Navigácia

Obsah

Správy

12.07.2019

Zníženie energetickej náročnosti MŠ v Obci Markušovce 1

Zníženie energetickej náročnosti MŠ v Obci Markušovce

Zníženie energetickej náročnosti MŠ v Obci Markušovce

Detail

29.05.2019

Regionálna veterinárna a potravinová správa - oznam 1

Regionálna veterinárna a potravinová správa - oznam

Regionálna veterinárna a potravinová správa - oznam

Detail

29.05.2019

Komunitné centrum v obci Markušovce 1

Komunitné centrum v obci Markušovce

Komunitné centrum v obci Markušovce

Detail

01.03.2019

Oznámenie - ČOV a kanalizácia Markušovce - III. etapa

Oznámenie - ČOV a kanalizácia Markušovce - III. etapa

Oznámenie - ČOV a kanalizácia Markušovce - III. etapa

Detail

01.03.2019

projekt

Projektová informácia - Nákup kompostérov

Cieľom projektu je zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie (so súvisom na podporu predchádzania vzniku odpadov) Výška nenávratného finančného príspevku: 80 157,96 EUR Dátum začatia a ukončenia realizácie: od 08/2018 do 04/2019

Detail

Kalendár akcií