Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Dátum zasadnutia - poradie: 29

Dátum: 29.12.2016
Počet videní: 176

Vyvesené: 29.12.2016

Bod rokovania:

 1. Otvorenie, schválenie programu zasadnutia / 1.Materiál, 2.Príloha Pozvánka
 2. Schválenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice / 1.Materiál
 3. Kontrola uznesení / 1.Materiál, 2.Príloha č.1 Správa o kontrole uznesení
 4. Schválenie členstva Obce Markušovce v Združení miest a obcí Spiša / 1.Materiál, 2.Príloha č.1 Platobný výmer
 5. Schválenie Prevádzkového poriadku Kultúrneho domu Obce Markušovce / 1.Materiál, 2.Príloha č.1 Návrh Prevádzkového poriadku KD
 6. Informácia o vypracovaní Komunitného plánu sociálnych služieb Obce Markušovce na obdobie 2016 - 2026 / 1.Materiál, 2.Príloha č.1 Komunitný plán sociálnych služieb
 7. Návrh na schválenie spôsobu prevodu pozemku pre Ivanu Klempárovú rod. Kokyovú z dôvodu hodného osobitného zreteľa / 1.Materiál, 2.Príloha č.1 GP, 3.Príloha č.2 Výpis uznesenia
 8. Návrh na schválenie spôsobu prevodu pozemku pre Jána Tomku a manželku Boženu z dôvodu hodného osobitného zreteľa / 1.Materiál, 2.Príloha č.1 Žiadosť, GP
 9. Návrh na schválenie spôsobu prevodu pozemku pre Jozefa Kaleju a manželku Ivetu z dôvodu hodného osobitného zreteľa / 1.Materiál, 2.Príloha č.1 Žiadosť, GP
 10. Návrh na schválenie spôsobu prevodu pozemku pre Jozefa Kopnického z dôvodu hodného osobitného zreteľa / 1.Materiál, 2.Príloha č.1 Žiadosť, GP
 11. Informácia o projekte SPIŠ Z NEBA / 1.Materiál, 2.Prílohy
 12. Návrh rozpočtu Obce Markušovce na roky 2017 - 2019
  a) Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu na roky 2017-2019 / 1.Materiál, 2.Príloha č.1 Stanovisko HK k návrhu rozpočtu
  b)
  Návrh rozpočtu Obce Markušovce na roky 2017 - 2019 / 1.Materiál, 2.Príloha Návrh rozpočtu Obce Markušovce na roky 2017-2019
 13. Rôzne
 14. Diskusia
 15. Interpelácia poslancov
 16. Záver
Naposledy zmenené: 2016-12-23 21:58:26
Publikoval: Galková

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.