Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
13.01.2021

Zmluva o nájme hrobového miesta

7/2021

10,00 EUR

Eduard Tomko

Obec Markušovce

12.01.2021

Dodatok k Zmluve o zbere, odvoze a zneškodňovaní KO z obce

6/2021

29,00 EUR

Brantner Nova, s.r.o.

Obec Markušovce

12.01.2021

Zmluva o nájme hrobového miesta

5/2021

10,00 EUR

Alfonz Babik

Obec Markušovce

12.01.2021

Zmluva o nájme hrobového miesta

4/2021

10,00 EUR

Milan Kroščen

Obec Markušovce

12.01.2021

Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku štátu

3/2021

14 359,00 EUR

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Obec Markušovce

11.01.2021

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

2/2021

258 143,34 EUR

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Obec Markušovce

11.01.2021

Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku štátu

1/2021

0,00 EUR

Štatistický úrad Slovenskej republiky

Obec Markušovce

31.12.2020

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie

152/2020

2 000,00 EUR

eRko - HKSD, Územie Spiš

Obec Markušovce

22.12.2020

Poistná zmluva

151/2020

390,00 EUR

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

Obec Markušovce

22.12.2020

Poistná zmluva

150/2020

204,00 EUR

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

Obec Markušovce

11.12.2020

Dohoda č. 20/44/021/76

149/2020

0,00 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves

Obec Markušovce

10.12.2020

Dohoda o úrovni poskytovaných služieb a manažmente zmien

148/2020

0,00 EUR

Štatistický úrad Slovenskej republiky

Obec Markušovce

08.12.2020

Zmluva o nájme hrobového miesta

147/2020

10,00 EUR

Róbert Gurčík

Obec Markušovce

25.11.2020

Dohoda č. 20/44/504/630

146/2020

8 231,40 EUR

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Obec Markušovce

20.11.2020

Dohoda o urovnaní

145/2020

15 782,78 EUR

TATRAŠINDEL spol. s.r.o.

Obec Markušovce

20.11.2020

Zmluva o poskytovaní služieb

144/2020

7 200,00 EUR

DATALAN, a.s.

Obec Markušovce

13.11.2020

Zmluva o zabezpečení predaja prostredníctvom jednorazových poukážok

143/2020

0,00 EUR

DanaV - Markt

Obec Markušovce

13.11.2020

Príkazná zmluva

142/2020

380,00 EUR

Peter Labanc

Obec Markušovce

13.11.2020

Príkazná zmluva

141/2020

200,00 EUR

Valéria Krišandová

Obec Markušovce

13.11.2020

Príkazná zmluva

140/2020

625,00 EUR

Peter Lazor

Obec Markušovce

13.11.2020

Príkazná zmluva

139/2020

200,00 EUR

Beáta Hamráková

Obec Markušovce

13.11.2020

Príkazná zmluva

138/2020

1 000,00 EUR

Ing. Jozef Fajgel

Obec Markušovce

13.11.2020

Dodatok č.2/2020 k Zmluve č. 1/2010

137/2020

2 774,51 EUR

Spišská katolícka Charita

Obec Markušovce

13.11.2020

Dodatok č.1/2020 k Zmluve č. 1/2010

136/2020

3 002,72 EUR

Spišská katolícka Charita

Obec Markušovce

06.11.2020

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

135/2020

0,00 EUR

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Obec Markušovce

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: