Nastavenie veľkosti písma
+

Rozpočet obce

Rozpočet obce


Základom finančného hospodárenia je rozpočet obce zostavovaný na obdobie jedného kalendárneho roka a schvaľovaný obecným zastupiteľstvom. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje tiež zmeny rozpočtu, kontroluje jeho čerpanie a schvaľuje záverečný účet obce.

Rozpočet obce obsahuje príjmy a výdavky spojené s činnosťou samosprávy, finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, k rozpočtu samosprávneho kraja a finančné vzťahy k rozpočtovým a príspevkovým organizáciám.

Pred schválením sa rozpočet obce a záverečný účet obce musí zverejniť najmenej 15 dní na úradnej tabuli obce, aby sa k nemu mohli obyvatelia obce vyjadriť. To isté platí aj o návrhu na zavedenie verejnej dávky, na vyhlásenie dobrovoľnej zbierky a na prijatie úveru.

Prebytky rozpočtu obce možno previesť do mimorozpočtového peňažného fondu obce alebo do rozpočtu obce na ďalší kalendárny rok.

Účtovníctvo obce v súlade so zákonom o účtovníctve vedie obecný úrad. Hospodárenie s prostriedkami rozpočtu obce sa riadi rozpočtovými pravidlami SR pre príslušný rok.

Ak nebude rozpočet obce na príslušný rok schválený pred prvým januárom rozpočtového roka, riadi sa rozpočtové hospodárenie v čase od 1. januára do schválenia rozpočtu obce rozpočtovým provizóriom. Rozpočtové príjmy a výdavky uskutočnené v čase rozpočtového provizória sa zúčtujú do rozpočtu obce po jeho schválení.

Ročnú účtovnú závierku obce overuje audítor, ktorý overuje aj ďalšie skutočnosti ustanovené zákonom o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov.

Postavenie rozpočtu, jeho tvorbu a obsah, pravidlá rozpočtového hospodárenia (vrátane úpravy hospodárenia v období rozpočtového provizória), tvorbu a použitie mimorozpočtových zdrojov, spôsob finančného vyrovnávania medzi obcami, vzťahy k štátnemu rozpočtu a k rozpočtu samosprávneho kraja ustanovuje zákon o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov.

(Štatút obce, §9)

Rok 2020

Rozpočet obce 2020 po 2. zmene - rozpočtovými opatreniami

Rozpočet po 2_zmene_2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 3,28 MB
Stiahnuté: 15×
Vložené: 1. 7. 2020

Schválený rozpočet ZŠsMŠ Markušovce na roky 2020 - 2022

Rozpocet_ZSsMS_2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 414,26 kB
Stiahnuté: 28×
Vložené: 5. 3. 2020

Schválený rozpočet Obce Markušovce na rok 2020 - 2022

Rozpocet_obce_2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,18 MB
Stiahnuté: 50×
Vložené: 5. 3. 2020

Rok 2019

Rozpočet Obce s plnením k 31.12.2019

Rozpocet 2019 s plnenim k 31_12_2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,27 MB
Stiahnuté: 34×
Vložené: 5. 3. 2020

Rozpočet 2019 III. zmena schválený 07.11.2019

Rozpočet 2019 - 3.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1019,69 kB
Stiahnuté: 68×
Vložené: 28. 11. 2019

Rozpočet 2019 - I a II zmena schválená

Rozpočet 2019 -I. a II. zmena schválená.pd f.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,23 MB
Stiahnuté: 64×
Vložené: 29. 10. 2019

Schválený rozpočet ZŠ s MŠ na roky 2019 - 2021 schválený dňa 25.6.2019

ZŠ Rozpočet 2019-2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 293,36 kB
Stiahnuté: 160×
Vložené: 16. 7. 2019

Schválený rozpočet obce na roky 2019 - 2021 schválený dňa 25.6.2019

schvaleny-rozpocet-na-rok-2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 961,46 kB
Stiahnuté: 162×
Vložené: 16. 7. 2019

Rok 2018

Plnenie rozpočtu ZŠ s MŠ Markušovce

ZŠsMŠ skutocnost-za-roky-201620172018-a-vyhl.rozp.-na-2019-a-2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 239 kB
Stiahnuté: 195×
Vložené: 30. 5. 2019

Plnenie rozpočtu za rok 2018

Plnenie k 31.12.2018 + r. 2016. 2017.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 959,39 kB
Stiahnuté: 129×
Vložené: 6. 6. 2019

Rozpočet RO obce: Základna škola s materskou šklou, schválený 20.2.2018

2018_2019 Rozpocet ZSsMS_schvaleny_2018_02_20.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 465,57 kB
Stiahnuté: 119×
Vložené: 26. 2. 2019

Rozpočet Obce Markušovce, schválený 20.2.2018

2018_2019 Rozpocet OBCE_schvaleny_2018_02_20.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,82 MB
Stiahnuté: 149×
Vložené: 26. 2. 2019

Rozpočet Obce Markušovce po druhej zmene, schválený 26.6.2018

2018_Rozpocet_po_2_zmene_s_plnenim_k_30_6_2018.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,78 MB
Stiahnuté: 147×
Vložené: 26. 2. 2019

Rozpočtové opatrenie č. 3/2018

Rozpoctove opatrenie c. 3_2018.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 370,89 kB
Stiahnuté: 201×
Vložené: 26. 2. 2019

Rozpočet po treťom rozpočtovom opatrení

2018_Rozpocet_po_3_rozpoctovom_opatreni.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,88 MB
Stiahnuté: 124×
Vložené: 26. 2. 2019

Rok 2017

Rozpočet RO obce: Základna škola s materskou školou, schválený 2.2.2017

2017_2019 ZŠsMŠ Markušovce schválený 2.2.2017.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 364,14 kB
Stiahnuté: 147×
Vložené: 26. 2. 2019

Rozpočet obce, schválený 2.2.2017

2017_2019 Obec Markušovce schválený 2.2.2017.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 722,89 kB
Stiahnuté: 169×
Vložené: 26. 2. 2019

Rozpočet obce po prvej zmene

ROZPOCET 2017 SO ZMENAMI NA WEB.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 570,22 kB
Stiahnuté: 128×
Vložené: 26. 2. 2019

Rozpočet obce po druhej zmene

ROZPOCET-2017-PO_2_ZMENE.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 655,04 kB
Stiahnuté: 102×
Vložené: 26. 2. 2019

Rozpočet obce po tretej zmene

ROZPOCET_2017_PO_3_ZMENE.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 687,64 kB
Stiahnuté: 113×
Vložené: 26. 2. 2019
Zobrazeno 1-20 z 51