Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Úrad vlády cez národný projekt poskytne obciam asistenciu pri vysporiadaní pozemkov pod osídleniami MRK

GALÉRIA
Dátum: 07.06.2024
Autor: Ing. Peter Hamrák
Počet videní: 237
3 min. čítania
Úrad vlády cez národný projekt poskytne obciam asistenciu pri vysporiadaní pozemkov pod osídleniami MRK

V rámci intervencie v národnom projekte „Asistencia obciam s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít pri usporiadaní právnych vzťahov k pozemkom pod osídleniami (NP A-PVP)“ sa v stredu 5. 6. 2024 na obecnom úrade v Markušovciach stretol starosta obce Peter Fulla s koordinátorom informačných činností a publicity NP Mgr. Vladimírom Bokšom, PhD. z Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity Úradu vlády SR (ďalej ÚV SR).

Koordinátor ÚV SR poskytol zástupcom obce aktuálne informácie o aktivitách a možnej podpore v rámci projektu, ktoré zahŕňajú hlavne analýzu vlastníckych vzťahov k pozemkom v osídlení, informačné stretnutia v obci s vlastníkmi pozemkov a s obyvateľmi MRK a geodetické a právne služby pri kúpe alebo nájme pozemku.

Informoval aj o možnostiach odporúčania postupu usporiadania vlastníckych vzťahov k pozemkom v osídleniach na základe analýzy vlastníckeho práva k pozemkom pod osídleniami postupom aktivít v rámci projektu NP A-PVP (kúpne, resp. nájomné zmluvy) alebo jednoduchých pozemkových úprav (JPÚ) podľa ust. §2 ods. 1) písm. j) zákona č. 330/1991 Zb. zákona o pozemkových úpravách.

Deklaroval metodickú podporu a financovanie projektu pre usporiadanie vlastníckych vzťahov k existujúcim pozemkom prostredníctvom žiadosti o nenávratný finančný príspevok cez dopytovo-orientovanú výzvu alebo k pozemkom pre budúcu výstavbu a investičné opatrenia pre MRK.

Starosta obce upriamil pozornosť na aktivity obce v tejto oblasti z obdobia rokov 2019-2020 v predchádzajúcom národnom projekte, ktorý však nebol zo strany štátu dotiahnutý. Upozornil, že projekt nerieši finančnú stránku vysporiadania pozemkov, len náklady spojené s geodetickou činnosťou a právnym poradenstvom k zmluvám. Finančné náklady na kúpu pozemkov v osídleniach MRK však ležia na pleciach obce. Deklaroval pripravenosť obce nadviazať na dosiahnutý stav v predchádzajúcom národnom projekte a snahu využiť možnosti, ktoré národný projekt ponúka.

Koordinátor ÚV SR ocenil snahu obce riešiť problematiku usporiadania vzťahov k pozemkom a pripomenul pripravenosť miestnych koordinátorov NP A-PVP metodicky podporiť všetky ďalšie aktivity obce.

Fotografia: Katastrálna mapa, Markušovce - časť Jareček. Zdroj: zbgis.skgeodesy.sk