Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Dátum zasadnutia - poradie: 23

Dátum: 25.08.2016
Počet videní: 141

Vyvesené: 25.08.2016

Bod rokovania:

 1. Otvorenie, schválenie programu zasadnutia / 1.Materiál, 2.Príloha Pozvánka
 2. Schválenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice / 1. Materiál
 3. Kontrola uznesení / 1. Materiál, 2. Príloha Správa
 4. Návrh zmluvy na odvolacie konanie – FORMAT Prešov, s.r.o. / 1. Materiál, 2. Príloha Návrh zmluvy
 5. Návrh 4. Zmeny rozpočtu Obce Markušovce / 1. Materiál, 2. Príloha č.1.1 Návrh na 4.zmenu rozpočtu, 3. Príloha č.1.2 Rozpočet-prehľad, 4. Príloha č.2 Rozpočtové opatrenia
 6. Schválenie nájomnej zmluvy na pozemok EKN 90572, cintorín / 1. Materiál, 2. Príloha č.1 Návrh zmluvy, 3. Príloha č.2 a 3 LV, informativná mapa 4. Príloha č.4 Uznesenie
 7. Schválenie plánu kontrolnej činnosti / 1. Materiál, 2. Príloha Návrh plánu kontrolnej činnosti
 8. Súhlas na uzavretie Kúpnej zmluvy a Zmluvy o zriadení vecného bremena / 1.Materiál, 2. Príloha č.1,2 a 3 LV, snímka mapy a GP, 3. Príloha č.4 Návrh zmluvy
 9. Rôzne
 10. Diskusia
 11. Interpelácia poslancov
 12. Záver

Naposledy zmenené: 2016-09-04 17:16:20
Publikoval: Galková

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.