Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
18.10.2021

Dodatok č. 2 k zmluve PRIM II č. 133/2020

81/2021

nula

Úrad vlády Slovenskej republiky

Obec Markušovce

11.10.2021

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

80/2021

15,00 EUR pätnásť eur mesačne

O2 Slovakia, s.r.o.

Obec Markušovce

11.10.2021

Zmluva o dielo uzatvorená medzi zmluvnými stranami

79/2021

1,30 EUR Jedno Euro tridsať centov za jeden balíček

RUDOLF SK s.r.o.

Špeciálna základná škola

06.10.2021

Dodatok č.2 k zmluve o dielo č. 124/2007/ZODH/PN

78/2021

nula

HOUR, spol. s r.o.

Obec Markušovce

06.10.2021

Dohoda o elektronickej komunikácií

77/2021

nula

HOUR, spol. s r.o.

Obec Markušovce

06.10.2021

Dodatok k flexi účtu

76/2021

nula

VÚB, a.s.

Obec Markušovce

06.10.2021

Vydanie debetnej karty

75/2021

nula

VÚB, a.s.

Obec Markušovce

05.10.2021

Zmluva o nájme nebytových priestorov.

74/2021

1 009,80 EUR Jeden tisíc deväť eur na rok

Animus Pharm s.r.o.

Obec Markušovce

27.09.2021

Zmluva o budúcej zmluve

73/2021

10,00 EUR Desať Eur/m2.

Peter Vojs

Obec Markušovce

27.09.2021

Nákup mobilného telefónu

72/2021

10,00 EUR desať

O2 Slovakia, s.r.o.

Obec Markušovce

27.09.2021

Nákup mobilného telefónu

71/2021

4,00 EUR štyri

O2 Slovakia, s.r.o.

Obec Markušovce

27.09.2021

Nákup mobilného telefónu.

70/2021

10,00 EUR desať

O2 Slovakia, s.r.o.

Obec Markušovce

27.09.2021

Nákup mobilného telefónu

69/2021

4,00 EUR štyri

O2 Slovakia, s.r.o.

Obec Markušovce

27.09.2021

Zmluva o bežnom účte

68/2021

nula

ČSOB, a.s.

Obec Markušovce

27.09.2021

Zmluva o bežnom účte

67/2021

nula

ČSOB, a.s.

Obec Markušovce

27.09.2021

Zmluva o bežnom účte

66/2021

nula

ČSOB, a.s.

Obec Markušovce

17.09.2021

Príkazná zmluva

65/2021

0,30 EUR tridsať centov za kus

Anna Kalejová

Obec Markušovce

17.09.2021

Príkazná zmluva

64/2021

0,30 EUR tridsať centov za kus

Lucia Lipovská

Obec Markušovce

16.09.2021

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie.

63/2021

450,00 EUR štyristo päťdesiat

Roma Markušovce o. z.

Obec Markušovce

16.09.2021

Dodatok č.1 k Zmluve o spolupráci NP PRIM II.

62/2021

nula

Obec Markušovce

Úrad vlády Slovenskej republiky

06.09.2021

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie.

61/2021

201,00 EUR dvesto jeden

Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Pedhradie

Obec Markušovce

06.09.2021

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie.

60/2021

500,00 EUR päť sto

MUSICA NOBILIS

Obec Markušovce

06.09.2021

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie.

59/2021

1 000,00 EUR jedentisíc

eRko - HKSD, Územie Spiš

Obec Markušovce

30.08.2021

Zmluva na prenájom hrobového miesta.

58/2021

10,00 EUR dvadsať

Rozália Ilenčíková

Obec Markušovce

30.08.2021

Zmluva na prenájom hrobového miesta.

57/2021

20,00 EUR dvadsať

Magdaléna Špirková

Obec Markušovce

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: