Navigácia

Obsah

Späť

Zámer prevodu nehnuteľného majetku Obce Markušovce, z dôvodu hodného osobitného zreteľa - p. Pompa

Vyvesené: 9. 8. 2022

Dátum zvesenia: 16. 9. 2022

Zodpovedá: Správca Webu

Späť