Navigácia

Obsah

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2020

 

Elektronická adresa na doručovanie žiadostí o voľbu poštou:  obecmarkusovce@markusovce.sk

Dôležité informácie k voľbe poštou voličmi, ktorí majú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, ale v čase volieb sa budú zdržiavať mimo jej územia:   http://www.minv.sk/?nr20-posta2