Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
05.11.2019

DODATOK Č.3 ZMLUVA O DIELO č. 1/2018

146/2019

Neuvedené

PROFIROB s.r.o.

Obec Markušovce

05.11.2019

DODATOK Č.2 k Zmluve o spolupráci č. USVRK-OIP-2018000768-007

145/2019

Neuvedené

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Obec Markušovce

29.10.2019

Zmluva o spolupráci

144/2019

Neuvedené

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Obec Markušovce

26.10.2019

Havarijne poistenie

143/2019

209,40 EUR

Groupama poisťovňa a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu

Obec Markušovce

26.10.2019

Povinné zmluvné poistenie

142/2019

104,40 EUR

Groupama poisťovňa a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu

Obec Markušovce

26.10.2019

Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo

141/2019*

Neuvedené

TATRAŠINDEL spol. s.r.o.

Obec Markušovce

26.10.2019

Príloha č.3 k Zmluve o združenej dodávke elektriny č. 5100260553S/2019

140/2019

Neuvedené

Východoslovenská distribučná, a.s.

Obec Markušovce

21.10.2019

Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo č. 16/2018

139/2019

2 602 865,18 EUR

ARPROG, akciová spoločnosť Poprad

Obec Markušovce

21.10.2019

Zmluva o poskytnutí služieb

138/2019

4 814,55 EUR

Ján David - DDD

Obec Markušovce

16.10.2019

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie

137/2019

500,00 EUR

MUSICA NOBILIS

Obec Markušovce

15.10.2019

Zmluva o dielo č. 1

136/2019

23 830,81 EUR

TATRAŠINDEL spol. s.r.o.

Obec Markušovce

15.10.2019

Nájomná zmluva

135/2019

30,00 EUR

Michal Kroščen

Obec Markušovce

15.10.2019

Zmluva o nájme hrobového miesta

134/2019

10,00 €/10 rokov

Iveta Holubová

Obec Markušovce

15.10.2019

Zmluva o nájme hrobového miesta

133/2019

10,00 €/10 rokov

Božena Boráková

Obec Markušovce

15.10.2019

Zmluva o nájme hrobového miesta

132/2019

10,00 €/10 rokov

Božena Žigová

Obec Markušovce

15.10.2019

Príkazná zmluva

131/2019

800,00 EUR

Ing. Jozef Fajgel

Obec Markušovce

15.10.2019

Návrh poistnej zmluvy pre poistenie majetku a zodpovednosti za škodu PO a podnikajúcich FO

130/2019

379,64 EUR

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

Obec Markušovce

15.10.2019

Zmluva o prepojení dokumentov z www stránok na CUET

129/2019

rozšírenie modulu 950,00 € bez DPH, zabezpečenie správy na 1 rok 390,00 € bez DPH

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Markušovce

09.10.2019

Nájomná zmluva

128/2019

30,00 EUR

Stanislav Borák

Obec Markušovce

02.10.2019

Dohoda č. 19/44/50j/45/NS 2019 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z.z.

127/2019

Maximálna suma príspevku 7183,89 €

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves

Obec Markušovce

02.10.2019

Dodatok č. 2 Zmluva o dielo č. 1/2018

126/2019

nemení sa pôvodna zmluva

PROFIROB s.r.o.

Obec Markušovce

01.10.2019

Zmluva o poskytovaní právnych služieb

125/2019

viď. zmluva

doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. a Associates, s.r.o.

Obec Markušovce

01.10.2019

Dohoda o ukončení zmluvy o poskytovaní právnych služieb

124/2019

Neuvedené

Tekeli Jozef, Doc. JUDr., PhD. - Advokátska kancelária

Obec Markušovce

01.10.2019

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie

123/2019

2 025,00 EUR

Centrum voľného času Spišská Nová Ves

Obec Markušovce

01.10.2019

Nájomná zmluva

122/2019

30,00 EUR

Mária Reinerová

Obec Markušovce

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: