Navigácia

Obsah

Správy

Poďakovanie

Poďakovanie celý text

ostatné | 11. 6. 2021 | Autor: Správca Webu

Program Spišského divadla na mesiac Jún 2021

Program Spišského divadla na mesiac Jún 2021 celý text

ostatné | 2. 6. 2021 | Autor: Správca Webu

Aktualizácia geodetických máp v teréne.

Pracovníci geodézie budú v mesiacoch máj až júl realizovať merania pre aktualizáciu máp. celý text

ostatné | 17. 5. 2021 | Autor: Správca Webu

Regionálna veterinárna a potravinová správa

Regionálna veterinárna a potravinová správa celý text

ostatné | 13. 5. 2021 | Autor: Správca Webu

Novostavba MŠ v obci Markušovce

Novostavba MŠ v obci Markušovce celý text

ostatné | 27. 4. 2021 | Autor: Správca Webu

Zníženie energetickej náročnosti MŠ v obci Markušovce

Zníženie energetickej náročnosti MŠ v obci Markušovce celý text

ostatné | 27. 4. 2021 | Autor: Správca Webu

Ochrana lesov pred požiarmi

Ochrana lesov pred požiarmi celý text

ostatné | 18. 3. 2021 | Autor: Správca Webu

Komunitné centrum v Obci Markušovce

Komunitné centrum v Obci Markušovce celý text

ostatné | 20. 1. 2021 | Autor: Správca Webu

Kalendár odvozu odpadov 2021

Kalendár odvozu komunálneho odpadu a separovaných zložiek odpadu na rok 2021 celý text

ostatné | 31. 12. 2020 | Autor: Správca Webu
projekt

Projektová informácia - Nákup kompostérov

Cieľom projektu je zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie (so súvisom na podporu predchádzania vzniku odpadov)

Výška nenávratného finančného príspevku:
80 157,96 EUR

Dátum začatia a ukončenia realizácie:
od 08/2018 do 04/2019 celý text

ostatné | 1. 3. 2019 | Autor: