Navigácia

Obsah

Obecné zariadenia

Zariadenia prevádzkované Obcou Markušovce

Kultúrny dom


Kultúrny dom

Prevádzkový poriadok

Tlačivá: 
Vzor žiadosti o prenájom priestorov Kultúrneho domu

Dom smútku

Dom smútku

Ďalšie zariadenia:

  • dve čističky odpadových vôd
  • 15 km vodovodných rozvodov
  • 6 km kanalizačnej siete