Navigácia

Obsah

Späť

Zámer prevodu nehnuteľného majetku Obce Markušovce, z dôvodu hodného osobitného zreteľa - ŽSR

Vyvesené: 12. 5. 2022

Dátum zvesenia: 10. 6. 2022

Zodpovedá: Správca Webu

Späť