Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
31.12.2021

Poistná zmluva

102/2021

180,00 EUR jednostoosemdesiat eur

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

Obec Markušovce

17.12.2021

Zmluva o poskytnutí služby. Dodatok č.1

101/2021

680,00 EUR šesťstoosemdesiat eur

LS Legal Consulting, s.r.o.

Obec Markušovce

17.12.2021

Príkazná zmluva

100/2021

0,30 EUR 30 centov za kus.

Anna Kalejová

Obec Markušovce

17.12.2021

Zmluva o poskytnutí sociálnej služby.

99/2021

2 500,00 EUR dvetisícpäťsto eur ročne

EUROTREND, n.o.

Obec Markušovce

13.12.2021

Príkazná zmluva

98/2021

200,00 EUR dvesto eur

Eva Sanetríková

Obec Markušovce

13.12.2021

Dodatok č.1 k mandátnej zmluve č. U1/2017

97/2021

500,00 EUR päťsto eur

Hudzíková Emília, Ing. - H.E.REAL

Obec Markušovce

08.12.2021

Dohoda č. 21/44/054/456

96/2021

12 446,40 EUR dvanásťtisícštyristoštyridsaťšesť eura a 40 centov

Obec Markušovce

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves

23.11.2021

Dodatok č. 1 k zmluve o NFP

95/2021

692 022,90 EUR šesťstodeväťdesiatdva tisíc dvadsaťdva eur a 90 centov

Obec Markušovce

Ministerstvo IRRaI SR

23.11.2021

Zmluva o poskytnutí NFP

94/2021

225 945,07 EUR Dvestodvadsaťpäť tisíc deväťstoštyridsaťpäť eur a 7 centov

Obec Markušovce

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

23.11.2021

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie.

93/2021

24,00 EUR dvadsaťštyri eur

Základná škola - Centrum voľného času

Obec Markušovce

23.11.2021

Návrh poistnej zmluvy

92/2021

63,23 EUR šesťdesiattri eur a 23 centov

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

Obec Markušovce

23.11.2021

Zmluva o zabezpečení predaja

91/2021

nula

Obec Markušovce

SPIŠ MARKET, spol. s.r.o.

15.11.2021

Dodatok č.1 k zmluve č. 836125002 -1-2019-ZoBZVD

90/2021

nula

Obec Markušovce

Železnice Slovenskej republiky

12.11.2021

Poistná zmluva

89/2021

198,37 EUR

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

Obec Markušovce

03.11.2021

Zmluva o dielo č. 0704/VSD/2021

88/2021

2 340,00 EUR

Východoslovenská distribučná, a.s.

Obec Markušovce

27.10.2021

Dodatok č.2 k zmluve č. 1/2010

87/2021

9 572,04 EUR

Spišská katolícka Charita

Obec Markušovce

27.10.2021

Zmluva o spolupráci

86/2021

22 676,00 EUR dvadsaťdva tisíc šesťstošesť

Obec Markušovce

Úrad vlády Slovenskej republiky

27.10.2021

Dodatok č. 2 k zmluve o NFP výstavba KC

85/2021

345 548,00 EUR tristoštyridsaťpäť tisíc päťstoštyridsaťosem

Obec Markušovce

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

27.10.2021

Dohoda č. 21/44/ 012/33 na vykoná aktivačnej činnosti

84/2021

nula

Obec Markušovce

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves

27.10.2021

Dohoda č. 21/44/ 010/24 na vykoná aktivačnej činnosti

83/2021

nula

Obec Markušovce

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves

27.10.2021

Zmluva na výkon stavebného dozoru

82/2021

3 200,00 EUR tritisíc dvesto

Merjavý Anton, Ing. - STAVMER, autorizovaný architekt

Obec Markušovce

18.10.2021

Dodatok č. 2 k zmluve PRIM II č. 133/2020

81/2021

nula

Úrad vlády Slovenskej republiky

Obec Markušovce

11.10.2021

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

80/2021

15,00 EUR pätnásť eur mesačne

O2 Slovakia, s.r.o.

Obec Markušovce

11.10.2021

Zmluva o dielo uzatvorená medzi zmluvnými stranami

79/2021

1,30 EUR Jedno Euro tridsať centov za jeden balíček

RUDOLF SK s.r.o.

Špeciálna základná škola

06.10.2021

Dodatok č.2 k zmluve o dielo č. 124/2007/ZODH/PN

78/2021

nula

HOUR, spol. s r.o.

Obec Markušovce

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: