Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Úrad vlády cez národný projekt poskytne obciam asistenciu pri vysporiadaní pozemkov pod osídleniami MRK

GALÉRIA VIDEO
Dátum: 07.06.2024
Autor: Ing. Peter Hamrák
Počet videní: 412
3 min. čítania
Úrad vlády cez národný projekt poskytne obciam asistenciu pri vysporiadaní pozemkov pod osídleniami MRK

V rámci intervencie v národnom projekte „Asistencia obciam s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít pri usporiadaní právnych vzťahov k pozemkom pod osídleniami (NP A-PVP)“ sa v stredu 5. 6. 2024 na obecnom úrade v Markušovciach stretol starosta obce Peter Fulla s koordinátorom informačných činností a publicity NP Mgr. Vladimírom Bokšom, PhD. z Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity Úradu vlády SR (ďalej ÚV SR).

Koordinátor ÚV SR poskytol zástupcom obce aktuálne informácie o aktivitách a možnej podpore v rámci projektu, ktoré zahŕňajú hlavne analýzu vlastníckych vzťahov k pozemkom v osídlení, informačné stretnutia v obci s vlastníkmi pozemkov a s obyvateľmi MRK a geodetické a právne služby pri kúpe alebo nájme pozemku.

Informoval aj o možnostiach odporúčania postupu usporiadania vlastníckych vzťahov k pozemkom v osídleniach na základe analýzy vlastníckeho práva k pozemkom pod osídleniami postupom aktivít v rámci projektu NP A-PVP (kúpne, resp. nájomné zmluvy) alebo jednoduchých pozemkových úprav (JPÚ) podľa ust. §2 ods. 1) písm. j) zákona č. 330/1991 Zb. zákona o pozemkových úpravách.

Deklaroval metodickú podporu a financovanie projektu pre usporiadanie vlastníckych vzťahov k existujúcim pozemkom prostredníctvom žiadosti o nenávratný finančný príspevok cez dopytovo-orientovanú výzvu alebo k pozemkom pre budúcu výstavbu a investičné opatrenia pre MRK.

Starosta obce upriamil pozornosť na aktivity obce v tejto oblasti z obdobia rokov 2019-2020 v predchádzajúcom národnom projekte, ktorý však nebol zo strany štátu dotiahnutý. Upozornil, že projekt nerieši finančnú stránku vysporiadania pozemkov, len náklady spojené s geodetickou činnosťou a právnym poradenstvom k zmluvám. Finančné náklady na kúpu pozemkov v osídleniach MRK však ležia na pleciach obce. Deklaroval pripravenosť obce nadviazať na dosiahnutý stav v predchádzajúcom národnom projekte a snahu využiť možnosti, ktoré národný projekt ponúka.

Koordinátor ÚV SR ocenil snahu obce riešiť problematiku usporiadania vzťahov k pozemkom a pripomenul pripravenosť miestnych koordinátorov NP A-PVP metodicky podporiť všetky ďalšie aktivity obce.

Fotografia: Katastrálna mapa, Markušovce - časť Jareček. Zdroj: zbgis.skgeodesy.sk

 

Video