Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Dátum zasadnutia - poradie: 34

Dátum: 06.04.2017
Počet videní: 174

Vyvesené: 06.04.2017

Bod rokovania:

 1. Otvorenie, schválenie programu zasadnutia / 1. Materiál, 2. Príloha - Pozvánka
 2. Schválenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice / 1. Materiál
 3. Kontrola uznesení / 1. Materiál, 2. Príloha - Správa o kontrole uznesení
 4. Návrh plánu kontrolnej činnosti na polročné obdobie / 1. Materiál, 2. Príloha - Návrh plánu kontrolnej činnosti
 5. Návrh na zrušenie uznesenia č. 181/2017 zo dňa 12. 01. 2017 / 1. Materiál, 2. Príloha č.1 - Protest prokurátora, Príloha č.2 - Uznesenie 181/2017
 6. Návrh na schválenie spôsobu prevodu pozemku pre Mareka Pechu a manželku Jaroslavu z dôvodu hodného osobitného zreteľa / 1. Materiál, 2. Príloha - Zámer a GP
 7. Návrh na 2. zmenu rozpočtu Obce Markušovce / 1. Materiál, 2. Príloha č.1 Návrh na 2. zmenu rozpočtu, 3. Príloha č.2 Rozpočtové opatrenie č.2, 4. Príloha č.3 Príspevky podľa VZN, 5. Príloha č.4 Ostatné prílohy, 6. Príloha č. 5 Ďalšie prílohy
 8. Rôzne
  18.1 Žiadosť o súčinnosť pri priešení problému túlavých psov / 1. Žiadosť
  18.2 Informácia o výzve zameranej na nakladanie s komunálnym odpadom a nelegálnmi skládkami /
  Informácia
 9. Diskusia
 10. Interpelácia poslancov
 11. Záver

Naposledy zmenené: 2017-04-06 08:49:31
Publikoval: Galková

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.