Markušovce

02.07.2021

Dohoda na podporu zamestnanosti v rámci projektu_Podpora zamestnanosti

44/2021

10 160,00 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves

Obec Markušovce

09.06.2021

Rámcová zmluva o poskytovaní IT služieb

43/2021

360,00 EUR

Ing Miroslav Maršalek-SVOISOFT

Obec Markušovce

08.06.2021

Príkazná zmluva

42/2021

0,30 EUR

Anna Kalejová

Obec Markušovce

08.06.2021

Príkazná zmluva

41/2021

0,30 EUR

Matúš Grečko

Obec Markušovce

08.06.2021

Príkazná zmluva

40/2021

0,30 EUR

Andrea Combová

Obec Markušovce

31.05.2021

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo

39/2021

119 280,00 EUR

Swietelsky-Slovakia spol. s.r.o.

Obec Markušovce

27.05.2021

Poistná zmluva - Úrazové poistenie

38/2021

225,00 EUR

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

Obec Markušovce

27.05.2021

Dodatok č. 1/2021 k Licenčnej zmluve zo dňa 27.12.2012

37/2021

541,26 EUR

DATALAN, a.s.

Obec Markušovce

27.05.2021

Príkazná zmluva

36/2021

0,30 EUR

Andrea Combová

Obec Markušovce

27.05.2021

Príkazná zmluva

35/2021

0,30 EUR

Anna Kalejová

Obec Markušovce

24.05.2021

Zmluva o poskytnutí dotácie

34/2021

3 000,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Markušovce

24.05.2021

Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania AČ formou MOS preobec

33/2021

15 558,00 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves

Obec Markušovce

20.05.2021

Zmluva o nájme hrobového miesta

32/2021

10,00 EUR

Gejza Klempár

Obec Markušovce

20.05.2021

Zmluva o nájme hrobového miesta

31/2021

10,00 EUR

Helena Klempárová

Obec Markušovce

19.05.2021

Kúpna zmluva

30/2021

724,80 EUR

Mariana Hudáková

Obec Markušovce

18.05.2021

Zmluva o poskytovaní služieb

29/2021

4 990,00 EUR

Ján Dávid -DDD

Obec Markušovce

13.05.2021

Kúpna zmluva č. 2410453992

28/2021

12,00 EUR

O2 Slovakia, s.r.o.

Obec Markušovce

13.05.2021

Zmluva o dielo č. 1/2021

27/2021

119 280,00 EUR

Swietelsky-Slovakia spol. s.r.o.

Obec Markušovce

06.05.2021

Zmluva o nájme hrobového miesta

26/2021

10,00 EUR

Dušan Krčmár

Obec Markušovce

30.04.2021

Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke tabletov

25/2021

0,00 EUR

Štatistický úrad Slovenskej republiky

Obec Markušovce

30.04.2021

Zmluva o výpožičke tabletov

24/2021

0,00 EUR

Štatistický úrad Slovenskej republiky

Obec Markušovce

28.04.2021

Zmluva o nájme hrobového miesta

23/2021

10,00 EUR

Viera Ondasová

Obec Markušovce

27.04.2021

Zmluva o nájme hrobového miesta

22/2021

10,00 EUR

Kristína Bogusová

Obec Markušovce

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: