Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Dátum zasadnutia - poradie: 24

Dátum: 08.09.2016
Počet videní: 178

Vyvesené: 08.09.2016

Bod rokovania:

 1. Otvorenie, schválenie programu zasadnutia / 1.Materiál, 2. Príloha Pozvánka
 2. Schválenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice / 1.Materiál
 3. Kontrola uznesení / 1.Materiál, 2.Príloha Správa
 4. Návrh zmluvy na odvolacie konanie – FORMAT Prešov, s.r.o. / 1.Materiál, 2.Príloha Návrh zmluvy
 5. Návrh 4. zmeny rozpočtu Obce Markušovce/ 1.1.Materiál ZŠsMŠ, 1.2.Príloha č.1 Návrh 3.zmeny rozpočtu ZŠsMŠ, 1.3.Príloha č.2 Rozpočtové opatrenie č.3, 2.1.Materiál Obec, 2.1.Príloha č.1a Nárh 4.zmeny rozpočtu obce, 2.2.Príloha č.1b Prehľad rozpočtu, 2.3.Príloha č.2 Rozpočtové opatrenie č.4, 2.4.Príloha Žiadosť MKC
 6. Schválenie nájomnej zmluvy na pozemok EKN 90572, cintorín / 1.Materiál, 2.Príloha č.1 Návrh zmluvy, 3.Príloha č.2 a 3 LV, informatívna mapa, 4.Príloha č.4 Uznesenie
 7. Schválenie plánu kontrolnej činnosti / 1.Materiál, 2.Príloha Návrh plánu kontrolonej činnosti
 8. Súhlas na uzavretie Kúpnej zmluvy a Zmluvy o zriadení vecného bremena / 1.Materiál, 2.Príloha č.1,2 a 3 LV, snímka mapy a GP, 3.Príloha č.4 Návrh zmluvy
 9. Žiadosti obyvateľov a organizácií
  9.1 Žiadosť o navýšenie dotácie – Slovan FO Markušovce / 1.Materiál, 2.Príloha Žiadosť
 10. Návrh na schválenie prevodu pozemku pre JUDr. Maroša Leška a Ing. Nadeždu Leškovú – osobitný zreteľ / 1.Materiál, 2.Prílohy Zámer a GP
 11. Návrh na schválenie prevodu pozemku a budovy pre Združenie urbárnikov – osobitný zreteľ / 1.Materiál, 2.Prílohy Zámer a GP
 12. Rôzne
 13. Diskusia
 14. Interpelácia poslancov
 15. Záver


Naposledy zmenené: 2016-09-04 21:49:04
Publikoval: Galková

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.