Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Dátum zasadnutia - poradie: 31

Dátum: 26.01.2017
Počet videní: 205

Vyvesené: 26.01.2017

Bod rokovania:

 1. Otvorenie, schválenie programu zasadnutia / 1.Materiál, 2.Príloha Pozvánka
 2. Schválenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice / 1.Materiál
 3. Kontrola uznesení / 1.Materiál, 2.Príloha Správa z kontroly uznesení OZ
 4. Návrh na predloženie žiadosti o NFP - Komunitné centrum / 1.Materiál
 5. Návrh na predloženie žiadosti o NFP - Materská škola / 1.Materiál, 2.Príloha č.1 Uznesenie 144/2016
 6. Návrh na predloženie žiadosti o NFP - Materská škola - IROP / 1.Materiál
 7. Schválenie členstva Obce Markušovce v Združení miest a obcí Spiša / 1.Materiál, 2.Príloha č.1 Vysvetlenie, 3.Príloha č.2 List
 8. Návrh rozpočtu Obce Markušovce na rokjy 2017-2019 / 1.Materiál, 2.Príloha č.1 Návrh rozpočtu Obce, 3.Príloha č. 2 Návrh na pozmeňujúci návrh k Návrhu rozpočtu 4.Príloha č.3 Návrh rozpočtu ZŠsMŠ
 9. Návrh na schválenie spôsobu prevodu pozemku pre Ivanu Klempárovú rod. Kokyovú z dôvodu hodného osobitného zreteľa / 1.Materiál, 2.Príloha č.1 GP, 3.Príloha č.2 Výpis uznesenia
 10. Návrh na schválenie spôsobu prevodu pozemku pre Jána Tomku a manželku Boženu z dôvodu hodného osobitného zreteľa / 1.Materiál, 2.Príloha č.1 Žiadosť, GP
 11. Návrh na schválenie spôsobu prevodu pozemku pre Jozefa Kaleju a manželku Ivetu z dôvodu hodného osobitného zreteľa / 1.Materiál, 2.Príloha č.1 Žiadosť, GP
 12. Návrh na schválenie spôsobu prevodu pozemku pre Jozefa Kopnického z dôvodu hodného osobitného zreteľa / 1.Materiál, 2.Príloha č.1 Žiadosť, GP
 13. Rôzne
  a) Návrh na predbežný súhlas na riešenie výstavby predajne COOP potraviny Markušovce / 1.Materiál, 2.Príloha č.1 Návrh riešenia výstavby
 14. Diskusia
 15. Interpelácia poslancov
 16. Záver

Naposledy zmenené: 2017-01-23 14:15:27
Publikoval: Galková

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.