Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Dátum zasadnutia - poradie: 33

Dátum: 02.03.2017
Počet videní: 200

Vyvesené: 02.03.2017

Bod rokovania:

 1. Otvorenie, schválenie programu zasadnutia / 1. Materiál, 2. Príloha - Pozvánka
 2. Schválenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice / 1. Materiál
 3. Kontrola uznesení / 1. Materiál, 2. Príloha - Správa o kontrole uznesení
 4. Správa hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti za rok 2016 / 1. Materiál
 5. Schválenie VZN č. 1/2017 o podmienkach chovu a držania psov / 1. Materiál, 2. Príloha - Návrh VZN
 6. Žiadosti obyvateľov a organizácií
  6.1
  Žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie pre Centrum voľného času ADAM / 1. Materiál, 2. Príloha - Žiadosť
  6.2
  Prejednanie žiadosti o poskytnutie finančného príspevku pre Územný výbor DPO Spišská Nová Ves / 1. Materiál, 2. Príloha - Žiadosť
  6
  .3 Žiadosť o finančnú výpomoc – Jednota dôchodcov Slovenska - Markušovce
  / 1. Materiál
  6.4
  Návrh na prenájom Kultúrneho domu – FORSPIŠ – Stodola PLUS, s.r.o. / 1. Materiál, 2. Príloha - Žiadosť
  6.5
  Návrh na prenájom Kultúrneho domu – Zuzana Filipáková, Krčméryho 2318/8, 052 01 Spišská Nová Ves
  / 1. Materiál, 2. Príloha - Žiadosť
 7. Návrh na zrušenie uznesenia č. 181/2017 zo dňa 12. 01. 2017 / 1. Materiál, 2. Príloha č.1 - Protest prokurátora, Príloha č.2 - Uznesenie 181/2017
 8. Návrh na schválenie Zámeru výstavby verejnoprospešnej stavby Novostavba materskej školy v Obci Markušovce / 1. Materiál, 2. Príloha č.1 - GP 1.časť, 3.Príloha č.2 - GP 2.časť
 9. Žiadosti o poskytnutie dotácie v zmysle VZN č. 4/2016 a finančného príspevku
  9.1 Návrh na schválenie poskytnutia dotácie v zmysle VZN č. 4/2016 pre Slovan FO Markušovce
  / 1. Materiál, 2. Príloha - Žiadosť
  9.2 Návrh na schválenie poskytnutia dotácie v zmysle VZN č. 4/2016 pre Rímskokatolícku cirkev Farnosť
  Markušovce
  / 1. Materiál, 2. Príloha - Žiadosť
  9.3 Návrh na schválenie poskytnutia dotácie v zmysle VZN č. 4/2016 pre Jednotu dôchodcov na Slovensku –
  Základná organizácia Markušovce
  / 1. Materiál, 2. Príloha - Žiadosť
  9.4 Návrh na schválenie poskytnutia dotácie v zmysle VZN č. 4/2016 pre Slovenský zväz zdravotne postihnutých –
  Základná organizácia Markušovce
  / 1. Materiál, 2. Príloha - Žiadosť
  9.5 Návrh na schválenie poskytnutia finančného príspevku v zmysle VZN č. 4/2016 pre Folklórny súbor
  Markušovčan
  / 1. Materiál, 2. Príloha - Žiadosť
  9.6 Návrh na schválenie poskytnutia dotácie v zmysle VZN č. 4/2016 pre Občianske združenie Roma Markušovce,
  o. z. / 1. Materiál, 2. Príloha - Žiadosť
 10. Návrh na schválenie prevodu pozemku pre Ivanu Klempárovú, rod. Kokyovú – osobitný zreteľ / 1. Materiál, 2. Prílohy
 11. Návrh na schválenie prevodu pozemku pre Jána Tomku a manželku Boženu Tomkovú, rod. Kroščenovú – osobitný zreteľ / 1.Materiál, 2. Prílohy
 12. Návrh na schválenie prevodu pozemku pre Jozefa Kaleju a manželku Ivetu Kalejovú, rod. Pechovú – osobitný zreteľ / 1. Materiál, 2. Prílohy
 13. Návrh na schválenie prevodu pozemku pre Jozefa Kopnického – osobitný zreteľ / 1. Materiál, 2. Prílohy
 14. Návrh na schválenie spôsobu prevodu pozemku pre Mareka Pechu a manželku Jaroslavu z dôvodu hodného osobitného zreteľa / 1. Materiál, 2. Prílohy
 15. Návrh na schválenie Dodatku č. 1 k zmluve o výpožičke nehnuteľnosti zo dňa 01. 04. 2016 / 1. Materiál, 2. Príloha - Návrh zmluvy
 16. Návrh na 1. zmenu rozpočtu ZŠ s MŠ Markušove / 1. Materiál, 2. Príloha č.1 - Návrh na 1.Zmenu, 3. Príloha č.2 - Rozpočtové opatrenie č.1
 17. Návrh na 1. zmenu rozpočtu Obce Markušovce / 1. Materiál, 2. Príloha - Návrh na 1. Zmenu
 18. Rôzne
  18.1 List Košického samosprávneho kraja
  / 1. List KSK
 19. Diskusia
 20. Interpelácia poslancov
 21. Záver

Naposledy zmenené: 2017-09-05 08:58:35
Publikoval: Galková

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.