Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Dátum zasadnutia - poradie: 27

Dátum: 08.12.2016
Počet videní: 118

Vyvesené: 08.12.2016


Bod rokovania:

 1. Otvorenie, schválenie programu zasadnutia / 1.Materiál, 2.Príloha Pozvánka
 2. Schválenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice / 1.Materiál
 3. Kontrola uznesení / 1.Materiál, 2.Príloha č.1 Správa o kontrole uznesení
 4. Schválenie VZN č. 4/2016 Obce Markušovce o poskytovaní dotácií a finančných príspevkov právnickým a fyzickým osobám - podnikateľom z rozpočtu Obce Markušovce / 1.Materiál, 2.Príloha č.1 Návrh VZN č.4/2016
 5. Schválenie VZN č. 5/2016 Obce Markušovce o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady / 1.Materiál, 2.Príloha č.1 Návrh VZN č.5/2016
 6. Žiadosti obyvateľov a organizácií
  6.1 Žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie pre Centrum voľného času ADAM / 1.Materiál, 2.Príloha č.1 Žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov, 3. Príloha č.2 Zmluva
 7. Rôzne
 8. Diskusia
 9. Interpelácia poslancov
 10. Záver
Naposledy zmenené: 2016-12-03 22:18:36
Publikoval: Galková

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.