Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Poslanci obce rozhodnú o odkúpení podielu v Kúrii nárožná (Macejkovec), pozrú sa ja na záverečný účet obce

Dátum: 21.06.2024
Autor: Ing. Peter Hamrák
Počet videní: 404
2 min. čítania
Poslanci obce rozhodnú o odkúpení podielu v Kúrii nárožná (Macejkovec), pozrú sa ja na záverečný účet obce

Obecní poslanci sa opäť stretnú na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Markušovciach. Júnové, v poradí 19. stretnutie, prinesie 12 bodov. Poslanci o nich budú rozhodovať vo štvrtok 27. júna.

Úvodná časť rokovania obecného parlamentu bude venovaná činnosti hlavného kontrolóra. Prerokuje sa správa z kontroly stavu a vývoja dlhu obce Markušovce podľa pravidiel používania návratných zdrojov financovania v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
Kontrolór realizoval aj kontrolu vykonávania základnej finančnej kontroly v podmienkach obecného úradu. O jej výsledkoch bude tiež informovať poslancov obce. Následne predloží správu o kontrolnej činnosti za prvý polrok roka 2024.
Poslanci okrem prerokovania súhlasu so zapojením sa obce do projektu „Jednoduchých pozemkových úprav v obci Markušovce“ sa tiež budú zaoberať návrhom na schválenie odkúpenia polovičného podielu v budove Kúria nárožná so súpisným číslom 51/67 za kúpnu cenu 1,00 eur s DPH.
Z dôvodu neprihlasovania pohľadávok do dedičských konaní a ich nevymožiteľnosti bude obecný parlament rozhodovať aj o odpise pohľadávok zosnulých. Pohľadávky podľa jednotlivých druhov dane a pohľadávky na miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady v celkovej výške predstavujú 41 036,48 eur.
Záver rokovania bude patriť ekonomickej bilancii, a to záverečnému účtu za rok 2023. V rámci tohto bodu bude poslancom predložené aj stanovisko hlavného kontrolóra.
Pozvánku na 19. zasadnutie OZ a materiály sú zverejnené na stránke obce (link).