Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

MOaPS - miestne občianske a preventívne služby v obci Markušovce

GALÉRIA
Dátum: 09.05.2024
Počet videní: 556
5 min. čítania
MOaPS - miestne občianske a preventívne služby v obci Markušovce

Občianske hliadky konečne aj v Markušovciach

V obci Markušovce nedávno začali svoju činnosť Miestne občianske a preventívne služby (MOaPS), ktoré zohrávajú kľúčovú úlohu v ochrane našej komunity a zlepšovaní životného prostredia. S hrdosťou oznamujeme, že náš tím MOaPS sa rozrástol na 12 členov z miestnych obyvateľov, ktorí sa zaviazali k poskytovaniu kvalitných služieb občanom obce Markušovce.

Počas minulých dní sme uskutočnili niekoľko dôležitých školení, ktoré im pomôžu lepšie plniť ich povinnosti a zabezpečiť bezpečnosť a pohodu našej komunity. Dňa 2.5.2024 absolvovali školenie z Bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP), ktoré im poskytlo potrebné znalosti na minimalizovanie rizík a ochranu kolegov pri práci.

Ďalším dôležitým bodom ich agendy bolo školenie z 3.5.2024, ktoré sa zameriavalo na Spracovanie odpadov a odpadové hospodárstvo, ako aj na ochranu života, zdravia a životného prostredia. Tieto témy sú kľúčové pre udržateľný rozvoj našej obce a my sme sa ich s radosťou zhostili.

Dňa 6.5.2024 sa venovali budovaniu kompetencií a znalostí v oblasti rozvoja ľudských zdrojov, práv a povinností, riešenia konfliktov, prevencie kriminality a pracovno-právnych vzťahov. Tieto témy im pomáhajú lepšie porozumieť ich povinnostiam a právam ako členom MOaPS a ako občanom nášho štátu.

Predvčerom, 7.5.2024 začali so spoločným monitorovaním situácie v našej obci a rozdeľovaním do hliadok. Toto je dôležitá súčasť ich práce, ktorá im umožňuje efektívne reagovať na potreby našej komunity a zabezpečiť jej bezpečnosť a pohodu. Okrem toho sme definovali aj náplň práce jednotlivých hliadok, aby boli čo najefektívnejší v plnení ich úloh.

Pracovná doba členov MOaPS je od 9.5.2024 stanovená od 7:00 do 15:00 hod., čo im umožní byť k dispozícii v prípade akútnych situácií a zabezpečiť potreby našej obce.

Sme hrdí na prácu, ktorú vykonávame ako členovia MOaPS v obci Markušovce a zaväzujeme sa k ďalšiemu poskytovaniu kvalitných služieb našej komunite. Ďakujeme všetkým občanom za ich podporu a dôveru a zaväzujeme sa, že budeme pracovať na prospech nás všetkých.

 

Hlavné aktivity členov MOaPS:

 • Ochrana života, zdravia a majetku prostredníctvom informačno-preventívnych aktivít
 • Ochrana detí a mládeže pred negatívnymi javmi
 • Ochrana verejného poriadku a bezpečnosti osôb
 • Podpora senzibilizácie verejnosti v oblasti zbližovania komunít a budovania dobrých susedských vzťahov
 • Ochrana životného prostredia a zlepšovanie kvality života v obci
 • Vzdelávanie členov MOaPS

Predmetom pôsobenia MOaPS nemôže byť:

 • využívanie MOaPS na výkon a koordinovanie aktivačných práce v obci (napr.: zbieranie
  odpadu, výkon drobných stavebných prác, údržba trávnatých plôch, výdaj náradia,
  vedenie zoznamov aktivačných prác, kontrola a vykonávanie činnosti aktivačných
  pracovníkov a pod.);
 • rozvoz pošty, výkon a zastupovanie činnosti zamestnanca pošty (sprevádzanie
  zamestnanca pošty je povolené v nevyhnutných prípadoch);
 • rozvoz písomností a inej dokumentácie, napr.: dokumentov určených na podpis
  rodičom detí, ktoré navštevujú materské a základné školy;
 • zodpovednosť za agendu Inštitútu osobitného príjemcu okrem dohľadu na poriadok
  a pokojný priebeh akcie vyplácanie financií, vydávanie kupónov na zabezpečenie
  strany, výkon a zastupovanie činností pedagogických asistentov;
 • rozvoz stravy pre obyvateľov obce;
 • ukladanie sankcií zo strany MOaPS pri identifikovaní nevhodného správania v oblasti
  pôsobenia.

 

Fotografia z výberového konania, na ktorej sa vyberalo z 80 žiadostí o tieto pracovné miesta. Na výberové konanie prišlo 45 vážnych záujemcov.

MOAPS_