Navigácia

Obsah

Správy

DEŇ RODINY SMIŽANY 2022

DEŇ RODINY SMIŽANY 2022 celý text

ostatné | 11. 5. 2022 | Autor: Správca Webu

Začepčený Spiš - výstava

Začepčený Spiš - výstava celý text

ostatné | 11. 5. 2022 | Autor: Správca Webu

Program SD 5/2022

Program SD 5/2022 celý text

ostatné | 27. 4. 2022 | Autor: Správca Webu

Ochrana lesov pred požiarmi

Ochrana lesov pred požiarmi celý text

ostatné | 28. 3. 2022 | Autor: Správca Webu

Podpora prístupu k pitnej vode v prostredí MRK v obci Markušovce

Podpora prístupu k pitnej vode v prostredí MRK v obci Markušovce celý text

ostatné | 1. 3. 2022 | Autor: Správca Webu

Podpora vysporiadania majetkovoprávnych vzťahov k pozemkom v prostredí MRK v obci Markušovce

Podpora vysporiadania majetkovoprávnych vzťahov k pozemkom v prostredí MRK v obci Markušovce celý text

ostatné | 1. 3. 2022 | Autor: Správca Webu

Novostavba MŠ v obci Markušovce

Novostavba MŠ v obci Markušovce celý text

ostatné | 15. 2. 2022 | Autor: Správca Webu

Africký mor ošípaných

Africký mor ošípaných celý text

ostatné | 29. 12. 2021 | Autor: Správca Webu

Novostavba MŠ v obci Markušovce

Novostavba MŠ v obci Markušovce celý text

ostatné | 27. 4. 2021 | Autor: Správca Webu

Zníženie energetickej náročnosti MŠ v obci Markušovce

Zníženie energetickej náročnosti MŠ v obci Markušovce celý text

ostatné | 27. 4. 2021 | Autor: Správca Webu

Komunitné centrum v Obci Markušovce

Komunitné centrum v Obci Markušovce celý text

ostatné | 20. 1. 2021 | Autor: Správca Webu
projekt

Projektová informácia - Nákup kompostérov

Cieľom projektu je zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie (so súvisom na podporu predchádzania vzniku odpadov)

Výška nenávratného finančného príspevku:
80 157,96 EUR

Dátum začatia a ukončenia realizácie:
od 08/2018 do 04/2019 celý text

ostatné | 1. 3. 2019 | Autor: