Navigácia

Obsah

Komisie Obecného zastupiteľstva

Zloženie komisií

Komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

Predseda: Pavol Zmuda
Členovia komisie:
Vladimír Macej, Bc. Klára Čechová, Viera Holečková, Ondrej Richnavský, Mgr. Františka Fullová

Komisia pre financie, rozpočet a štrukturálne fondy

Predseda: Alžbeta Franková
Členovia komisie:
Mgr. Miriama Farkalinová, Viera Helečková, Mgr. Františka Fullová, Ing. Vladimír Filinský
Garant komisie: Zamestnanec obecného úradu podľa danej problematiky

Komisia verejného poriadku pre správu majetku, územného plánovania, stavebníctva a životného prostredia

Predseda: Tomáš Klučár
Členovia komisie:
Pavol Zmuda, Miroslav Gurčík, Mgr. Jozef Palkovič, Ing. Vladimír Filinský, Peter Fulla, Ján Zummerling, MVDr. Gregor Mikolaj, Mgr. Lukáš Klučár
Garant komisie: Zamestnanec obecného úradu podľa danej problematiky

Komisia pre školstvo, kultúru a šport

Predseda: Mgr. Jozef Palkovič
Členovia komisie:
Alžbeta Franková, Ing. Vladimír Filinský, Vladimír Macej, Miroslav Gurčík, Tomáš Klučár, Pavol Zmuda, Bc. Klára Čechová, Mgr. Peter Laznia, Tomáš Farkašovský 
Garant komisie: Zamestnanec obecného úradu podľa danej problematiky

Komisia pre verejné obstarávanie

Predseda: Ing. Vladimír Filinský
Členovia komisie:
Mgr. Jozef Palkovič, Pavol Zmuda, Miroslav Gurčík, Tomáš Klučár 
Garant komisie: Zamestnanec obecného úradu podľa danej problematiky